కర్ణాటక సంగీతంలో పల్లవి పాటలో ఒక నేపథ్య వరుస. జానపద సంగీతంలో కనిపించే అనేక అంశాలలో పల్లవి ఒకటి. అనుపల్లవి, చరణాలు ఇతర రెండు సాధారణ అంశాలు. ఇది కర్ణాటక పాటలలో, కీర్తన, కృతి, పాదం మొదలైన వాటిలో కనిపిస్తుంది. పల్లవి కర్ణాటక సంగీతములలో మాత్రమే కాకుండా, సమకాలీన శ్రావ్యమైన, భక్తి పాటలు, స్క్రీన్ ప్లేలలో కూడా ఒక అంశం. సాధారణంగా పల్లవి మొదటి వరుసలలో వస్తుంది, అందుకే దీనిని తమిళంలో పిక్, ఫస్ట్, ఫేస్ అని పిలుస్తారు. హిందూతాని సంగీతంలో దీనిని స్టై అంటారు. పాటల్లో మొదటి అంశంగా పల్లవి వస్తుండగా, అనుపల్లవి, చరణం అంశాల వెంబడి పల్లవి పదేపదే పాడటం జరుగుతుంది. పాటలో రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సార్లు పల్లవి రావటం వలన పాటలోని పల్లవి సంగీతాభిమానులకు బాగా గుర్తుండి పోతుంది.

భారతీయ సంగీతం
వ్యాసముల క్రమము
సాంప్రదాయక సంగీతం

కర్ణాటక సంగీతము  · హిందుస్థానీ సంగీతము
భారత ఫోక్ సంగీతం  · తుమ్రి · దాద్రా · గజల్ · ఖవ్వాలీ
చైతీ · కజ్రీ · సూఫీ

ఆధునిక సంగీతము

భాంగ్రా · చలన చిత్ర సంగీతము
పాప్ సంగీతం · రాక్ సంగీతం · బ్లూస్ సంగీతం
 · జజ్ సంగీతం · ట్రాన్స్ సంగీతం

వాగ్గేయకారులు, సంగీత విద్వాంసులు

హిందుస్థానీ సంగీత విద్వాంసులు
కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసులు

గాయకులు

హిందుస్థానీ సంగీత గాయకులు
హిందుస్థానీ సంగీత గాయకులు

సంగీత వాద్యాలు

సంగీత వాద్యపరికరాల జాబితా
సంగీత వాయిద్యాలు

భావనలు

రాగము · తాళము · పల్లవి
తాళదశ ప్రాణములు
షడంగములు · స్థాయి · స్వరము
గీతము · కృతి · వర్ణము
రాగమాలిక · పదము · జావళి · తిల్లాన
మేళకర్త రాగాలు · కటపయాది సంఖ్య
జానపదము

సంగీత ధ్వనులు

స్థాయి · తీవ్రత · నాదగుణము
ప్రతిధ్వని · అనునాదము
సహాయక కంపనము
గ్రామఫోను · రేడియో

సంగీత పద నిఘంటువు

సంగీత పదాల పర్యాయ పదములు

భారతీయ సంగీతము
భారతీయ సాంప్రదాయ సంగీతము
కర్ణాటక సంగీతము

పల్లవి పద ఉద్భవం

మార్చు
  • అనే అక్షరం పదం లేదా పదబంధం అనే పదాల నుంచి ఉద్భవించింది;
  • ల్ల కవిత్వం లేదా లయ అనే పదాల నుంచి ఉద్భవించింది;
  • వి అనే అక్షరం విన్యాసం అనే పదం నుంచి ఉద్భవించింది

ఉదాహరణలు

మార్చు

పల్లవి : పాటలో మొదటి భాగం. ఇది ప్రతి చరణం తర్వాత మళ్ళీ పాడవలసి వుంటుంది.
అనుపల్లవి : పల్లవి తర్వాత పాడే మొదటి చరణం.
చరణాలు : చరణాలు పల్లవి తర్వాత పాడే భాగము. ఇవి సామాన్యంగా 3-5 ఉంటాయి.

పల్లవి ఉదాహరణ :
శ్రీతుంబుర నారద నాదామృతం
స్వర రాగ రసభావ తాళాన్వితం

అనుపల్లవి ఉదాహరణ :
సంగీతామృత పానం ఇది స్వరసుర జగతి సోపానం
శివుని రూపాలు భువికి దీపాలు స్వరం పదం ఇహం పరం కలిసిన

శ్రీతుంబుర నారద నాదామృతం
స్వర రాగ రసభావ తాళాన్వితం

మొదటి చరణం ఉదాహరణ :
సప్త వర్ణముల మాతృకగా శుద్ధ వర్ణముల డోలికగా
సప్త వర్ణముల మాతృకగా శుద్ధ వర్ణముల డోలికగా
ఏడు రంగులే తురగములై శ్వేతవర్ణ రవి కిరణములై
సపస దరిసనిదపమగ నిస మగరిసనిస
సగమ గమప మపనిస గరిసని సనిదప సనిదపమ

శ్రీతుంబుర నారద నాదామృతం
స్వర రాగ రసభావ తాళాన్వితం

మూలాలు

మార్చు

యితర లింకులు

మార్చు
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పల్లవి&oldid=2924133" నుండి వెలికితీశారు