జమ్మూ కాశ్మీర్ శాసనసభ నియోజకవర్గాల జాబితా

జమ్మూ కాశ్మీర్ శాసనసభ నియోజకవర్గాలు

జమ్మూ కాశ్మీర్ శాసనసభ నియోజకవర్గాల జాబితా క్రింద వివరించబడింది. జమ్మూ కాశ్మీర్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం 2019లో జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రాన్నిజమ్మూ కాశ్మీర్ లడఖ్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా పునర్నిర్మించడానికి ఆమోదించబడింది.[1] 2020 మార్చిలో జమ్మూ కాశ్మీర్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతం డీలిమిటేషన్ కోసం రిటైర్డ్ జస్టిస్ రంజన ప్రకాష్ దేశాయ్ అధ్యక్షతన ముగ్గురు సభ్యులతో కూడిన డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏర్పడింది.[2] తుది డీలిమిటేషన్ నివేదిక 2022 మే 5న విడుదలచేయబడింది. దీనికింద అదనంగా 6 సీట్లు జమ్మూ డివిజన్‌కు, 1 సీటు కాశ్మీర్ డివిజన్‌కు జోడించబడ్డాయి. మొత్తం శాసనసభ స్థానాలు సంఖ్య 90 సీట్లకు చేరుకుంది.[3][4] తుది డీలిమిటేషన్ నివేదిక 2022 మే 20 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది [5]

New assembly constituencies

నియోజకవర్గాల కొత్త జాబితా

మార్చు

2022లో డీలిమిటేషన్ చేపట్టిన తర్వాత జమ్మూ కాశ్మీర్ శాసనసభలోని నియోజకవర్గాల జాబితా ఈ క్రింది విధంగా ఉంది.[6]

ని. సంఖ్య. పేరు జిల్లా లోక్‌సభ

నియోజకవర్గం

విభజన
1 కర్ణహ కుప్వారా బారాముల్లా కశ్మీర్
2 ట్రెహ్గామ్
3 కుప్వారా
4 లోలాబ్
5 హంద్వారా
6 లాంగటే
7 సోపోర్ బారాముల్లా
8 రఫియాబాద్
9 ఉరి
10 బారాముల్లా
11 గుల్మార్గ్
12 వాగూర–క్రీరి
13 పట్టన్
14 సోనావారి బందిపోరా
15 బండిపొర
16 గురేజ్ (ఎస్.టి)
17 కంగన్ (ఎస్.టి) గాండెర్బల్ శ్రీనగర్
18 గందర్బల్
19 హజ్రత్‌బాల్ శ్రీనగర్
20 ఖన్యార్
21 హబ్బా కడల్
22 లాల్ చౌక్
23 చనాపోరా
24 జదిబాల్
25 ఈద్గా
26 సెంట్రల్ షాల్టెంగ్
27 బుద్గాం బుడ్గం బారాముల్లా
28 బీర్వా
29 ఖాన్ సాహిబ్ శ్రీనగర్
30 చరారీ షరీఫ్
31 చదూర
32 పాంపోర్ పుల్వామా
33 ట్రాల్
34 పుల్వామా
35 రాజ్‌పోరా
36 జైనపోరా షోపియన్ అనంతనాగ్-రాజౌరి
37 షోపియన్ శ్రీనగర్
38 డి.హెచ్. పోరా కుల్గాం అనంతనాగ్-రాజౌరి
39 కుల్గాం
40 దేవ్‌సర్
41 డూరు అనంతనాగ్
42 కోకెర్నాగ్ (ఎస్.టి)
43 అనంతనాగ్ వెస్ట్
44 అనంతనాగ్
45 శ్రీగుఫ్వారా-బిజ్బెహరా
46 షాంగస్-అనంతనాగ్ తూర్పు
47 పహల్గాం
48 ఇందర్వాల్ కిష్త్‌వార్ ఉధంపూర్ జమ్మూ
49 కిష్త్వార్
50 పాడర్-నాగసేని
51 భదర్వా దోడా
52 దోడా
53 దోడా వెస్ట్
54 రాంబన్ రంబాన్
55 బనిహాల్
56 గులాబ్‌గఢ్ (ఎస్.టి) రియాసీ జమ్మూ
57 రియాసి
58 శ్రీ మాతా వైష్ణో దేవి
59 ఉధంపూర్ వెస్ట్ ఉధంపూర్ ఉధంపూర్
60 ఉధంపూర్ తూర్పు
61 చెనాని
62 రామ్‌నగర్ (ఎస్.సి)
63 బని కథువా
64 బిల్లవర్
65 బసోహ్లి
66 జస్రోత
67 కథువా (ఎస్.సి)
68 హీరానగర్
69 రామ్‌గఢ్ (ఎస్.సి) సంబా జమ్మూ
70 సాంబ
71 విజయ్‌పూర్
72 బిష్నా (ఎస్.సి) జమ్మూ
73 సుచేత్‌గఢ్ (ఎస్.సి)
74 ఆర్.ఎస్. పురా–జమ్మూ సౌత్
75 బహు
76 జమ్మూ తూర్పు
77 నగ్రోటా
78 జమ్మూ వెస్ట్
79 జమ్మూ నార్త్
80 మార్హ్ (ఎస్.సి)
81 అఖ్నూర్ (ఎస్.సి)
82 ఛంబ్
83 కలకోటే-సుందర్‌బని రాజౌరీ
84 నౌషేరా అనంతనాగ్-రాజౌరి
85 రాజౌరి (ఎస్.టి)
86 బుధాల్ (ఎస్.టి)
87 తన్నమండి (ఎస్.టి)
88 సురన్‌కోట్ (ఎస్.టి) పూంచ్
89 పూంచ్ హవేలీ
90 మెంధార్ (ఎస్.టి)
91-114 పాకిస్తాన్ ఆధీనంలో ఉన్న కాశ్మీర్‌కు రిజర్వ్ చేయబడింది

