వికీపీడియా:పదకోశం

గమనిక: ఈ పదకోశం లోని అర్ధాలు, నిర్వచనాలు సముదాయ పేజీల్లోనూ (చర్చ, వికీపీడియా, సభ్యుడు, మెటా, మొ..) దిద్దుబాటు సారాంశం రాయడంలో వాడుకోవచ్చు. కానీ విజ్ఞాన వ్యాసాలు రాసేటపుడు ఈ పదకోశాన్ని పక్కన పెట్టి, సామాన్యులందరికీ సులభంగా అర్ధమయ్యే భాషలోనే రాయండి. చూడండి: వికీపీడియా:పదాల వివరణ.


వికీపీడియాలో సాధారణంగా వాడే పదాల కోశమిది. మరింత సహాయం కావాలంటే, సహాయము:సూచిక, వికీపీడియా:తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు మరియు వికీపీడియా:సమర్పణల ప్రశ్నలు చూడండి. దిద్దుబాటు సారాంశంలో వాడే పొడి పదాల (abbreviations) అర్ధం కొరకు వికీపీడియా:దిద్దుబాటు సారాంశం సూచిక చూడండి. VfD లో సాధారణంగా వాడే పొట్టి లిపి కొరకు వికీపీడియా:తొలగింపుకై వోట్లు, మార్గదర్శిని చూడండి.

Accidental link - సూటి లింకు
వికీలింకు లో కనిపించే వ్యాక్యాలు మనము చేరవలసిన వ్యాసము పేరు ఉంటుంది. వ్యాసము పేరు కాక ఇంక ఏదైనా చూపించాలని అనుకుంటే పైపుడు లింక్ ని వాడండి.
సూటి లింకు: లింకులో మనకు కనపడే పేరు, గమ్యస్థానపు వ్యాసపు పేరు ఒకటే ఉంటుంది. లింకుకు గమ్యస్థానపు వ్యాసపు పేరును కాకుండా వేరే పేరును పెట్టాలనుకుంటే పైపు లింకును వాడండి
Admin - నిర్వాహకుడు
నిర్వాహకుడు. వికీపీడియా నిర్వహణా వ్యవహారాలు చూసుకోవటానికి ప్రత్యేక అనుమతులు గల సభ్యుడు
Advertorial|వ్యాపార వ్యాసం
Describing an article that exists more to advertise or promote a product, company, service or site than to provide encyclopedic information on it.
విజ్ఞానం కంటే కూడా వ్యాపార లాభం కొరకు ఉద్దేశించిన వ్యాసం
Anchor - కార్యక్రమ వ్యాఖ్యాత
An HTML term for code that lets you link to a specific point in a page, using the "#" character. You can use them to link to a section of a page, e.g. వికీపీడియా:How to edit a page#Links,_URLs,_images. Note that anchors currently have no effect in redirects.
AOTW
Article of the week, an article needing improvement that is selected by vote to be the subject of widespread cooperative editing for a week. This has been recently renamed as వికీపీడియా:Collaboration of the week, or COTW.
Arbitration - మధ్యవర్తిత్వం
The final step in the dispute resolution process.
వివాద పరిష్కార దిశలో చిట్టచివరి సాధనం
See also వికీపీడియా:Arbitration Committee.
Archive - n. సంగ్రహం, v. దాచు
A subpage of a Talk page to which some parts of the discussion are transferred, to reduce the size of the Talk page. Rarely, the term may refer to the వికీపీడియా:Archive page, for obsolete historical material.
చర్చా పేజీ నిడివి పెరిగిపోయినపుడు, దాని పరిమాణం తగ్గించడానికి కొంత భాగాన్ని వేరే చోటికి బదిలీ చెయ్యటం
See also: వికీపీడియా:How to archive a talk page.
Article - వ్యాసం
An encyclopedia entry. All articles are pages, but not all pages are articles.
విజ్ఞాన సర్వస్వంలో ఒక చేర్పు. అన్ని వ్యాసాలూ పేజీలే కానీ, అన్ని పేజీలు వ్యాసాలు కావు
See also వికీపీడియా:What is an article.
Ban - నిషేధం, నిషేధించు
Banning is the extreme, last resort action by which someone is prevented from editing Wikipedia for a prolonged or indeterminate length of time. Reason for banning is usually a long history of biased edits, persistent adding of incorrect or doubtful material, refusal to cooperate with others, or extreme incivility and threats. If someone is banned, their username is blocked, and any username or IP that is with great likelihood identified as being the same person can be blocked without any further reason. See also: Block.
