వికీపీడియా:కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు వికీమీడియా పురస్కారం/2013/మూల్యాంకనం

వాడుకరి పేరు (User Name) మూల్యాంకన విభాగాలు ( కొలబద్ద) (Assessment Sections) మొత్తము స్కోరు (Total Score)
1.1 ప్రధాన మరియు వర్గం పేరుబరి 1.2 బొమ్మలు (ఫైళ్ల పేరుబరి) 1.3 సహాయం పేరుబరి 1.4 మూసలు, మీడియావికీ (ట్రాన్స్లేట్ వికీలో కూడా)&బాట్ ఖాతా 1.5 వికీ ప్రాజెక్టులు (విధానాలు,వికీ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు) 1.6 సహసభ్యులకు ప్రోత్సాహం, సహకారం మరియు వికీనడవడి 1.7 ఆన్లైన్ ప్రచారంలో కృషి 1.8 భౌతిక ప్రచారంలో కృషి 1.9 వికీ విధానాలపై అవగాహన 1.10 తెలుగేతర సోదర వికీప్రాజెక్టులలో కృషి
Chaduvari 9.00 7.00 8.50 7.75 7.50 8.25 7.25 7.00 7.25 4.00 73.50
Mpradeep 8.50 9.00 4.75 9.75 8.25 6.75 6.50 4.00 8.00 3.00 68.50
Chavakiran 7.25 8.25 1.25 3.75 5.75 5.75 6.75 7.25 6.50 4.25 56.75
Veeven 6.25 2.50 3.75 6.00 2.75 5.00 7.50 8.00 7.50 5.50 54.75
Palagiri 9.50 7.25 2.67 2.25 5.00 5.75 2.00 4.25 4.75 8.50 51.92
రవిచంద్ర 8.75 4.75 2.00 5.25 4.75 6.75 4.75 3.00 5.75 3.50 49.25
అహ్మద్ నిసార్ 9.25 0.25 1.50 4.50 5.50 6.25 2.25 3.00 5.50 7.00 45.00
Veera.sj 7.75 6.25 2.00 4.50 5.50 5.00 2.00 4.00 4.50 3.25 44.75
JVRKPRASAD 8.00 6.75 2.00 5.00 2.50 2.00 3.50 5.00 4.00 3.00 41.75
Bhaskaranaidu 8.50 8.50 0.33 1.50 3.75 4.75 1.50 4.50 3.25 3.50 40.08
YVSREDDY 7.50 7.50 1.25 4.25 3.25 2.75 1.00 3.25 4.00 2.50 37.25
సుల్తాన్ ఖాదర్ 6.50 5.50 1.75 3.00 3.25 4.00 0.00 0.00 3.50 2.50 30.00
Kprsastry 7.25 1.00 0.67 1.50 2.00 3.25 0.00 0.00 4.00 0.67 20.33
Nrahamthulla 7.25 1.50 0.00 0.75 2.75 3.00 0.67 0.67 2.75 1.00 20.33
భూపతిరాజు రమేష్ రాజు 7.00 2.00 2.50 0.50 1.00 2.00 0.00 0.00 2.75 1.75 19.50
Seshagirirao 4.00 3.25 1.25 0.25 0.75 2.25 2.50 0.00 3.00 2.00 19.25
V Sambasiva Rao 4.75 0.50 1.00 0.00 2.67 1.75 0.00 1.50 1.75 0.67 14.58