కోటగిరి గోపాలరావు ప్రముఖ తెలుగు సినిమా ఎడిటర్. వీరి తమ్ముడు కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు కూడా ప్రముఖ సినీ ఎడిటర్.

ఎడిట్ చేసిన సినిమాలుసవరించు

బయటి లింకులుసవరించు