వికీపీడియాలో దుష్ప్రవర్తన కలిగిన వారికి విధించే శిక్షలలో అత్యంత తీవ్రమైనది. నిషేధించిన తరవాత ఆ సభ్యుని సభ్యనామం తో గానీ ఆ ఐ పి అడ్రసు నుండి గానీ వికీపీడియా లో దిద్దుబాట్లు చెయ్యలేరు.
Be Bold - చొరవ తీసుకోండి
The exhortation that users should try to fix mistakes in articles themselves, rather than complaining about it. See వికీపీడియా:Be bold in updating pages.
వ్యాసాల లోని పొరపాట్లను చొరవ తీసుకుని సరిదిద్దమని సభ్యులను ప్రోత్సహించడం
BEEFSTEW
A proposed rubric that some editors use for judging the quality of articles on high schools (and, by extension, elementary schools). See User:Dpbsmith/BEEFSTEW.
BJAODN
Abbreviation for వికీపీడియా:Bad jokes and other deleted nonsense.
Blanking - వెల్ల వేయడం
Removing all content from a page. Newcomers often do this accidentally. On the other hand, if blanking an article is done in bad faith, it is vandalism. If blanking is done to a vandalised brand-new page, it is maintenance, and the page will be deleted by an admin within a few hours if no dispute arises. {{delete}} should be added to the blanked page to draw attention to it, rather than just blanking it. Newcomers often mistake blanking for deletion.
ఒక పేజీ లోని మొత్తం సమాచారాన్ని తుడిచి వేయడం. సాధారణంగా కొత్తవాళ్ళు పొరపాటున చేస్తూ ఉంటారు. అయితే, కావాలని దురాలోచనతో కూడా కొంతమంది చెయ్యవచ్చు. ఒక్కోసారి, దురుద్దేశంతో ఎవరైనా పేజీలలో అభ్యంతరకరమైన సమాచారం ప్రచురిస్తే, నిర్వాహకుడు దానిని తుడిచి వేయవచ్చు. తరువాత ఆ పేజీని తొలగించే పని చేపడతారు.
Block
Action by a sysop, removing from a certain IP-number or username the ability to edit Wikipedia. Usually done against addresses that have done vandalism or against users who have been banned. See also: Ban.
Boilerplate text
A standard message which can be added to an article using a template. For example, {{stub}} is expanded to the following:
See also వికీపీడియా:Boilerplate text.
Bot - బాటు
A program that automatically or semi-automatically adds or edits Wikipedia-pages.
వికీపీడియాలో దిద్దుబాట్లు చేసేందుకు ఉద్దేశించిన కంప్యూటరు ప్రోగ్రాము.
See also వికీపీడియా:Bots, Rambot.
Broken link - తెగి పోయిన లింకు
Also used: edit link, red link.
A link to a nonexistent page, usually colored red. [[మూస:]] may display this way depending on your settings.
అసలు ఉనికే లేని పేజీకి ఇచ్చే లింకు. ఎర్రగా ఉంటుంది. మీ అభిరుచులను బట్టి వేరే విధంగా కూడా ఉండవచ్చు. ఈ లింకును నొక్కినపుడు, సంబంధిత మార్చు పేజీకి వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడ సంబంధిత వ్యాసం రాసి భద్రపరచగానే ఆ పేజీ ఉనికి లోనికి వచ్చినట్లు. అప్పుడు దాని లింకు రంగు నీలంగా మారిపోతుంది.
Broken redirect - తెగిపోయిన దారిమార్పు
Redirect to a non-existing page. Common opinion is that these should be removed.
లేని పేజీకి చేసిన దారిమార్పు. ఇలాంటి వాటిని తొలగించాలి.
Bureaucrat
A Wikipedia Administrator who has been entrusted with promoting users to sysops.
See also వికీపీడియా:Bureaucrats.
Cabal
A secretive organization which some Wikipedians claim is ultimately responsible for the development of Wikipedia. Supposedly the Cabal acts to stifle dissent and impose their private points of view while hypocritically extolling NPOV. Admins who take action against users for seemingly illogical or immature reasons are often claimed to be acting on behalf of the Cabal.
Compare with Troll.
See also m:Cabal, There Is No Cabal.
Category
A category is a collection of pages automatically formed by the Wikipedia servers by analysing category tags in articles. Category tags are in the form [[వర్గం:Computers]]. The part after the ":" is the name of the Category. Adding a category tag causes a link to the category and any super-categories to go to the bottom of the page. As stated, it also results in the page being added to the category listing. A list of basic categories to browse through can be found at వర్గం:Fundamental.
