ఖసీదా

ఉర్దూ కవితా సాహిత్యంలో ఒక కవితా రకం. ఖసీదా అనేపదం అరబ్బీ మూలం. ఖసీదా అనగా స్తోత్తం, శ్లాఘించడం, పొగడడం. ఖసీదా నాలుగు రకాలు.

  • 1. హమ్ద్ : పరమేశ్వరుడి (అల్లాహ్) స్తోత్తం.
  • 2. నాత్ : మహమ్మదు ప్రవక్త శ్లాఘన
  • 3. మన్ ఖబత్ : వలీ అల్లా (మత గురువులు) ల పొగడ్తలు గల కవిత.
  • 4. మద్దాహ్ : రాజులు, కీర్తిగల వారి పొగడ్తలు గల కవిత.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఖసీదా&oldid=1176149" నుండి వెలికితీశారు