వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/పాతవి-2

చర్చ ముగిసిపోయి, ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న వ్యాసాల జాబితా ఇది. ఇక ఈ చర్చలకు కొనసాగింపు లేదు. ఇక్కడ ఏమీ రాయకండి.

వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/తంగ మగన్ (2015 చిత్రం)