ఇస్లాం పై వ్యాసాల పరంపర
ఉసూల్ అల్-ఫిఖహ్

(న్యాయపాఠశాల పునాదులు)

ఫిఖహ్
అహ్‌కామ్
పండిత బిరుదులు

బిద్ అత్ (ఆంగ్లం : Bid‘ah) (అరబ్బీ : بدعة ) : ఖురాను హదీసులలోని ధార్మిక బోధనలకు విరుద్ధమైన కొత్త అర్ధాలను చెప్పటం, కొత్తపుంతలు తొక్కటం బిద్‌అత్ అని పరిగణింపబడుతుంది. బిద్‌అత్ ధార్మిక పరంగా నిషేధాలని భావించబడుతుంది. ఇలాంటి అక్రమ పోకడలు పోయేవారిని బిద్ అతీలు అంటారు.

బిద్‌అత్ లకు ఉదాహరణలు

మార్చు
ఉలేమాల దృష్టిలో
  • 1. ఇర్జా 2. రఫ్జ్ 3. ఖుర్జూ 4. సూఫీ తెగలవి తప్పుడు విశ్వాసాలుగా కొందరు ఉలేమాలు భావిస్తారు.
  • ఉర్సులు (జన్మదిన వేడుకలు) జరపటం, సమాధులను భక్తితో కొలవటం

ఖురాన్ దృష్టిలో

మార్చు
  • "ప్రజలు మా సూక్తులనుగురించి కువిమర్శలు చేస్తూ అపహాస్యం చేస్తుంటే నీవు వారి దగ్గర కూర్చోకు. అక్కడనుండి లేచివెళ్ళు...ఐతే తప్పుడు వైఖరిని విడనాడినవారికి మాత్రం హితోపదేశం చెయ్యి. (ఖురాన్ 6:68)

హదీసుల దృష్టిలో

మార్చు

ఇవీ చూడండి

మార్చు

మూలాలు

మార్చు

బయటి లింకులు

మార్చు
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=బిద్_అత్&oldid=3910559" నుండి వెలికితీశారు