ఆస్టరేసి

(కంపోజిటే నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ఆస్టరేసి (Asteraceae) కుటుంబం ద్విదళబీజాలలో అన్నింటికంటే ఎక్కువ పరిణతి చెందినదిగా పరిగణిస్తారు. పూర్వం దీనిని కంపోజిటె అని పిలిచేవారు. ఆవృతబీజాలలో ఆస్టరేసి అతిపెద్ద కుటుంబం. దీనిలో సుమారు 950 ప్రజాతులు, 20,000 జాతులు విశ్వవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి.

Sunflowers
Asteracea poster 3.jpg
Scientific classification
Kingdom:
Division:
Class:
Order:
Family:
ఆస్టరేసి

Martynov, 1820
Type genus
Aster
ఉపకుటుంబాలు

Barnadesioideae
Cichorioideae

Tribe Arctotidae
Tribe Cardueae
Tribe Eremothamneae
Tribe Lactuceae
Tribe Liabeae
Tribe Mutisieae
Tribe Tarchonantheae
Tribe Vernonieae

Asteroideae

Tribe Anthemideae
Tribe Astereae
Tribe Calenduleae
Tribe Eupatorieae
Tribe Gnaphalieae
Tribe Helenieae
Tribe Heliantheae
Tribe Inuleae
Tribe Plucheae
Tribe Senecioneae
Tribe Tageteae

See also List of Asteraceae genera

Diversity
About 1500 genera and 23,000 species
Synonyms

కంపోజిటె Giseke

కుటుంబ లక్షణాలుసవరించు

  • మొక్కలు ఎక్కువగా ఏకవర్షిక గుల్మాలు, కొన్ని ఎగబాకే తీగలు.
  • సరళ పత్రాలు, పుచ్ఛరహితము, ఏకాంతర లేదా అభిముఖ పత్ర విన్యాసము.
  • శీర్షవత్ లేదా సంయుక్త శీర్షవత్ పుష్ప విన్యాసము.
  • అండకోశోపరిక, సౌష్టవయుత లేదా పాక్షిక సౌష్టవయుత పుష్పకాలు.
  • రక్షక పత్రాలు క్షీణించి కేశగుచ్ఛంగా మారుట.
  • పరాగకోశ సంయుక్త కేసరాలు 5, మకుట దళోపరిస్థితము.
  • నిమ్న అండాశయము, ద్విఫలయుత సంయుక్తము, ఏకబిలయుతము.
  • పీఠ అండము.
  • సిప్పెలా ఫలము.

ముఖ్యమైన మొక్కలుసవరించు

మూలాలుసవరించు

  • బి.ఆర్.సి.మూర్తి: వృక్షశాస్త్రము, శ్రీ వికాస్ పబ్లికేషన్స్, 2005.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఆస్టరేసి&oldid=2153160" నుండి వెలికితీశారు