భారతీయ గణిత శాస్త్రవేత్తలు

గణితశాస్త్రాన్ని, ప్రాచీనకాలంనుండి ఎంతోమంది భారతీయులు అభివృద్ధి పరుస్తూ వచ్చారు. భారతీయ గణిత ఆవిష్కరణల్లో ముఖ్యమైనవిగా సున్నా వాడకం, బీజగణితం వంటివాటిని చెబుతారు.

శ్రీనివాస రామానుజన్

ప్రాచీన కాలం(క్రీ.పూ.5 నుండి సా.శ..11 వరకు)సవరించు

మధ్య యుగం నుండి మొఘల్ కాలం వరకుసవరించు

ఆధునిక యుగం (1800లలో జన్మించినవారు)సవరించు

ఆధునిక యుగం (1900లలో జన్మించినవారు)సవరించు

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు

తెలుగు శాస్త్రవేత్తలు