పశ్చిమ బెంగాల్‌లో ఎన్నికలు

పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాష్ట్ర ఎన్నికలు

భారతదేశంలోని పశ్చిమ బెంగాల్‌లో ఎన్నికలు భారత రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగా నిర్వహించబడతాయి. పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఏకపక్షంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి చట్టాలను రూపొందిస్తుంది. అయితే రాష్ట్రస్థాయి ఎన్నికల నిర్వహణకు రాష్ట్ర శాసనసభ ద్వారా ఏవైనా మార్పులను భారత పార్లమెంటు ఆమోదించాలి. అదనంగా, భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 356 ప్రకారం రాష్ట్ర శాసనసభను పార్లమెంటు రద్దు చేయవచ్చు, రాష్ట్రపతి పాలన విధించవచ్చు.[1]

లోక్‌సభ ఎన్నికలు మార్చు

లోక్‌సభ ఎన్నికల సంవత్సరం మొదటి పార్టీ రెండవ పార్టీ మూడవ పార్టీ నాలుగవ పార్టీ ఇతర వివరాలు మొత్తం సీట్లు
1వ లోక్‌సభ 1951-52 కాంగ్రెస్ 24 సి.పి.ఐ. 5 ఆర్ఎస్పీ 2 బిజెఎస్ 2 హెచ్ఎంఎస్1 34
2వ లోక్‌సభ 1957 కాంగ్రెస్ 23 సి.పి.ఐ. 6 ఎంఎఫ్బీ2 పిఎస్పీ 2 స్వతంత్ర 3 36
3వ లోక్‌సభ 1962 కాంగ్రెస్ 22 సి.పి.ఐ. 9 ఎఐఎఫ్బీ 1 ఆర్ఎస్పీ 1 ఎల్ఎస్ఎస్ 1, స్వతంత్ర 2 36
4వ లోక్‌సభ 1967 కాంగ్రెస్ 14 సిపిఐ (ఎం) 5 సి.పి.ఐ. 5 బిఎసీ 5 ఎఐఎఫ్బీ 2, పిఎస్పీ 1, ఎస్ఎస్పీ 1, స్వతంత్ర 7 40
5వ లోక్‌సభ 1971 సిపిఐ (ఎం) 20 కాంగ్రెస్ 13 సి.పి.ఐ. 3 ఆర్ఎస్పీ 1 బిఎసీ 1, పిఎస్పీ 1, స్వతంత్ర 1 40
6వ లోక్‌సభ 1977 సిపిఐ (ఎం) 17 BLD 15 కాంగ్రెస్ 3 ఆర్ఎస్పీ 3 ఎఐఎఫ్బీ 3, స్వతంత్ర 1 42
7వ లోక్‌సభ 1980 సిపిఐ (ఎం) 28 ఆర్ఎస్పీ 4 కాంగ్రెస్ 4 సి.పి.ఐ. 3 ఎఐఎఫ్బీ 3 42
8వ లోక్‌సభ 1984 సిపిఐ (ఎం) 18 కాంగ్రెస్ 16 ఆర్ఎస్పీ 3 సి.పి.ఐ. 3 ఎఐఎఫ్బీ 2 42
9వ లోక్‌సభ 1989 సిపిఐ (ఎం) 27 ఆర్ఎస్పీ 4 కాంగ్రెస్ 4 సి.పి.ఐ. 3 ఎఐఎఫ్బీ 3, GNLF 1 42
10వ లోక్‌సభ 1991 సిపిఐ (ఎం) 27 కాంగ్రెస్ 5 ఆర్ఎస్పీ 4 సి.పి.ఐ. 3 ఎఐఎఫ్బీ 3 42
11వ లోక్‌సభ 1996 సిపిఐ (ఎం) 23 కాంగ్రెస్ 9 ఆర్ఎస్పీ 4 సి.పి.ఐ. 3 ఎఐఎఫ్బీ 3 42
12వ లోక్‌సభ 1998 సిపిఐ (ఎం) 24 ఎఐటిసి 7 ఆర్ఎస్పీ 4 సి.పి.ఐ. 3 ఎఐఎఫ్బీ 2, కాంగ్రెస్ 1, బిజెపి 1 42
13వ లోక్‌సభ 1999 సిపిఐ (ఎం) 21 ఎఐటిసి 8 సి.పి.ఐ. 3 కాంగ్రెస్ 3 ఆర్ఎస్పీ 3, ఎఐఎఫ్బీ 2, బిజెపి 2 42
14వ లోక్‌సభ 2004 సిపిఐ (ఎం) 26 కాంగ్రెస్ 6 సి.పి.ఐ. 3 ఎఐఎఫ్బీ 3 ఆర్ఎస్పీ 3, ఎఐటిసి 1 42
15వ లోక్‌సభ 2009 ఎఐటిసి 19 సిపిఐ (ఎం) 9 కాంగ్రెస్ 6 సి.పి.ఐ. 2 ఎఐఎఫ్బీ 2, ఆర్ఎస్పీ 2, బిజెపి 1, SUCI (C) 1 42
16వ లోక్‌సభ 2014 ఎఐటిసి 34 కాంగ్రెస్ 4 సిపిఐ (ఎం) 2 బిజెపి 2 42
17వ లోక్‌సభ 2019 ఎఐటిసి 22 బిజెపి 18 కాంగ్రెస్ 2 42
2024 భారత సార్వత్రిక ఎన్నికలు 2024 42
  • ఫలితాలు, 1998 తర్వాత, వచన ఆకృతిలో .
  • 1999: మొత్తం సీట్లు: 42. లెఫ్ట్ ఫ్రంట్: 28 (సిపిఎం 21, సిపిఐ 3, ఆర్ఎస్పీ 3, ఎఐఎఫ్బీ 2), తృణమూల్ (ఎఐటిసి) + బిజెపి: (8+2) = 10, కాంగ్రెస్ 3 .
  • 2004 (14-వ లోక్‌సభ): ఎల్ఎఫ్: 35/42 (సిపిఎం 26, సిపిఐ 3, ఆర్ఎస్పీ 3, ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ 3), [కాంగ్రెస్ 6 + ఎఐటిసి 1], బిజెపి - సున్నా.
  • 2009: ఎఐటిసి + కాంగ్రెస్: 19+6 = 25/42, సిపిఎం 9, CPI 2, బిజెపి - 1.
  • 2014: ఎఐటిసి: 34/42, కాంగ్రెస్: 4, బిజెపి 2, సిపిఎం 2.
  • 2019: ఎఐటిసి: 22, బి.జె.పి: 18, కాంగ్రెస్: 2, సిపిఎం - సున్నా.

