భారతీయ క్రీడాకారులు

జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వివిధ క్రీడలలో ప్రతిభ చూపిన క్రీడాకారుల, క్రీడాకారిణుల జాబితా:

Ambati Rayudu.jpg
భారతీయ క్రీడాకారుడు అంబటి రాయుడు