CfD
The వికీపీడియా:Categories for deletion page.
Chatty
A term used for articles which seem to attempt a conversation with the reader. Chatty articles may need cleanup.
Cleanup
The process of repairing articles that are ungrammatical, are poorly formatted, etc. Cleanup generally requires only editing skills, as opposed to the specialized knowledge that is more often called for by pages needing attention.
See also: వికీపీడియా:Cleanup process.
Comment out
To hide from normal display whilst retaining the material for editors to see. This is done by inserting the characters <!-- at the start of the comment text and --> at the end. These character strings are used to delimit comments in HTML code.
Community Portal
One of Wikipedia's main pages. It can often be found on the quickbar (on the left side in most skins), and is a page that lists the collaboration of the week, outstanding tasks that need to be addressed, and several other useful bits of information and resources. The Community Portal is useful for picking an article or topic to work on or read.
Contribs
Short for contributions. These are the edits that a user has made.
Copyedit
A change to an article that only affects formatting, grammar, and other presentational aspects.
Copyvio
Also used: copyviol.
Copyright violation. Usually used in an edit summary when some copyrighted material has been added to Wikipedia.
See also వికీపీడియా:Copyrights.
COTW
Collaboration of the week, an article needing improvement that is selected by vote to be the subject of widespread cooperative editing for a week.
CSB
WikiProject Countering systemic bias or, more rarely, an adjective for an topic of concern to the WikiProject, e.g. "This doesn't seem to be a CSB article."
Cut and paste move
Moving a page by taking the text of the page, and put it into the edit window for the second page. Generally considered worse than the 'move page' option, because it causes the page and its edit history to be in different places. Cut and paste moves can be fixed by administrators.
See also వికీపీడియా:How to fix cut and paste moves.
dab
See Disambiguation.
Data dump
To import material from outside sources into Wikipedia without editing, formatting and linking. This is frowned upon by most Wikipedians.
See also Wikify.
Dead-end page
Page that has no links to existing other pages, except perhaps interlanguage links. Special:Deadendpages lists them, but this function is disabled in some Wikimedia projects.
De-admin
See De-sysop.
De-bold
Also used: un-bold.
To remove a phrase's bold typeface, because it is not the first reference to the title or a synonym of the topic (which should be bold), or that it is not the topic of the article at all. Common situations when one would de-bold include: bold foreign words (should instead be italicized) and bold Wikilinks (which, according to current Manual of Style, should be plain).
Deletionist
Someone who is in favor of deleting some pages that others prefer to keep. Often used as a derogatory term. The term 'inclusionist' for the opposite party is less used.
See also m:deletionism and m:inclusionism.
De-sysop
Also used: De-admin.
Take away someone's sysop status. Used very rarely, in cases where someone has misused their sysop powers.
See also వికీపీడియా:Possible misuses of admin privileges.
Developer
A user who can make direct changes to the Wikipedia software and database.
See also m:Developer for a list of developers and further information.
De-Wikify
Also used: Un-Wikify.
To remove (de-link) a wikification of an article. This can be done to remove selflinks or excessive common-noun Wikification.
Dicdef
Also used: Dictdef.
Short for a dictionary definition. This term is commonly used on వికీపీడియా:Votes for deletion when referring to an article that is more similar to a dictionary article than an encyclopedia one.
See also వికీపీడియా:Wikipedia is not a dictionary.
Diff
The difference between two versions of page, as displayed using the Page history feature, or from Recent Changes. The versions to compare are encoded in the URL, so you can make a link by copying and pasting it - for instance when discussing a change on an article's talk page.
See also m:Help:Diff.
Disambiguation
Also used: dab, disambig.
The process of resolving the conflict that occurs when articles about two or more different topics have the same natural title.
See also వికీపీడియా:Disambiguation.
Disambiguation page
A page that contains various meanings of a word, and refers to the pages where the various meanings are defined.
Double redirect
A redirect which leads to another redirect. Counterintuitively, this will not bring one to the final destination, so it needs to be eliminated by linking directly to the target redirect.
Dupe
Short for a duplicate article. Often used when identifying a duplicate page that needs to be merged with another.
DYK
An abbreviation for మూస:Did you know.

మూస:CompactTOC2

Edit conflict
Two or more parties both attempt to save different edits to the same page at the same time, causing one to get canceled out.
See also వికీపీడియా:Edit conflicts.
Edit link
See Broken link.
Edit summary
The contents of the "Summary:" field below the edit box on the "Edit this page" page.
See also వికీపీడియా:Edit summary.
Edit war
Also used: revert war.
