నంది ఉత్తమ హాస్యనటీమణులు

The Nandi Awards are presented annually in Andhra Pradesh, India for Telugu cinema.

అభినయశ్రీ
శ్రీలక్ష్మి

The Nandi Award for Best Female Comedian winners:

Year Female Comedian Film
2011 రత్న సాగర్ కారాలు మిరియాలు
2010 ఝాన్సీ సింహా
2009[1] హేమ కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం
2008 -- --
2007 ఝాన్సీ తులసి
2006 అభినయశ్రీ పైసాలో పరమాత్మ
2005 సంతోషిణి నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా
2004 జాహ్నవి యజ్ఞం
2003 కోవై సరళ ఓరి నీ ప్రేమ బంగారం కాను
2002[2] రమాప్రభ లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో
2001 [3] శ్రీలక్ష్మి ప్రేమించు
2000[4] కోవై సరళ రాయలసీమ రామన్న చౌదరి
1999[5] శ్రీలక్ష్మి పోలీస్
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977

మూలాలుసవరించు