వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/భారతదేశ చరిత్ర

అడ్డదారి:
WP:HOI


నాణ్యత: విశేషవ్యాసం | విశేషంఅయ్యేది | మంచివ్యాసం | మంచిఅయ్యేది | ఆరంభ | మొలక | విలువ కట్టనివి ముఖ్యం: అతిముఖ్యం | చాలా | కొంచెం | తక్కువ | తెలీదు

భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలను వికీపీడియాలో చేర్చడమే ఈ ప్రాజెక్టు యొక్క ముఖ్యోద్దేశం. భారతదేశ చరిత్రలో మూలాంశాలు అనదగిన కొన్ని అంశాలను ఇక్కడ రాయండి. వీటిని మొలకలుగా మొదలుపెట్టి అభివృద్ధి చేద్దాం. ఈ పేజీని భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాసాలకు పుట్టినిల్లుగా వాడుకోవాలి.

సభ్యుల జాబితా

మార్చు

మీరు కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో సభ్యులు కండి. {{సభ్యుడు|UserID|పేరు}} చేరిస్తే మీరు కూడా సభ్యులు అవ్వొచ్చు. అలా అని ఈ ప్రాజెక్టులోని వ్యాసాలకు మార్పులు చేయటానికి మీ పేరుని ఇక్కడ నమోదు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.

చేయవలసిన పనుల జాబితా

మార్చు
భారతదేశ చరిత్రలో చేయవలసిన పనులు
అతి ముఖ్యమైనవి బాగు చేయాల్సినవి అనువదించాల్సినవి విస్తరణలు
కలపాల్సినవి చర్చలు పటములు
మూస:భారతదేశ చరిత్ర చేయవలసిన పనులు/కలుపు మూస:భారతదేశ చరిత్ర చేయవలసిన పనులు/చర్చ మూస:భారతదేశ చరిత్ర చేయవలసిన పనులు/పటము
[edit] ఇటీవలే మార్చబడినవి [edit] ఇతర అభ్యర్ధనలు
మూస:భారతదేశ చరిత్ర చేయవలసిన పనులు/ఇటీవలి

ముఖ్యమైన మూసలు

మార్చు

భారతదేశ చరిత్ర ప్రాజెక్టు గమనిక

మార్చు

భారతదేశ చరిత్రకు సంబందించిన అన్ని వ్యాసాల చర్చా పేజీలలో {{వికిప్రాజెక్టు భారతదేశం|చరిత్ర=అవును}} అనే మూసను ఒక దానిని చేర్చటం వలన ఆ వ్యాసాలు ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్వహింపబడుతున్నాయని అందరికీ తెలియజేయవచ్చు. అంతేకాదు చరిత్ర వ్యాసాలలో మార్పులు చేయాలనుకుంటున్న వారిని ఇక్కడకు చేర్చి తగిన సూచనలు/మార్గనిర్దేశాలు చేయవచ్చు.

  ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు భారతదేశంలో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో భారతదేశానికి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
 
హెచ్చరిక: ప్రస్తుతం ఈ ముసను ఒక చర్చాపేజీ కాని పేజీలో ఉంచారు. ఈ మూసను చర్చా పేజీలలో మాత్రమే ఉంచాలి.
??? ఈ వ్యాసానికి నాణ్యతా కొలబద్ద ఉపయోగించి ఇంకా విలువ కట్టలేదు.
 
ఈ వ్యాసాన్ని భారతదేశ చరిత్ర అనే ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు.


సభ్యుల పెట్టెలు

మార్చు

సభ్యపేజీలో పెట్టెలు/బ్యాడ్జీలు పెట్టుకొనుటకు ఉత్సాహము కనబరచు సబ్యులకు ఈ క్రింది మూసలు తయారు చేయబడినవి. అంతే కాదు ఈ మూసలను తగిలించుకోవటం వలన మీ సభ్య పేజీ భారతదేశ చరిత్ర ప్రాజెక్టు సభ్యులు అనే వర్గంలో చేరుతుంది.

  ఈ వాడుకరి భారతదేశ చరిత్ర ప్రాజెక్టులో సభ్యులు.


చిన్న పెట్టె/బ్యాడ్జీ కోసం కోసం {{భారతదేశ చరిత్ర ప్రాజెక్టులో సభ్యులు}} అనే మూసను వాడండి.

పెద్ద పెట్టె కోసం {{భారతదేశ చరిత్ర ప్రాజెక్టులో సభ్యులు పెద్దది}} అనే మూసను వాడండి.

  ఈ వాడుకరి భారతదేశ చరిత్ర ప్రాజెక్టులో సభ్యులు. ఈ ప్రాజెక్టు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యము, భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించిన వ్యాసాలను మొదలుపెట్టి, అభివృద్ది పరచటమే. మీరు కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో చేరండి.


మూలాలు చేర్చు విధానం

మార్చు

చరిత్ర వ్యాసాలు రాసేటప్పుడు ప్రతీ వాక్యానికి తగిన ఆధారాలు జతచేయాలి, లేకపోతే ఆ వ్యాసం నాణ్యత దెబ్బతింటుంది. అందుకనే ఈ విధానం తయారు చేయబడినది. చరిత్రకు సంబందించిన పేజీలలో మూలాలను ఈ క్రింది విధముగా చేర్చడం వలన అవి ఒక పద్దతిలో ఉంటాయి.

ఈ విధముగా కనపడాలి:

  • వ్యాస రచయిత(లు), "వ్యాసం పేరు". ప్రచురణ పేరు, ప్రచురించిన ప్రదేశము. ప్రచురణ తేదీ.

మార్చేటప్పుడు ఈ విధముగా ఉండాలి:

* వ్యాస రచయిత(లు), "''[http://www.url.org Linked వ్యాసం పేరు]''". ప్రచురణ పేరు, ప్రచురించిన ప్రదేశము. ప్రచురణ తేదీ.

వికీప్రాజెక్టు భారతదేశం గణాంకాలు

మార్చు
భారతదేశ
వ్యాసాలు
ముఖ్యత
అతిముఖ్యం చాలా ముఖ్యం కొంచెంముఖ్యం తక్కువముఖ్యం తెలీదు ముత్తం
నాణ్యత
  విశేషవ్యాసం 2 2 0 0 0 4
విశేషంఅయ్యేది 0 0 0 0 0 0
  మంచివ్యాసం 1 2 1 0 1 5
మంచిఅయ్యేది 3 5 2 0 19 29
ఆరంభ 4 10 5 0 74 93
మొలక 0 3 1 0 3569 3573
విలువకట్టని . . . . . 198
మొత్తం 10 22 9 0 3663 3902

చరిత్ర వ్యాసాల వర్గాలు

మార్చు
వర్గం:విలువ కట్టబడుతున్న భారతదేశ చరిత్ర వ్యాసాలు
  విశేషవ్యాసం
విశేషంఅయ్యేది
  మంచివ్యాసం
మంచిఅయ్యేది
ఆరంభ
మొలక
విలువకట్టని

యాంత్రికంగా విలువ కట్టినవి
అయోమయం
దారిమార్పు
మూస
జాబితా
వర్గం
బొమ్మ తరగతి

వర్గం:వ్యాసంకాని భారతదేశ చరిత్ర పేజీలు
పోర్టల్-తరగతి
వర్గం:ముఖ్యమైన భారతదేశ చరిత్ర వ్యాసాలు

అతి ముఖ్యమైనవి
చాలా ముఖ్యమైనవి
కొంచెం ముఖ్యమైనవి
ముఖ్యం కానివి
ఎంత ముఖ్యమో తెలీనివి