Two or more parties continually making their preferred changes to a page, and undoing the changes they don't agree with. Generally, an edit war is the result of an argument on a talk page that could not be resolved.
See also వికీపీడియా:Edit war.
External link
Also used: ext. ln, ext lk, or extlink.
A link to a website not owned by Wikimedia. The alternatives are an internal link, wikilink or free link within Wikipedia, and an interwiki link to a sister project.
See also వికీపీడియా:External links.
FA
Featured article, an article that has been selected as representing "the best of Wikipedia". Articles become featured articles when a FAC gets consensus for promotion.
FAC
Featured article candidate, an article that has been proposed for consideration to be featured as one of the best in Wikipedia.
FARC
Featured article removal candidate, a featured article whose "featured" status is considered for removal, either because the featured article criteria or the article itself changed.
Fancruft
A neologism most often seen on WP:VFD, meaning a trivia article of interest only to hardcore fans of a specific film, television series, book, game, etc. Where the line is drawn is highly subjective and can be controversial. Often seen as an insult to those who've contributed that information, and to others interested in the subject.
Forest fire
A flame war which spreads, seemingly uncontrollably, beyond the pages where it began into unrelated articles' talk pages. A forest fire becomes progressively more difficult for any user to keep track of. On Wikipedia, this is less of a problem than on other wikis, due to well-established boundaries for user conduct, clear guidelines for article content, and a formal dispute resolution process.
See also wildfire and MeatBall:ForestFire.
Fork
A splitting of an entity to satisfy different groups of people - in Wikipedia, this can either mean a project-wide split, in which a group of users decides to take a project database and continue with it on their own site (which is perfectly legal under the GFDL), or the split of an article, usually to a accommodate different POVs. The latter is often called a POV fork and generelly regarded as highly undesirable.
Free link
A link pointing to another page within Wikipedia or its sister projects by using the wiki markup double square-brackets "[[" and "]]". Sometimes they are referred to as wikilinks or internal links. These links usually show up as blue if they are working and you haven't visited them before, red if they are broken, and purple if they are working and you have visited them before; note that they do not have the arrow symbol characteristic of an external link.
Geogre's Law
A law attributed to User:Geogre (although he may not have been the first person, and has certainly has not been the only person, to observe this correlation), and most frequently referred to in వికీపీడియా:Votes for deletion. Paraphrased, the law states that there exists a strong correlation between the lack of proper capitalization of a person's name, in the title of a biographical article, and the failure of the subject of that article to satisfy the వికీపీడియా:Criteria for inclusion of biographies.
GFDL
GNU Free Documentation License. Wikipedia articles are released under this license.
See also వికీపీడియా:Copyrights.
Google test
Running sections or titles of articles through the Google search engine for various purposes. The four most common are to check for copyright violations, to determine which term among several is the most widely used, to decide whether a person is sufficiently famous to warrant an article or is simply engaging in vanity and to check whether a questionable and obscure topic is real (as opposed to the idiosyncratic invention of a particular individual).
See also వికీపీడియా:Google test.
GPL
GNU General Public License. Wikipedia's software is released under this license.
History
All previous versions of an article, from its creation to its current state. Also called page history.
See also: వికీపీడియా:Page history
IfD
An abbreviation for Images for Deletion.
IANAL
An abbreviation for I Am Not A Lawyer, indicating that an editor is about to give their opinion on a legal matter as they understand it, although they are not qualified and probably don't fully understand the law in question.
Inclusionist
A user who is of the opinion that Wikipedia should contain as much information as possible, often regardless of presentation or notability. There are varying degrees of Inclusionism — radical Inclusionists vote "Keep" on every VFD they come across, while more moderate ones merely express their desire for a wide variety of topics to be covered, even if they do not fit the classical criteria for inclusion in an encyclopedia, or if the articles in question have quality problems.
Infobox
A consistently formatted table which is present in articles with a common subject.
See also: taxobox.
Internal link
See free link.
Interwiki
A link to a sister project; this can be an interlanguage link to a corresponding article in a different language in Wikipedia, or a link to a project such as Wikibooks, Meta, etc.
ITN
An abbreviation for మూస:In the news
Jimbo
Jimmy Wales, chair of the Wikimedia Foundation.
Language link
See Interwiki.
Main Page
The page to which every user not specifying an article is redirected. The Main Page contains links to current events, presents certain articles (like a featured article of the day and links to Wikipedia's newest articles), and also serves as an entry point to browsing all articles by topic or other classification. Links to sister projects and other-language Wikipedias are also a prominent feature on the Main Page. Due to its high exposure, all content on the Main Page is protected.
