ప్రధాన మెనూను తెరువు

0 | 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 100 | 108 | 1000 | 1116

ఈ అంకె గురించికార్డినల్ 8
eight
ఆర్డినల్ 8th
eighth
సంఖ్యా పద్ధతి octal
Factorization
Divisors 1, 2, 4, 8
రోమను సంఖ్య VIII
రోమను సంఖ్య (Unicode) Ⅷ, ⅷ
చైనీసు సంఖ్య
prefixes octa-/oct- (from Greek)

octo-/oct- (from Latin)

Binary 1000
Octal 10
Duodecimal 8
Hexadecimal 8
Hebrew ח (Het)
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఎనిమిది&oldid=808683" నుండి వెలికితీశారు