సుప్రసిద్ధ భారతీయులు - జాబితా

భారతదేశములో వివిధ రంగాలలో ప్రసిద్ధులైన ఎందరో మహానుభావులు కలరు. వారిలో కొందరి యొక్క పేర్ల జాబితా.

ఇది ప్రధాన వ్యాసం కాదు. కేవలం ఒక జాబితా మాత్రమే. రంగాల వారీగా జాబితాలు విడగొట్టాలి. మీకు తెలిసినంత వరకూ వివరాలు అందించగలరు.

కలగలిసిన జాబితాసవరించు

సాహితీరంగ ప్రముఖులుసవరించు

కవులు

రచయితలుసవరించు

పాత్రికేయులుసవరించు

విమర్శకులుసవరించు

ఆధ్యాత్మిక రంగ ప్రముఖులుసవరించు

తత్త్వవేత్తలు, గురువులుసవరించు

వేదాంతులుసవరించు

పండితులుసవరించు

స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు, ప్రజా నాయకులు, ఉద్యమకారులుసవరించు

సంఘ సంస్కర్తలు, సంఘ సేవకులు/సేవికలుసవరించు

శాస్త్రజ్ఞులు, సాంకేతిక నిపుణులు, అధ్యాపకులు, వైద్యరంగ ప్రముఖులుసవరించు

న్యాయరంగ ప్రముఖులుసవరించు

వ్యాపార రంగ ప్రముఖులుసవరించు

అధికారులుసవరించు

ప్రఖ్యాత క్రీడాకారులుసవరించు

కళాకారులుసవరించు

సంగీతజ్ఞులుసవరించు

వాగ్గేయకారులుసవరించు

సంగీత దర్శకులుసవరించు

గాయకులుసవరించు

చిత్రకారులుసవరించు

శిల్పకారులుసవరించు

నాట్యకారులుసవరించు

సినీ రంగ కళాకారులుసవరించు

ఇతర కళాకారులుసవరించు