వాడుకరి:కాసుబాబు/ప్రయోగశాల

Lab ఇది నా ప్రయోగశాల. ఇందులో నేను ప్రయోగాలు చేస్తాను. దీనిని మార్చవద్దు.

చరిత్ర మూససవరించు

 
గుంటుపల్లి (కామవరపుకోట) వద్ద ఉన్న బౌద్ధ స్తూపాలు
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చరిత్ర కాలరేఖ
చరిత్ర పూర్వ యుగము క్రీ.పూ.1500వరకు
పూర్వ యుగము క్రీ.పూ.1500-క్రీ.శ.650
మౌర్యులకు ముందు క్రీ.పూ.1500-క్రీ.శ.322
మౌర్యులు క్రీ.పూ.322 - క్రీ.పూ. 184
శాతవాహనులు క్రీ.పూ.200 - క్రీ.త.200
కళింగులు క్రీ.పూ.180? - క్రీ.త.400?
ఇక్ష్వాకులు 210 - 300
బృహత్పలాయనులు 300 - 350
ఆనందగోత్రికులు 295 - 620
శాలంకాయనులు 320 - 420
విష్ణుకుండినులు 375 - 555
పల్లవులు 400 - 550
పూర్వమధ్య యుగము 650 - 1320
మహాపల్లవులు
రేనాటి చోడులు
చాళుక్యులు
రాష్ట్రకూటులు
తూర్పు చాళుక్యులు 624 - 1076
పూర్వగాంగులు 498 - 894
చాళుక్య చోళులు 980 - 1076
కాకతీయులు 750 - 1323
అర్వాచీన గాంగులు
ఉత్తరమధ్య యుగము 1320 - 1565
ముసునూరి నాయకులు 1333 - 1368
ఓఢ్ర గజపతులు 1513
రేచెర్ల పద్మనాయకులు 1368 - 1461
కొండవీటి రెడ్డి రాజులు 1324 - 1424
రాజమహేంద్రవరం రెడ్డి రాజులు 1395 - 1447
బహమనీ రాజ్యము
విజయనగర సామ్రాజ్యము 1336 - 1565
ఆధునిక యుగము 1540 – 1956
అరవీటి వంశము 1572 - 1680
పెమ్మసాని నాయకులు 1423 - 1740
కుతుబ్ షాహీ యుగము 1518 - 1687
నిజాము రాజ్యము 1742-1948
బ్రిటిషు రాజ్యము
స్వాతంత్ర్యోద్యమము 1800 - 1947
ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటు 1912-1953
హైదరాబాదు రాష్ట్రం ఏర్పాటు 1948-1952
ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌ అవతరణ 1953-1956
ఏకీకృత ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చరిత్ర 1956-2014
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చరిత్ర 2014-
తెలుగు సాహిత్యం
నన్నయకు ముందు
నన్నయ యుగముశివకవి యుగము
తిక్కన యుగముఎఱ్ఱన యుగము
శ్రీనాథ యుగమురాయల యుగము
దాక్షిణాత్య యుగముక్షీణ యుగము
ఆధునిక యుగము21వ శతాబ్ది
చారిత్రక నగరాలు
పిఠాపురంభట్టిప్రోలువేంగిధాన్యకటకము
కొలనుపాకఓరుగల్లువిజయపురిరాజమహేంద్రవరం
కళింగపట్నంహంపిసింహపురిహైదరాబాదు
చారిత్రక వ్యక్తులు
గణపతిదేవుడురుద్రమదేవికృష్ణదేవరాయలు
శాలివాహనుడు
 
