ప్రధాన మెనూను తెరువు

నటీనటులుసవరించు

పాటలుసవరించు

  1. అందానికి అందానివై ఏనాటికి నాదానివై నా ముందర నిలిచన దానా - ఎస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం, పి.సుశీల
  2. పువ్వులో గుట్టలో వాగులో తీగలో అంతట నీవేనమ్మా అన్నిట నీవేనమ్మా - పి.సుశీల
  3. గంపా నెత్తిన పెట్టి గట్టుమీద పోతుంటే గుండె ఝల్లు - ఘంటసాల, పి.సుశీల - రచన: డా॥ సి.నారాయణ రెడ్డి
  4. గౌరమ్మతల్లికి బోనాలు దుర్గమ్మ తల్లికి జేజేలు - ఘంటసాల, సుశీల బృందం - రచన: డా॥ సి.నారాయణ రెడ్డి
  5. చక్కని చిన్నవాడే చుక్కల్లో చంద్రుడే మెరుపల్లె మెరిసాడే తొలకరి వానల్లె - పి.సుశీల బృందం
  6. పిల్లోయి జాగర్త ఒళ్ళుకాస్త జాగర్త మళ్ళి మళ్ళి పేలితే - ఘంటసాల, పి.సుశీల - రచన: డా॥ సి.నారాయణ రెడ్డి
  7. మా చేను బంగారం పండిందిలే మా యింట మహాలక్ష్మి నిలిచిందిలే - ఘంటసాల బృందం - రచన: కొసరాజు రాఘవయ్య
  8. మనసైన ఓ చినదాన ఒక మాటుంది వింటావా - ఘంటసాల, రమోలా - రచన: డా॥ సి.నారాయణ రెడ్డి
  9. రావమ్మ రావమ్మ రతనాల బొమ్మ

వనరులుసవరించు