వాడుకరి:యర్రా రామారావు/ప్రయోగశాల-1

(వికీపీడియా ప్రయోగార్థం సష్టించబడింది)

క్ర.సం విస్తరించిన తేదీ వ్యాసం పేరు మొలక వర్గం ముందు పరిమాణం తరువాతి పరిమాణం చేర్చిన బైట్లు వ్యాస సృష్టి కర్త వ్యాసం సృష్టించిన తేదీ
1 01.04.2021 వైద్యనాథ జ్వోతిర్లింగం - చితా భూమి వర్గం:పుణ్యక్షేత్రాల మొలక వ్యాసాలు 9,14 27,646 26,732 Bajinga2000 12.03.2021
2 02.04.2021 పుట్టిగె మఠం (ఉడిపి) వర్గం:పుణ్యక్షేత్రాల మొలక వ్యాసాలు 1,067 17,907 16,030 ఈవని వినయ సాయి ఫణి రామ కృష్ణ 21.12.2020
3 03.04.2021 శాసనసభ సభ్యుడు వర్గం:రాజకీయాల మొలక వ్యాసాలు 2,081 11,601 9,520 YVSREDDY 22.03.2012
4 04.04.2021 మఠం వర్గం:ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 1,955 12,912 10,957 B.K.Viswanadh 27.01.2008
5 05.04.2021 అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వర్గం:రాజకీయాల మొలక వ్యాసాలు 2,112 30,897 28,785 Kumarsarma 10.12.2008
6 06.04.2021 ఘాట్ వర్గం:ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 8,47 16,108 15,261 YVSREDDY 29.10.2016
7 06.04.2021 గంట (కాలమానం) వర్గం:కాలం మొలక వ్యాసాలు 2,088 5,012 2,924 Veeven 01.03.006
8 06.04.2021 వైష్ణవం వర్గం:ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 8,25 9,325 8,500 తిరుమల శ్రీనివాస్ 23.03.2008
9 07.04.2021 భారత ప్రణాళికా సంఘం వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 2,120 19,498 17,378 Gangulas 05.02.2009
10 08.04.2021 ప్రవచనం వర్గం:ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 1,223 9,160 7,937 YVSREDDY 07.01.2013
11 09.04.2021 న్యాయమూర్తి వర్గం:సామాజిక మొలక వ్యాసాలు 1,354 9,745 8,391 YVSREDDY 08.06.2012
12 09.04.2021 నేరం వర్గం:సామాజిక మొలక వ్యాసాలు 1,601 8,474 6,873 Rajasekhar1961 08.12.2008
13 10.04.2021 ఈడిగ వర్గం:సామాజిక మొలక వ్యాసాలు 1,218 8,199 6,981 Nrahamthulla 22.01.2009
14 10.04.2021 త్రివర్ణ పతాకం వర్గం:సామాజిక మొలక వ్యాసాలు 1,630 7,206 5,576 Trivikram 03.09.2006
15 13.04.2021 మదనపల్లె మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2,128 7,139 5,011 Vyzbot 21.09.2006
16 13.04.2021 కాట్రేనికోన మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2,123 4,713 2,590 Bhaskaranaidu 16.01.2019
17 13.04.2021 కైకలూరు శాసనసభ నియోజకవర్గం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2,091 2,979 8,88 C.Chandra Kanth Rao 10.07.2008
18 13.04.2021 కాప్రా మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 6,58 4.569 3,911 Chaduvari 23.11.2018
19 13.04.2021 నర్సీపట్నం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2,070 4,832 2,762 Chaduvari 08.11.2018
20 13.04.2021 దండి (గ్రామం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2,098 7,169 5,071 Rajasekhar1961 13.01.2009
21 13.04.2021 కోదాడ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1,631 4,457 2,826 Chaduvari 23.11.2018
22 13.04.2021 తలుపుల మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2,085 4,146 2,061 Chaduvari 05.01.2019
23 14.04.2021 ముప్పాళ్ళ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2,120 4,172 2,052 Chaduvari 26.11.2018
24 14.04.2021 నార్సింగి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2,085 2,711 6,26 Ajaybanbi 09.04.2019
25 14.04.2021 నంబులపూలకుంట మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2,124 5,948 3,824 Chaduvari 05.01.2019
26 14.04.2021 రాప్తాడు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2096 4,486 2,390 Chaduvari 06.01.2019
