ప్రధాన మెనూను తెరువు

6 (ఆరు) ఐదు తరువాత, ఏడుకు ముందూ వచ్చే సంఖ్య.

0 | 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 100 | 108 | 1000 | 1116

ఈ అంకె గురించికార్డినల్ 6
six
ఆర్డినల్ 6th
sixth
సంఖ్యా పద్ధతి senary
Factorization
Divisors 1, 2, 3, 6
రోమను సంఖ్య VI
రోమను సంఖ్య(Unicode) Ⅵ, ⅵ
జపనీసు సంఖ్య
prefixes hexa-/hex- (from Greek)

sexa-/sex- (from Latin)

Binary 110
Octal 6
Duodecimal 6
Hexadecimal 6
Hebrew ו (Vav)

సామాన్య శాస్త్రంలోసవరించు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఆరు&oldid=1957006" నుండి వెలికితీశారు