Mediation
An attempt by a third party to resolve an edit war or other conflict between users. There exists a వికీపీడియా:Mediation Committee which can do so on a more or less official basis as the penultimate step in the వికీపీడియా:dispute resolution process.
See also: వికీపీడియా:What is mediation?; వికీపీడియా:Mediation.
MediaWiki
The software behind Wikipedia and its sister projects, as well as several projects not related to Wikimedia, and a namespace.
Compare with Wikimedia.
See also వికీపీడియా:MediaWiki, వికీపీడియా:MediaWiki namespace.
Merge
Taking the text of two pages, and turning it into a single page.
Mergist
A user who adheres to the principle of Mergism, which is a compromise between the Inclusionist and Deletionist principles. A Mergist is of the opinion that while many topics merit inclusion, not every topic deserves its own article, and tries to combine these "side" topics into longer, less specific articles.
Meta
A separate wiki (http://meta.wikipedia.org) used to discuss general Wikipedia matters. In the past, this has been called Metapedia, Meta Wikipedia, Meta Wikimedia, and many other combinations.
See also Meta.
Meta page
Page that provides information about Wikipedia. Meta pages are more correctly referred to as project namespace pages. Meta pages should not be confused with a page on Meta-Wikimedia.
See also వికీపీడియా:Meta page.
Mirror
A website other than Wikipedia that uses content original to Wikipedia as a source for at least some of its content.
See also వికీపీడియా:Mirrors and forks.
Move
Changing the name and location of an article because of a misspelling, violation of naming convention, misnomer, or inaccuracy. Involves either renaming the page or moving it and constructing a redirect to keep the original link intact.
See also సహాయము:Renaming (moving) a page.

మూస:CompactTOC2

n/a
An abbreviation for new article, often used in edit summaries.
Namespace
A way to classify pages. Wikipedia has namespaces for encyclopedia articles, pages about Wikipedia (project namespace), user pages (User:), special pages (Special:), template pages (Template:), and talk pages (Talk:, Wikipedia talk:, and User talk:), among others.
See also వికీపీడియా:Namespace.
Newbie test
Also used: newb test, noob test.
An edit made by a newcomer to Wikipedia, just to see if "Edit this page" really does what it sounds like. Newcomers should use వికీపీడియా:Sandbox for this purpose.
See also వికీపీడియా:Clueless newbies.
Notice board
Also used: noticeboard.
A page which acts as a forum for a group of users, who use it to coordinate their editing. Most notice boards are by geographic location, like the UK Wikipedians' notice board; a notable exception is the Administrators' noticeboard.
NPOV
Neutral point of view, or the agreement to report subjective opinions objectively, so as not to cause edit wars between opposing sides. As a verb, to remove biased statements or slanted phrasing. As an adjective, it indicates that an article is in compliance with Wikipedia's NPOV policy.
Nupedia
A Wikipedia predecessor project that shut down in 2003. It is currently inactive and there are no plans to resurrect it.
See also: వికీపీడియా:Nupedia and Wikipedia.
Open tasks
A template (found at {{opentask}}) that lists several more or less janitorial things to do. It is found on the community portal as well as on many user pages.
Orphan
A page with no links from other pages. You can view lists of orphaned articles and images.
వికీపీడియా:అనాథ చూడండి.
Page
Any individual topic within Wikipedia; the web page without the top, bottom and side bars. Pages include articles, stubs, redirects, disambiguation pages, user pages, talk pages, documentation and special pages.
Patent nonsense
A humorous pejorative applied to articles that are either completely unintelligible or totally irrelevant. See వికీపీడియా:Patent nonsense.
Peer Review
A request to have fellow wikipedians review and help improve an article. Wikipedia has a page specifically for posting such a request and offering up your work for review. See వికీపీడియా:Peer Review.
Personal attack
A comment that is not directed at content, but insults or threatens another editor (or a group of editors) personally. To maintain a friendly and productive atmosphere, personal attacks are forbidden per Wikipedia policy and may be grounds for blocking in serious and/or repeated cases.
See also: వికీపీడియా:No personal attacks, వికీపీడియా:Remove personal attacks
Phase I
The wiki software UseModWiki. Wikipedia used this software prior to January 25, 2002.
Phase II
The wiki software written by User:Magnus Manske and adopted by Wikipedia after January 25, 2002 (Magnus Manske Day).
Phase III
A rewritten and improved version of the Phase II software. It was eventually renamed to MediaWiki. Wikipedia currently uses MediaWiki version 1.4
See also వికీపీడియా:MediaWiki, m:MediaWiki.
