ప్రధాన మెనూను తెరువు

పాటలుసవరించు

  1. అందాల వింతలోకం అపురూపమైన లోకం - వాణి జయరాం కోరస్
  2. అరె రె రె రె రె పట్టుకు పోతా నిన్నే నిన్నే నిన్నే పట్టుకుపోతా - ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి
  3. ఇది ఎంత వింత రేయి ఉదయించే పదునుహాయి పగబూనే - వాణి జయరాం
  4. చెప్పవే నీవైన చిన్నారి చిలకా చెప్పవే నా కనుల చీకటెందాక - పి.సుశీల
  5. నారాజా వలపు చిలుకు వలరాజా నా రేరాజా పిలుపు - వాణి జయరాం
  6. రమ్యం రాగం నవ్యం నాట్యం రమ్యరాగ నవ్యనాట్య - ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, పి. సుశీల
  7. రారా వన్నెల వలచి పిలిచితిని రోజు నీకై విరుల నడిగితిని - వాణి జయరాం

మూలాలుసవరించు