27 14.04.2021 మర్రిపూడి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2,064 4,814 2,750 Bhaskaranaidu 12.01.2019
28 14.04.2021 విడవలూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2,122 4,912 2,790 Bhaskaranaidu 09.01.2019
29 15.04.2021 విజయవాడ పశ్చిమ శాసనసభ నియోజకవర్గం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2,104 3,133 1,029 C.Chandra Kanth Rao 10.07.2008
30 15.04.2021 విశాఖపట్నం మహానగర ప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2,133 13,488 11,355 Jeevan naidu 05.01.2019
31 17.04.2021 టెయిడ్ నేషనల్ పార్క్ వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 2,097 22,630 20,533 అజ్ఞాతవాడుకరి 13.11.2011
32 18.04.2021 జాతీయ ఉద్యానవనం వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 1,911 19,331 17,420 YVSREDDY 25.20.2016
33 19.04.2021 సరయు వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 1,557 4,263 2,706 అజ్ఞాతవాడుకరి 28.10.2010
34 20.04.2021 చీనాబ్ నది వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 2,108 14,994 12,886 C.Chandra Kanth Rao 07.08.2008
35 20.04.2021 పాలారు నది వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 9,45 16,472 15,527 Akashakash33442000 31.07.2008
36 20.04.2021 లా-పెరౌసీ జల సంధి వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 2,075 7,876 5,801 Sree Vasista 07.07.2014
37 20.04.2021 కాప్రా మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 658 4,613 3,955 Chaduvari 20.11.2018
38 21.04.2021 చాముండి కొండలు వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 2,112 9,113 7,001 Meena gayathri.s 29.10.2016
39 22.04.2021 ఆమ్ల దాడి వర్గం:సామాజిక మొలక వ్యాసాలు 1,616 33,693 32,077 అజ్ఞాతవాడుకరి 27.12.2008
40 24.04.2021 ఔకు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2,093 5,094 3,001 Chaduvari 06.01.2019
41 26.04.2021 89 వర్గం:కాలం మొలక వ్యాసాలు 2,094 4,097 2.003 Harshtn 21.10.2009
42 28.04.2021 1776 వర్గం:కాలం మొలక వ్యాసాలు 2,078 8,582 5,910 స్వరలాసిక 04.10.2015
43 28.04.2021 1679 వర్గం:కాలం మొలక వ్యాసాలు 2,094 7,988 5,894 స్వరలాసిక 12.10.2015
44 28.04.2021 1543 వర్గం:కాలం మొలక వ్యాసాలు 1,610 17,174 15,564 స్వరలాసిక 24,05,2016
45 28.04.2021 1466 వర్గం:కాలం మొలక వ్యాసాలు 7,78 6,897 6,119 Rajasekhar1961 24.12.2014
46 28.04.2021 1865 వర్గం:కాలం మొలక వ్యాసాలు 2,110 8,232 6,122 Chaduvari 09.02.2006
47 29.04.2021 మహానది రెండవ రైల్వే వంతెన వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు 1,720 4,939 3,219 Ch Maheswara Raju 29.05.2019
48 30.04.2021 కాన్పూర్ బ్రిడ్జ్ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ రైల్వే స్టేషను వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు 1,750 5,215 3,465 JVRKPRASAD 12.10.2015
49 30.04.2021 జాతీయ రహదారి 219 (భారతదేశం) వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు 1,994 2,724 7,30 Rajasekhar1961 08.12.2008
50 30.04.2021 చింతపర్రు రైల్వే స్టేషను వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు 1,103 2,748 1,645 Criticpanther 06.01.2019
51 30.04.2021 వాస్కో డ గామా రైల్వే స్టేషన్ వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు 1,901 2,585 6,84 JVRKPRASAD 15.04.2015
విస్తరణలో చేరిన బైట్ల మొత్తం సంఖ్య 3,96,043


హైటెక్ సిటీ, హైదరాబాదుసవరించు

ముఖ్య ప్రదేశాలు లింకులుసవరించు

జనణగణాంకాల లింకులుసవరించు