ప్రధాన మెనూను తెరువు

భారత సంతతి గల దేశాలు : ప్రపంచంలో భారతీయ సంస్కృతికి ఒక ప్రత్యేక స్థానమున్నది. అలాగే భారతజాతి అనేక విశిష్టత్వాలు కలిగివున్నది. అందులో మేథోసంపద, కష్టపడే తత్వం, విశ్వాసం మరియు నిజాయితీ మొదలగునవి. ఈ ప్రత్యేక గుణాలవల్ల, భారత సంతతి ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాలలో జీవిస్తున్నది.

క్రింద నుదహరింపబడిన దేశాలలో భారతసంతతి తగు శాతంలో కలిగి, తన సభ్యత, సంస్కృతి మరియు భాషలను నేటికినీ సజీవంగా వుంచింది.

నేపాల్సవరించు

శ్రీలంకసవరించు

ఫిజీసవరించు

అమెరికాసవరించు

కెనడాసవరించు

ఇంగ్లండుసవరించు

మలేషియాసవరించు

ఇండోనేషియాసవరించు

సింగపూరుసవరించు

బార్బడోస్సవరించు

సురినామ్సవరించు

యు.ఏ.ఇ.సవరించు

ఇవీ చూడండిసవరించు