అసెంబ్లీ ఎన్నికలు మార్చు

సంవత్సరం ఎన్నికల ముఖ్యమంత్రి గెలిచిన పార్టీ/కూటమి
1952 1వ అసెంబ్లీ బిధాన్ చంద్ర రాయ్ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్
1957 2వ అసెంబ్లీ బిధాన్ చంద్ర రాయ్ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్
1962 3వ అసెంబ్లీ ప్రఫుల్ల చంద్ర సేన్ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్
1967 4వ అసెంబ్లీ బంగ్లా కాంగ్రెస్‌కు చెందిన అజోయ్ కుమార్ ముఖర్జీ, ఒక భాగం 1967 నవంబరు వరకు యునైటెడ్ ఫ్రంట్.

ప్రోగ్రెసివ్‌లో భాగమైన కాంగ్రెస్ ప్రఫుల్ల చంద్ర ఘోష్ 1967-1968 నవంబరు వరకు కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్.

ఏ పార్టీ/కూటమికి మెజారిటీ రాలేదు
1969 5వ అసెంబ్లీ అజోయ్ కుమార్ ముఖర్జీ ఏ పార్టీ/కూటమికి మెజారిటీ రాలేదు
1971 6వ అసెంబ్లీ అజోయ్ ముఖర్జీ

తరువాత

ప్రఫుల్ల చంద్ర ఘోష్

ఏ పార్టీ/కూటమికి మెజారిటీ రాలేదు
1972 7వ అసెంబ్లీ సిద్ధార్థ శంకర్ రే భారత జాతీయ కాంగ్రెస్
1977 8వ అసెంబ్లీ జ్యోతి బసు లెఫ్ట్ ఫ్రంట్
1982 9వ అసెంబ్లీ జ్యోతి బసు లెఫ్ట్ ఫ్రంట్
1987 10వ అసెంబ్లీ జ్యోతి బసు లెఫ్ట్ ఫ్రంట్
1991 11వ అసెంబ్లీ జ్యోతి బసు లెఫ్ట్ ఫ్రంట్
1996 12వ అసెంబ్లీ జ్యోతి బసు లెఫ్ట్ ఫ్రంట్
2001 13వ అసెంబ్లీ బుద్ధదేవ్ భట్టాచార్జీ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్
2006 14వ అసెంబ్లీ బుద్ధదేవ్ భట్టాచార్జీ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్
2011 15వ అసెంబ్లీ మమతా బెనర్జీ ఆల్ ఇండియా తృణమూల్ కాంగ్రెస్
2016 16వ అసెంబ్లీ మమతా బెనర్జీ ఆల్ ఇండియా తృణమూల్ కాంగ్రెస్
2021 17వ అసెంబ్లీ మమతా బెనర్జీ ఆల్ ఇండియా తృణమూల్ కాంగ్రెస్
2026 18వ అసెంబ్లీ

మూలాలు మార్చు

  1. "West Bengal Election Results". Election Commission India. Archived from the original on 2019-09-27. Retrieved 2024-02-12.