జి. రామకృష్ణ

సినీ నటుడు

జి. రామకృష్ణ తెలుగు సినిమా నటుడు.

నటించిన సినిమాలుసవరించు