తెలుగు సాహిత్యం - క్షీణ యుగము

తెలుగు సాహిత్యంలో 1775నుండి 1875 వరకు క్షీణ యుగము అంటారు.

తిక్కనసోమయాజి చిత్రపటం

తెలుగు సాహిత్యం

దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స
తెలుగు సాహిత్యం యుగ విభజన
నన్నయకు ముందు సా.శ. 1000 వరకు
నన్నయ యుగం 1000 - 1100
శివకవి యుగం 1100 - 1225
తిక్కన యుగం 1225 - 1320
ఎఱ్ఱన యుగం 1320 – 1400
శ్రీనాధ యుగం 1400 - 1500
రాయల యుగం 1500 - 1600
దాక్షిణాత్య యుగం 1600 - 1775
క్షీణ యుగం 1775 - 1875
ఆధునిక యుగం 1875 – 2000
21వ శతాబ్ది 2000 తరువాత
తెలుగు భాష
తెలుగు లిపి
ముఖ్యమైన తెలుగు పుస్తకాల జాబితా

తెలుగు సాహితీకారుల జాబితాలు
ఆధునిక యుగం సాహితీకారుల జాబితా
తెలుగు వ్యాకరణం
తెలుగు పద్యంతెలుగు నవల
తెలుగు కథతెలుగు సినిమా పాటలు
జానపద సాహిత్యంశతక సాహిత్యం
తెలుగు నాటకంపురాణ సాహిత్యం
తెలుగు పత్రికలుపద కవితా సాహిత్యము
అవధానంతెలుగు వెలుగు
తెలుగు నిఘంటువుతెలుగు బాలసాహిత్యం
తెలుగు సామెతలుతెలుగు విజ్ఞాన సర్వస్వం
తెలుగులో విద్యాబోధనఅధికార భాషగా తెలుగు


రాజకీయ, సామాజిక వేపధ్యం సవరించు

ఈ యుగంలో భాష లక్షణాలు

ఈ యుగంలో తెలుగు లిపి సవరించు

ముఖ్య కవులు సవరించు

1) కంకంటి పాపరాజు 2) పుష్పగిరి తిమ్మన 3) కూచిమంచి తిమ్మకవి 4) కూచిమంచి జగ్గకవి 5) కనుపర్తి అబ్బయామాత్యుడు 6) దిట్టకవి నారాయణకవి 7) పరశురామ పంతుల లింగమూర్తి కవి 8) కాసుల పురుషోత్తమ కవి 9) అడిదము సూరకవి 10) ఎలకూచి బాలసరస్వతి 11) ఏనుగు లక్ష్మణ కవి 12) పక్కి వేంకట నరసింహ కవి

ముఖ్య రచనలు సవరించు

ముఖ్య పోషకులు సవరించు

ఇతరాలు సవరించు

ఇవి కూడా చూడండి సవరించు

మూలాలు సవరించు

వనరులు సవరించు

బయటి లింకులు సవరించు