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చరిత్ర
----------- కాలరేఖ -----------
చరిత్ర పూర్వ యుగము క్రీ.పూ. 1500 వరకు
పూర్వ యుగము క్రీ.పూ. 1500 - క్రీ.త. 650 వరకు
మౌర్యులకు ముందు • క్రీ.పూ.1500 - క్రీ.పూ. 322
మౌర్యులు • క్రీ.పూ.322 - క్రీ.పూ. 184
శాతవాహనులు • క్రీ.పూ.200 - క్రీ.త.200
కళింగులు • క్రీ.పూ.180? - క్రీ.త.400?
ఇక్ష్వాకులు • 210 - 300
బృహత్పలాయనులు • 300 - 350
అనందగోత్రులు • 295 - 620
శాలంకాయనులు • 320 - 420
విష్ణుకుండినులు • 375 - 555
పల్లవులు • 400 - 550
పూర్వమధ్య యుగము 650 - 1320
మహాపల్లవులు
రేనాటి చోడులు
చాళుక్యులు
రాష్ట్రకూటులు
తూర్పు చాళుక్యులు • 624 - 1076
పూర్వగాంగులు • 498 - 894
చాళుక్య చోళులు • 980 - 1076
కాకతీయులు
అర్వాచీన గాంగులు
ఉత్తరమధ్య యుగము 1320 - 1565
ముసునూరి నాయకులు • 1320 - 1360
ఓఢ్ర గజపతులు
రేచెర్ల వెలమలు
కొండవీటి రెడ్డి రాజులు
రాజమహేంద్రవరం రెడ్డి రాజులు
బహమనీ రాజ్యము
విజయనగర సామ్రాజ్యము • 1336 - 1565
ఆధునిక యుగము 1540 – 1956
అరవీటి వంశము • 1572 - 1680
గోలకొండ రాజ్యము
నిజాము రాజ్యము
బ్రిటిషు రాజ్యము
స్వాతంత్ర్యోద్యమము • 1800 - 1947
ఆంధ్రరాష్ట్రం ఏర్పాటు
విశాలాంధ్ర అవతరణ
తెలుగు సాహిత్యం
నన్నయకు ముందుపురాణ యుగముమధ్య యుగము
ప్రబంధ యుగముదాక్షిణాత్య యుగముఆధునిక యుగము
చారిత్రిక నగరాలు
భట్టిప్రోలువేంగిధాన్యకటకము
కొలనుపాకఓరుగల్లువిజయపురి
హంపిసింహపురిహైదరాబాదు
చారిత్రిక వ్యక్తులు
గణపతిదేవుడురుద్రమదేవికృష్ణదేవరాయలు
శాలివాహనుడు


మూససవరించు

{{ఇతరవాడుకలు|అది|ఇది|ఏది}}


నా ప్రయోగాలుసవరించు

State Code States/Union Territories No. of Villages in 2001
row 1, cell 1 row 1, cell 2 row 1, cell 3
row 2, cell 1 row 2, cell 2 row 2, cell 3
0 INDIA 638365
1 JAMMU & KASHMIR 6652
2 HIMACHAL PRADESH 19831
3 PUNJAB 12729
4 CHANDIGARH 24
5 UTTARANCHAL 16805
6 HARYANA 6955
7 DELHI 165
8 RAJASTHAN 41353
9 UTTAR PRADESH 107440
10 BIHAR 45113
11 SIKKIM 452
12 ARUNACHAL PRADESH 4065
13 NAGALAND 1315
14 MANIPUR 2391
15 MIZORAM 817
16 TRIPURA 870
17 MEGHALAYA 6023
18 ASSAM 26247
19 WEST BENGAL 40783
20 JHARKHAND 32615
21 ORISSA 51352
22 CHHATTISGARH 20308
23 MADHYA PRADESH 55392
24 GUJARAT 18544
25 DAMAN & DIU 23
26 DADRA & NAGAR HAVELI 70
27 MAHARASHTRA 43722
28 ANDHRA PRADESH 28123
29 KARNATAKA 29483
30 GOA 359
31 LAKSHADWEEP 24
32 KERALA 1364
33 TAMIL NADU 16317
34 PONDICHERRY 92
35 ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS 547
వూరు నివాసాలు జనాభా పురుషులు స్త్రీలు
భీమవరం మండలం 52105 219212 110880 108332
భీమవరం గ్రామీణ 19420 77148 38951 38197
భీమవరం పట్టణ 32685 142064 71929 70135
అన్నవరం 359 1474 669 805
నరసింహాపురం 525 2122 1118 1004
కొవ్వాడ 612 2283 1120 1163
చినమిరం 1048 4182 2071 2111
రాయలం 1006 3990 2045 1945
తాడేరు 974 3645 1842 1803
యెనమదురు 852 3811 1912 1899
కొమరాడ 545 2117 1092 1025
ఆనకోడేరు 1539 5754 2947 2807
లోసరిగుట్లపాలెం 5569 22680 11447 11233
దిరుసుమర్రు 2146 8917 4483 4434
బేతపూడి 946 3550 1813 1737
తుండుర్రు 1456 5562 2800 2762
వెంప 1843 7061 3592 3469