వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణ గ్రామాలు

ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా అనేక ఉపప్రాజెక్టులను చేపట్టడం జరిగింది. ఆయా ఉపప్రాజెక్టుల పనులు ఇలా ఉన్నాయి

వనరులు

మార్చు