వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/లినక్స్

సభ్యులు సవరించు

ప్రధాన ఉద్దేశం సవరించు

  • లినక్సుకు సంబంధించిన వ్యాసాలని ఇంగ్లీష్ వికిపీడియా నుండి తెలుగు వికిపీడియా లోకి అనువదంచడం

చిన్న ఉద్దేశం సవరించు

లినక్సుకు సంబంధించిన కొత్త వ్యాసాలు మరియు సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు జతచేయటం

ప్రస్తుత స్థితి సవరించు

  1. లినక్సు 60 % అనువదించబడినడి (ఒక మోస్తరుగా)
  2. పంపిణీ వ్యవస్థలు ఒక్కొక దానికి వ్యాసం రాయాలి
  3. రంగస్థలాల గురించి వ్యాసాలు రాయాలి

పూర్తయినవి సవరించు

ప్రస్తుతం అనువదించబడుతున్నవి సవరించు

  1. లినక్సు
  2. GTK+
  3. బ్లెండర్

అనువాదాలు మొదలు పెట్టవలిసనవి సవరించు

చిన్న వ్యాసాలు సవరించు

పెద్ద వ్యాసాలు సవరించు

ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన మూసలు, వర్గాలు వగైరా సవరించు

సభ్యులు ఈ మూసని వాడొచ్చు {{లినక్సు_ప్రాజెక్టులో_సభ్యులు}}