వికీపీడియా:కొత్తపేజీ మార్గదర్శకాలు

Handshake icon.svg
స్వాగతం, కొత్త వ్యాసం మొదలుపెడుతున్నారా..?
Wikipedia Administrator search 1.svg
అది తెవికీలో ఈసరికే ఉందేమో చూడండి
Wikipedia Administrator search 1.svg
వేరే పేర్లతో ఉందేమో చూడండి
Wikipedia Administrator search 1.svg
వ్యాస విషయానికి సంబంధించిన వేరే పేజీల్లో మీరు రాయదలచిన సమాచారం ఉందేమో చూడండి
ఇక, కొత్త పేజీని మొదలు పెట్టండి
Stop Speech.png
ఒక్క లైనుతోటో, ఒకే వాక్యంతోటో వ్యాసాన్ని సరిపెట్టకండి.
PEO-speech balloon.svg
ఒకవేళ అలా రాసినా, మూడు రోజుల్లోపే దాన్ని విస్తరించే బాధ్యతను తీసుకోండి.
002 circle.svg
కనీసం రెండు పేరాలు, రెండు కేబీల పరిమాణమూ ఉండేలా చూడండి -మొలక కానివ్వకండి.
Magnifying glass icon mgx1.svg
రాసిన పాఠ్యాన్ని ఓసారి సరిచూడండి. వ్యాకరణదోషాలను, అక్షరదోషాలనూ సరిచెయ్యండి.
Split-arrows-3.svg
కనీసం మూడు అంతర్గత లింకులుండేలా చూడండి -అగాధ పేజీ కానివ్వకండి.
Merge-arrows-3.svg
వ్యాసానికి, సంబంధిత వ్యాసాల నుండి కనీసం ఒక్క లింకైనా ఇవ్వండి -అనాథను చెయ్యకండి.
Category add.svg
వ్యాసాన్ని కనీసం ఒక్క వర్గంలోనైనా చేర్చండి -తెవికీని ఓ క్రమపద్ధతిలో పేర్చండి.
Right-pointing hand in green octagon.svg
అవసరాన్ని బట్టి మూలాలను ఇవ్వండి -వ్యాసానికి విశ్వసనీయతను పెంచండి.
ఇవి చేసాకే మరో కొత్త వ్యాసం మొదలు పెట్టండి. తెవికీ నాణ్యతను పెంచండి.