దేవత (1982 సినిమా) - ఇతర భాషలు

దేవత (1982 సినిమా) is available in 1 other language.

తిరిగి దేవత (1982 సినిమా)కి.

భాషలు