Phase IV
A dreamy proposal for the next generation of Wikipedia software made back when complete rewrites were in vogue. Development is now focused on incremental progress.
See also m:Wikipedia4.
Piped link
A link where the displayed text is not the name of the target article. Such links are created using the pipe character "|" e.g. [[Target article|Displayed text]]. The pipe trick is a software feature that generates the displayed text for you in certain circumstances.
See also వికీపీడియా:Piped link.
Pokémon test
A heuristic for assessing the relevance or legitimacy of prospective article topics, which holds that any topic more notable than the most obscure species of Pokémon may deserve a Wikipedia article.
POV
Point of view. Often used negatively as an adjective to indicate bias, as in "That reply was POV, not neutral.".
POV warrior
A wiki editor who aggressively distorts coverage of certain topics to suit his/her biases despite community norms of neutrality. An affliction that especially infests Wikipedia.
Project namespace
The project namespace is a namespace dedicated to providing information about wikipedia.
Protected page
A page that cannot be edited except by sysops. Usually this is done to cool down an edit war.
See also వికీపీడియా:This page is protected.
The Pump
Also used: VP.
A nickname for వికీపీడియా:Village pump.
Quarto
Wikimedia Quarto is a multilingual quarterly newsletter published by the Wikimedia Foundation, Inc. It can be read online here.
Quickpoll
A poll among Wikipedia regulars on issues that need to be quickly resolved, such as the banning of problematic users. Also used as verb: to quickpoll, meaning to hold a quickpoll. Considered obsolete.
Rambot
A controversial bot written by User:Ram-Man and used to enter United States geographical data for tens of thousands of cities, notable and otherwise.
See also User talk:Rambot.
Random page
The Random page link is on the left of each page for most skins. It will take you to a Wikipedia article that is chosen by a computer algorithm without any deliberate pattern or meaning to the choice.
RC
An abbreviation for Recent changes
Re-creation
A posting either of the same text of a deleted article by a new user, or of the same text or different text of a deleted article by the original creator.
Recent changes
A dynamically generated page (found at Special:Recentchanges) that lists all edits in descending chronological order. Recent changes are checked regularly by editors doing RC patrol, which means checking all suspicious edits to catch vandalism as early as possible. Another way of watching recent changes is the Recentchanges IRC channel, which announces changes in realtime.
Redirect
Also used: redir.
A page title which, when requested, merely sends the reader to another page. This is used for synonyms and ease of linking. For example, impressionist might redirect to impressionism.
See also వికీపీడియా:Redirect.
Red link
See Broken link.
Refactor
The act of restructuring a document, usually applied to the ordering and summarizing of talk pages.
See also: వికీపీడియా:Refactoring talk pages
Reincarnation
A new user account created by a banned user.
Revert
An edit that reverses changes made by someone else.
See also వికీపీడియా:Revert
Revert war
See Edit war.
RfA
Can mean request for adminship or request for arbitration, depending on the context. The latter is frequently abbreviated RfAr to avoid the ambiguity.
RfC
Request for comment, part of the dispute resolution process. A request for comment is an informal process for soliciting input from Wikipedians about a question of article content or a user's conduct.
See also: వికీపీడియా:Requests for comment.
RfD
The వికీపీడియా:Redirects for deletion page.
RfM
Request for mediation, part of the dispute resolution process.
See also: వికీపీడియా:Requests for mediation.
rm
Remove. Used in edit summaries to indicate that a particular piece of text or formatting has been deleted.
Rollback
To change a page back to the version before the last edit. Sysops have special possibilities to do this more easily.
rv
Revert. An edit summary indicating that the page has been reverted to a previous version, often because of vandalism.
See also వికీపీడియా:How to revert a page to an earlier version.
s/word1/word2/
Replace word1 with word2. Used in edit summaries. It is a reference to the command for "find and replace" in languages such as sed and Perl. s/word1/word2/g means "replace all occurrences of word1 with word2" (g stands for "global").
Sandbox
A sandbox is a page that users may edit however they want. Though it is meant to help users experiment and gain familiarity with Wiki markup, the public sandbox at వికీపీడియా:Sandbox is often filled with strange things and patent nonsense. In addition to the public sandbox, users may create private sandboxes on subpages of their user page, e.g. User:Hephaestos/Sandbox.
Section editing
Using one of the '[edit]' links to the right of each section's title, one can get an edit window containing only the section of the page that's below the [edit] link. This makes it (hopefully) easier to find the exact spot where one wants to edit, and helps you avoiding an edit conflict. You can turn section editing off in your preferences under the "Enable section editing via [edit] links" option.
Self-link
A Wikilink contained in an article that points the reader to that same article, e.g. linking Vice President in the article "Vice President". Such links are automatically displayed as strongly emphasised text rather than links, but the more complex case of a link which redirects to the same article is not, and should be de-wikified.
Skin
The appearance theme in Special:Preferences. Currently, five are available: Standard, Nostalgia, Cologne Blue, Monobook, and MySkin.
Sock puppet
Another user account created secretly by an existing wikipedian, generally to manufacture the illusion of support in a vote or argument. Also, particularly on VfD, a friend of an existing Wikipedian who has created an account solely for the purpose of supporting that wikipedian in a vote. It is not always possible to tell the difference.
See also వికీపీడియా:Sock puppet.
Soft redirect
A very short article or page that essentially points the reader in the direction of another page. Used in cases where a normal redirect is inappropriate for various reasons (e.g. it is a cross-wiki redirect)
See also వికీపీడియా:Soft redirect.
sp
Short for spelling correction. Used in edit summaries.
Speedy delete
Deletion of a page without prior discussion. Pages can be speedily deleted only under very specific circumstances, see వికీపీడియా:Criteria for speedy deletion for those.
Split
Separating a single page into two or more pages.
Steward
An Administrator who has been empowered to change any user's status, including granting and revoking Administrator status and granting bureaucrat status.
See also వికీపీడియా:Administrators#Stewards.
Stub
An article usually consisting of one short paragraph or less.
See also వికీపీడియా:Find or fix a stub.
Strike out
Placement of text in strikethrough (HTML <s></s>) tags. This is very rarely used in articles, but is relatively common in votes and discussions when a contributor changes his opinion. As not to cause confusion, the outdated comments are stricken out (like this).
Sub-stub
A very short stub. For example, an article that is no more than a simple definition ("An airplane is a type of winged flying vehicle"). The practice of tagging short articles as substubs has been deprecated - tag them as stubs instead.
See also వికీపీడియా:Substub.
Subpage
A page connected to a parent page. You can only create subpages in certain namespaces. Do not use subpages in the main article space.
See also వికీపీడియా:Subpages.
Sysop
See Admin.

మూస:CompactTOC2

Talk page
A page reserved for discussion. All pages within Wikipedia (except talk pages themselves!) have talk pages attached to them.
See also వికీపీడియా:Talk page.
Taxobox
A type of infobox, a taxobox is a taxonomy table positioned at the right side of an entry for a species of organism (or for a genus or family), giving a chart of the kingdom, phylum, etc. of the creature. Taxoboxes are also used for similar standardised tables.
See also వికీపీడియా:Taxobox.
Template
A way of automatically including the contents of one page within another page, used for boilerplate text, navigational aids, etc.
See also: వికీపీడియా:Template namespace.
TfD
The వికీపీడియా:Templates for deletion page.
Transclusion
There are two main ways of using templates on articles: inclusion (accomplished by using {{Template Name}}), and transclusion ({{subst:Template Name}}). The former will include the content of Template Name on the fly whenever the article is loaded, while the latter will permanently insert the content of the template onto the article. Thus, using transclusion, if the template content is modified at a later date, the article's content will not change.
Transclusion is the preferred method for short-term, non-permanent notices, as it is less confusing, and even helps to lighten the load on the database.
Translation
The English-language Wikipedia should have only pages in English. Non-English pages are subject to deletion unless translated.
See also: వికీపీడియా:Pages needing translation into English for pages on the English Wikipedia that are written in a foreign language; వికీపీడియా:Translation into English for requests for translations into English of pages from foreign-language Wikipedias.
Transwiki
Move a page to another wiki, in particular Wiktionary, Wikibooks, Wikisource or sep11.
See also m:Transwiki.
Troll
A user who incites or engages in disruptive behavior (trolling). There are some people who just enjoy causing conflict, and there are those who make a hobby of it. However, these are few in number. Calling someone a troll in a dispute is a bad idea; it has an effect similar to calling someone a Nazi – no further meaningful debate can be held.
Compare with Cabal.
See also polarization.
Tyop
A cute misspelling of typo. Used as an edit summary when correcting typos.
See also వికీపీడియా:typo.
Unencyclopedic
What should not be in Wikipedia; the term is highly debated and sometimes considered useless or tautological.
See also వికీపీడియా:Unencyclopedic.
Un-wiki
Going against the character of a Wiki. Usually saying that something is un-wiki means that it makes editing more difficult or impossible.
UseMod
See UseModWiki.
Userfy
To turn a page in the article namespace into a user page or subpage.
