ఫిల్మ్‌ఫేర్ ఉత్తమ గేయరచయిత – తెలుగు - ఇతర భాషలు

ఫిల్మ్‌ఫేర్ ఉత్తమ గేయరచయిత – తెలుగు is available in 1 other language.

తిరిగి ఫిల్మ్‌ఫేర్ ఉత్తమ గేయరచయిత – తెలుగుకి.

భాషలు