ఊరంతా సంక్రాంతి
(1983 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ కోటగిరి ఫిల్మ్స్
భాష తెలుగు