సాక్షి : (Witness) అనగా జరిగిన దానిని జరిగినట్లుగా చూసిన వ్యక్తి. ఇది న్యాయసంబంధమైన పదజాలము.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=సాక్షి&oldid=808920" నుండి వెలికితీశారు