సుబ్బారాయుడి పెళ్ళి
(1992 తెలుగు సినిమా)
దర్శకత్వం దాసరి నారాయణరావు
సంగీతం కె.వి.మహదేవన్
భాష తెలుగు