అష్టదిక్కులు - దిక్పాలకులు - పట్టణాలు

(అష్టదిక్పాలకులు నుండి దారిమార్పు చెందింది)
దిక్కు దిక్పాలకుడు పట్టణం ఆయుధం భార్య వాహనం
ఎనిమిది దిక్కుల సూచిక
తూర్పు ఇంద్రుడు అమరావతి వజ్రం శచీదేవి ఐరావతం
ఆగ్నేయం అగ్ని తేజోవతి శక్తి స్వాహాదేవి తగరు
దక్షిణం యముడు సంయమని దండం శ్యామలాదేవి మహిషం
నైఋతి నిరృతి కృష్ణాంగన కుంతం దీర్ఘాదేవి నరుడు
పడమర వరుణుడు శ్రద్ధావతి వరుణ అస్త్ర జలదేవి మొసలి
వాయవ్యం వాయుదేవుడు గంధవతి ధ్వజం స్వస్తి లేడి
ఉత్తరం కుబేరుడు అలకాపురి ఖడ్గం చిత్రరేఖాదేవి గుర్రం
ఈశాన్యం ఈశానుడు కైలాసం త్రిశూలం పార్వతి నంది

మూలాలు

మార్చు

వెలుపలి లంకెలు

మార్చు