User page
A personal page for Wikipedians. Most people use their pages to introduce themselves and to keep various personal notes and lists. They are also used by Wikipedians to communicate with each other via the user talk pages. A user page is linked to as [[User:Hephaestos|Hephaestos]] and appears as Hephaestos.
See also వికీపీడియా:User page.
umbrella nomination
A nomination (e.g. on CfD) that contains several items (e.g. categories) which normally are nominated individually.
Vandalbot
Some kind of bot being used for vandalism or spamming. Recognizable by the fact that one or a few IP-addresses make many similar clearly vandalist edits in a short time. In the worst cases these have created or vandalized hundreds of pages in several Wikipedias in a timespan of only minutes.
See also m:Vandalbot.
Vandalism
Deliberate defacement of Wikipedia pages. This can be by deleting text or writing nonsense, bad language etcetera. The term is often incorrectly used to discredit the views of an opponent in edit wars. Vandalism can be reported at వికీపీడియా:Vandalism in progress.
See also m:Wikipedia vandalism.
Vanity page
A page in the article namespace that presents biographical details of a non-famous person favorably and is considered inappropriate and/or unencyclopedic by most Wikipedians. Such articles are often suspected to be written by their subjects.
See also వికీపీడియా:Wikipedia is not a vanity press.
VfD
The వికీపీడియా:Votes for deletion page.
See also వికీపీడియా:Votes for deletion phrases for explanation of some terms used on VfD.
VfU
The వికీపీడియా:Votes for undeletion page.
Village pump
The main community forum of Wikipedia (found at వికీపీడియా:Village pump), where proposals, policy changes, technical problems and other internals are announced and discussed in front of a wider audience than a topic-specific page would have.
VP
Shorthand for Village pump.
Watchlist
A set of pages selected by the user, who can then click on My watchlist to see recent changes to those pages.
See also: Help:Watching pages.
Wikibooks
A Wikipedia sister project that works to develop free textbooks, manuals, and other texts online.
See also Wikibooks.
Wikibreak
Also used: Wikivacation.
When a Wikipedian takes a break from Wikipedia.
See also m:Wikibreak.
Wikify
To format using Wiki markup (as opposed to plain text or HTML) and add internal links to material, incorporating it into the whole of Wikipedia. Noun: Wikification. Sometimes abbreviated wfy.
See also వర్గం:Articles that need to be wikified.
Wikilink
A link to another Wikipedia page, as opposed to an external link. See వికీపీడియా:Canonicalization.
Wiki markup
Also used: wiki text, wikitext.
Code like HTML, but simplified and more convenient, for example '''bold''' instead of <b>bold</b>. It is the source code stored in the database and shown in the edit box. Searching by the Wikipedia software is done in the wikitext, as opposed to searching by Google, which is done in the resulting text. The size of a page is the size of the wikitext.
See also వికీపీడియా:How to edit a page.
Wikimedia
Properly Wikimedia Foundation Inc., a non-profit organisation that provides a legal, financial and organisational framework for Wikipedia and its sister projects and provides the necessary hardware.
Compare with MediaWiki.
See also Wikimedia.
Wikipedian
Also used: Wikipedist, Wikipede.
A contributor to Wikipedia.
See also వికీపీడియా:Wikipedians.
WikiProject
An attempt to standardise the content and formatting of a particular category of articles using an agreed template.
See also వికీపీడియా:WikiProject.
Wikiquette
The Wikipedia etiquette of working with others on Wikipedia.
See also వికీపీడియా:Wikiquette.
Wikiquote
A Wikipedia sister project to create a free online collection of quotations.
See also Wikiquote.
Wikisource
A Wikipedia sister project to create a free online compendium of primary source texts.
See also Wikisource.
Wikispam
Articles with advertorial content.
Wikistress
Personal stress or tension induced by editing Wikipedia, or more often by being involved in minor conflict with another editor. Some users maintain a Wikistress meter on their user page. See Wikistress template, The Bosch Wikistress Meter
Wiktionary
A Wikipedia sister project to create a free online dictionary of every language.
See also Wiktionary.
WMF
See Wikimedia Foundation.
WP
Common abbreviation for Wikipedia, especially for pages in the Wikipedia namespace. See వికీపీడియా:Namespace#Pseudo namespaces and వికీపీడియా:WP.
en: / de: / ja: / etc.
The English / German / Japanese / etc.-language Wikipedia. Often used in edit summaries to indicate changes to interwiki links. For a full list of codes, see ISO 639. For a full list of Wikipedias, see m:Complete list of language Wikipedias available.

మూస:CompactTOC2