మాటలను అందంగా రాగ తాళ బద్ధంగా వినిపించడాన్ని పాట (Song) అంటారు. వీటిలో కొన్నింటిని గీతాలు, గేయాలు అని కూడా అనవచ్చును.

పాటలోని భాగాలుసవరించు

  • పల్లవి : పాటలో మొదటి భాగం. ఇది ప్రతి చరణం తర్వాత మళ్ళీ పాడవలసి వుంటుంది.
  • అనుపల్లవి : పల్లవి తర్వాత పాడే మొదటి చరణం.
  • చరణాలు : చరణాలు పల్లవి తర్వాత పాడే భాగము. ఇవి సామాన్యంగా 3-5 ఉంటాయి.

పాటల రకాలుసవరించు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పాట&oldid=2109973" నుండి వెలికితీశారు