చిన్నపిల్లల పుట్టినరోజు పార్టీ.

పార్టీ (Party) అనగా నిఘంటువు ప్రకారం పక్షం, దళం, కక్షి, తెగ, విందు మొదలైన అర్థాలు చెప్పబడ్డాయి.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పార్టీ&oldid=1138034" నుండి వెలికితీశారు