తెలుగు సినిమాలు 1936

1936లో 12 చిత్రాలు వెలుగు చూశాయి.

మాయాబజార్
 1. అనసూయ ( ఈస్టిండియా)
 2. భక్త కబీరు (1936 సినిమా)
 3. లంకాదహనం
 4. మాయాబజార్
 5. మోహినీ భస్మాసుర
 6. ప్రేమవిజయం - మొదటి సాంఘిక చిత్రం
 7. సంపూర్ణ రామాయణం
 8. సతీ తులసి
 9. వీరాభిమన్యు
 10. సతీ సులోచన
 11. ద్రౌపదీ మానసంరక్షణం
 12. ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం


తెలుగు సినిమాలు సినిమా
| | | | | | | | | | | | అం | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |