కృష్ణారావు

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

కృష్ణారావు లేదా కృష్ణరావు (ఆంగ్లం: Krishna Rao) కొందరు భారతీయుల పేరు.