తెలుగు సినిమాలు 1939

 • ఈ యేడాది 12 చిత్రాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాయి.
* గూడవల్లి రామబ్రహ్మం రూపొందించిన రైతుబిడ్డ ఈసారీ సంచలనం సృష్టించింది. మూడు జిల్లాల్లో జమీందార్లు ఈ చిత్ర ప్రదర్శనను ఆపు చేయించారు. 
అయినా రాత్రిపూట పొలాల్లో తెరలు కట్టి ఈ చిత్రాన్ని ప్రదర్శిస్తే జనం తండోపతండాలుగా వచ్చి చూడటం గురించి ఆ నాటి ప్రేక్షకులు నేటికీ కథలుగా చెప్పుకుంటారు. 

* వాహినీ పతాకంపై బి.యన్‌.రెడ్డి తెరకెక్కించిన వందేమాతరం, వై.వి.రావు రూపొందించిన మళ్ళీ పెళ్ళి, పి.పుల్లయ్య 
దర్శకత్వం వహించిన శ్రీ వేంకటేశ్వర మహత్యం, భానుమతి తొలి చిత్రం వరవిక్రయంకూడా ప్రజాదరణ పొందాయి.

* వందేమాతరం సినిమాలో మొదటిసారిగా నేపథ్య గానాన్ని వాడుకున్నారు. కానీ ఇది చిన్నపిల్లవానికి కావడం వల్ల దేవత సినిమాకు పాడిన 
యెమ్.యెస్.రామారావు గారు మొదటి నేపథ్య గాయకుడిగా గుర్తింపు పొందారు.
 1. జయప్రద
 2. మహానంద
 3. మళ్ళీ పెళ్ళి
 4. పాండురంగ విఠల్
 5. పాశుపతాస్త్రం
 6. రాధాకృష్ణ
 7. రైతుబిడ్డ
 8. ఉష
 9. వందేమాతరం
 10. వరవిక్రయం --> భానుమతి తొలి చిత్రం
 11. అమ్మ
 12. బాలాజీ లేదా శ్రీ వేంకటేశ్వర మహత్యం


తెలుగు సినిమాలు సినిమా
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |