సహాయం:పట్టిక

(సహాయం:Table నుండి దారిమార్పు చెందింది)

'య' అక్షరంతో ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం- 'యాదగిరి' నరసింహ స్వామి క్షేత్రాన్ని గూర్చి చేర్చాలి