రామారావు

ఇవ్వబడిన పేరు

రామారావు తెలుగు వారిలో కొందరి పేరు. ప్రసిద్ధిచెందిన వారిలో కొందరు:


రామారావు పేరుతో కొన్ని గ్రామాలు:

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రామారావు&oldid=3091244" నుండి వెలికితీశారు