మిఠాయి

తీపిగా తయారుచేయబడిన భారతీయ తిండి పదార్థాలు
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మిఠాయి&oldid=827933" నుండి వెలికితీశారు