వర్గం:ఈ వారం బొమ్మలు

ఈ వర్గంలో తెలుగు వికీపీడియాలో ప్రదర్శిస్తున్న/ప్రదర్శించిన "ఈ వారం బొమ్మలు" ఉంటాయి.

తెలుగు వికీపీడియాలో ఏదయినా బొమ్మ మీకు నచ్చితే వాటి చర్చా పేజీలలో {{ఈ వారం బొమ్మ పరిగణన}} అని చేర్చటం ద్వారా ఇతర సభ్యులు కూడా ఈ బొమ్మలను చూసి వాటిని పదర్శించవచ్చాలేదా అని చర్చిస్తూ ఉంటారు. ఆ సమయంలో ఈ బొమ్మలను ఈ వారం బొమ్మ పరిగణనలు అనే వర్గంలో చూసుకోవచ్చు.

కొన్ని రోజుల తరువాత ఆ బొమ్మను ఏ వారం రోజులు ప్రదర్శించాలో నిర్ణయించాలి. అలా నిర్ణయించిన తరువాత, బొమ్మ చర్చా పేజీలలో {{ఈ వారం బొమ్మ|వారం=ప్రదర్శించేవారం|సంవత్సరం=ప్రదర్శించేసంవత్సరం}} అనే మూసను చేర్చాలి.

మూసను చేర్చిన తరువాత బొమ్మలు ఆ తేదీ వచ్చిన వెంటనే, ఈ వర్గంలోకి వచ్చి చేరతాయి. వాటి సమయం రానంత వరకూ మాత్రం ఈ వారం బొమ్మ పరిగణలు అనే వర్గంలోనే ఉంటాయి.

ఉపవర్గాలు

ఈ వర్గం లోని మొత్తం 15 ఉపవర్గాల్లో కింది 15 ఉపవర్గాలు ఉన్నాయి.