మునుపటి నియోజకవర్గాల జాబితా

మార్చు

పూర్వపు జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలోని నియోజకవర్గాల జాబితా క్రింది విధంగా ఉంది.[7][8][9]

ని.సంఖ్య నియోజకవర్గం పేరు జిల్లా లోక్‌సభ నియోజకవర్గం ప్రాంతం ఓటర్లు
(2014)
1 కర్ణా కుప్వారా బారాముల్లా కశ్మీర్ 33,132
2 కుప్వారా 1,07,033
3 లోలాబ్ 1,00,045
4 హంద్వారా 89,983
5 లాంగటే 70,608
6 ఉరి బారాముల్లా 74,909
7 రఫియాబాద్ 80,165
8 సోపోర్ 1,03,782
9 గురేజ్ బండిపొరా 17,624
10 బండిపొర 98,701
11 సోనావారి 99,490
12 సంగ్రామ బారాముల్లా 66,159
13 బారాముల్లా 82,937
14 గుల్మార్గ్ 94,700
15 పట్టాన్ 89,416
16 కంగన్ గందర్బల్ శ్రీనగర్ 69,590
17 గందర్బాల్ 90,582
18 హజ్రత్‌బాల్ శ్రీనగర్ 99,857
19 జదిబాల్ 76,915
20 ఈద్గా 58,822
21 ఖాన్యార్ 51,011
22 హబ్బా కడల్ 54,858
23 అమైరా కాదల్ 86,520
24 సోనావర్ 77,512
25 బట్మలూ 1,20,344
26 చదూర బుద్గాం 84,218
27 బుద్గాం 1,03,683
28 బీర్వా 93,046
29 ఖాన్ సాహిబ్ 86,041
30 చరారీ షరీఫ్ 78,359
31 ట్రాల్ పుల్వామా అనంతనాగ్ 84,231
32 పాంపోర్ 78,176
33 పుల్వామా 79,175
34 రాజ్‌పోరా 90,581
35 వాచి షోపియన్ 79,257
36 షోపియన్ 82,348
37 నూరాబాద్ కుల్గామ్ 73,355
38 కుల్గాం 94,362
39 హోమ్ షాలీ బుగ్ 75,936
40 అనంతనాగ్ అనంతనాగ్ 83,607
41 దేవ్‌సర్ కుల్గామ్ 88,991
42 డూరు అనంతనాగ్ 74,321
43 కోకెర్నాగ్ 86,825
44 షాంగస్ 82,689
45 బిజ్బెహరా 86,929
46 పహల్గాం 80,985
47 నుబ్రా లేహ్ లడఖ్ లడఖ్ 14,109
48 లేహ్ 70,840
49 కార్గిల్ కార్గిల్ 60,094
50 జంస్కార్ 21,143
51 కిష్త్వార్ కిష్త్వార్ ఉధంపూర్ జమ్మూ 79,174
52 ఇందర్వాల్ 83,813
53 దోడా దోడా 84,548
54 భదర్వా 1,06,302
55 రాంబన్ (ఎస్.సి) రాంబాన్ 86,604
56 బనిహాల్ 78,588
57 గులాబ్‌గఢ్ రియాసి 68,379
58 రియాసి 1,08,535
59 గూల్ అర్నాస్ 61,476
60 ఉధంపూర్ ఉధంపూర్ 1,07,118
61 చెనాని (ఎస్.సి) 87,627
62 రామ్‌నగర్ 1,09,209
63 బని కథువా 41,533
64 బసోహ్లి 76,209
65 కతువా 1,13,075
66 బిల్లవార్ 96,599
67 హీరానగర్ 1,10,753
