రామన్ మెగసెసే పురస్కార గ్రహీతలు

ఇది రామన్ మెగసెసే పురస్కారం పొందిన వారి పూర్తి జాబితా.

ప్రభుత్వ సేవసవరించు

ప్రజా సేవసవరించు

ప్రజా సేవసవరించు

Journalism, Literature, and the Creative Communication Artsసవరించు

Peace and International Understandingసవరించు

Emergent Leadershipసవరించు

బయటి లింకులుసవరించు