అత్తకు కొడుకు మామకు అల్లుడు

అత్తకు కొడుకు మామకు అల్లుడు
(1993 తెలుగు సినిమా)
సంగీతం చక్రవర్తి
నేపథ్య గానం చిత్ర,
మనో,
ఎస్.పి.శైలజ
గీతరచన వేటూరి సుందరరామ్మూర్తి
భాష తెలుగు