పెళ్ళాం పిచ్చోడు
(తెలుగు సినిమా)
దర్శకత్వం జొన్నవిత్తుల
తారాగణం రాజేంద్ర ప్రసాద్
కూర్పు కె.రమేష్
భాష తెలుగు