68 సాంబ (ఎస్.సి) సంబా జమ్మూ 84,916
69 విజయ్‌పూర్ 1,13,082
70 నగ్రోటా జమ్మూ 72,907
71 గాంధీనగర్ 1,69,672
72 జమ్మూ తూర్పు 53,346
73 జమ్మూ వెస్ట్ 1,53,794
74 బిష్నా 92,694
75 ఆర్. ఎస్. పురా (ఎస్.సి) 79,570
76 సుచేత్‌గఢ్ 65,695
77 మార్హ్ 73,503
78 రాయ్‌పూర్ దోమన (ఎస్.సి) 98,420
79 అఖ్నూర్ 97,125
80 ఛంబ్ (ఎస్.సి) 76,763
81 నౌషేరా రాజౌరి 94,729
82 దర్హాల్ 93,646
83 రాజౌరి 1,15,647
84 కలకోటే 86,303
85 సురన్‌కోట్ పూంచ్ 86,084
86 మేంధార్ 81,554
87 పూంచ్ హవేలీ 99,958
88 - 111 పాకిస్తాన్ పరిపాలనలో ఉన్న

కాశ్మీరుకు కేటాయించినవి.[10]

మూలాలు

మార్చు
  1. "President Kovind gives assent to J&K Reorganisation Bill, two new UTs to come into effect from Oct 31". The Indian Express. 2019-08-09. Retrieved 2022-06-27.
  2. "Delimitation of Constituencies in Jammu-Kashmir, Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, and Nagaland - Notification dated 06.03.2020 - Delimitation - Election Commission of India". Retrieved 5 February 2021.
  3. "The Jammu and Kashmir Delimitation report". The Hindu. 2022-05-09. ISSN 0971-751X. Retrieved 2022-05-16.
  4. "List of constituencies (District Wise) : Jammu & Kashmir Election 2014 Election Candidate Information". myneta.info. Retrieved 2023-12-17.
  5. "Orders of J&K Delimitation Commission take effect". Hindustan Times. 2022-05-21. Retrieved 2022-05-21.
  6. "DELIMITATION COMMISSION NOTIFICATION" (PDF).
  7. "Assembly Constituencies". Jammu and Kashmir CEO. Archived from the original on 2 March 2022.
  8. "Assembly constituency maps". Jammu and Kashmir CEO. Archived from the original on 18 April 2021.
  9. "Parliamentary constituency maps". Jammu and Kashmir CEO. Archived from the original on 18 April 2021.
  10. https://jkdat.nic.in/pdf/Rules-Costitution-of-J&K.pdf