భారతీయ శిక్షాస్మృతి – సెక్షన్లు 463 – 489

ఛాప్టర్ XVIII - సెక్షన్లు 463 నుంచి 489 -ఆస్తిపత్రాలకు సంబంధించిన నేరాలు, ఆస్తుల (భూములు, ఇళ్ళు) హద్దులకు సంబంధించిన నేరాలు మార్చు

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XVIII 463 463. ఫోర్జరీ .-- ఏ తప్పుడు పత్రం లేదా ఒక భాగంగా చేస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని

ప్రజలకు లేదా నష్టం లేదా గాయం కారణం ఉద్దేశంతో పత్రం, ఏ వ్యక్తి, లేదా ఏ క్లెయిమ్ లేదా టైటిల్ మద్దతు, లేదా ఏ వ్యక్తి కారణం ఆస్తితో భాగంగా, లేదా ఏ ఎక్స్‌ప్రెస్ లోకి ఎంటర్ నొక్కండి, లేదా సూచించినట్లు వరకు మోసం లేదా ఆ మోసం ఉద్దేశంతో కావచ్చు ఒప్పందం, లేదా తో కట్టుబడి, ఫోర్జరీ చేస్తాడు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

463. Forgery.--Whoever makes any false document or part of a document with intent to cause damage or injury, to the public or to any person, or to support any claim or title, or to cause any person to part with property, or to enter into any express or implied contract, or with intent to commit fraud or that fraud may be committed, commits forgery.

ఛాప్టర్ XVIII 464 464. ఒక తప్పుడు పత్రం మేకింగ్ .-- ఒక వ్యక్తి ఒక తప్పుడు చేయడానికి చెప్పబడింది

పత్రం- First.-ఎవరు dishonestly లేదా fraudulently చేస్తుంది, చిహ్నాలు, సీళ్లు లేదా పత్రాన్ని లేదా ఒక పత్రాన్ని భాగంగా అమలు, లేదా ఏ మార్క్ సూచిస్తుంది చేస్తుంది అది, దీనివల్ల ఉద్దేశంతో ఒక పత్రాన్ని అమలు, అలాంటి పత్రం లేదా ఒక పత్రం యొక్క భాగంగా చేశారు నమ్మేవారు,, సంతకం ద్వారా లేదా ఎవరి ద్వారా ఒక వ్యక్తి యొక్క అధికారం ద్వారా లేదా ద్వారా మూసివున్న లేదా ఉరి దీని అధికారం అతను అది, సంతకం, చేసిన మూసివున్న లేదా కాదు అని తెలుసు ఉరి, లేదా అతను ఇది తయారు కాదని తెలుసు ఇది ఒక సమయంలో, సంతకం, మూసివున్న లేదా ఉరి; లేదా Secondly.-ఎవరు, చట్టపరమైన అధికారం లేకుండా, dishonestly లేదా fraudulently, రద్దు లేదా ద్వారా, ఏ ఒక పత్రాన్ని మార్పుచెందింది అది చేసిన లేదా ఉరి తర్వాత పదార్థం భాగంగా వాటి, స్వయంగా లేదా వ్యక్తి దేశం లేదా చనిపోయిన ఉంటుంది లేదో ఏ ఇతర వ్యక్తి, ద్వారా లేదా; వంటి మార్పులు సమయంలో Thirdly.-ఎవరు dishonestly లేదా fraudulently ఏ వ్యక్తి కారణాలు ద్వారా ఇటువంటి వ్యక్తి తెలియకుండా, ఒక పత్రాన్ని అమలు లేదా సవరించవచ్చు, సీల్, సైన్ ఇన్ మనస్సు యొక్క unsoundness లేదా నిషా యొక్క కారణం కాదు, లేదా ఆ అతనికి మీద సాధన మోసపూరిత విధానాలకు కారణం, అతను విషయములు తెలీదు పత్రం లేదా సవరణలో యొక్క స్వభావాన్ని. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి


1. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ". 2. పదాలు "ట్రేడ్ లేదా" 1958 యొక్క చట్టం 43 ద్వారా విస్మరించబడ్డాయి, S. 135, Sch. (w.e.f. 25-11-1959). యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

464. Making a false document.--A person is said to make a false document- First.-Who dishonestly or fraudulently makes, signs, seals or executes a document or part of a document, or makes any mark denoting the execution of a document, with the intention of causing it to be believed that such document or part of a document was made, signed, sealed or executed by or by the authority of a person by whom or by whose authority he knows that it was not made, signed, sealed or executed, or at a time at which he knows that it was not made, signed, sealed or executed; or Secondly.-Who, without lawful authority, dishonestly or fraudulently, by cancellation or otherwise, alters a document in any material part thereof, after it has been made or executed either by himself or by any other person, whether such person be living or dead at the time of such alteration; or Thirdly.-Who dishonestly or fraudulently causes any person to sign, seal, execute or alter a document, knowing that such person by reason of unsoundness of mind or intoxication cannot, or that by reason of deception practised upon him, he does not know the contents of the document or the nature of the alteration.


1. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life". 2. The words "Trade or" omitted by Act 43 of 1958, s. 135 and Sch. (w.e.f. 25-11-1959).


204 దృష్టాంతాలతో (A) ఎ రాసిన రూపాయలు 10,000 కోసం B మీద క్రెడిట్ ఒక అక్షరం కలిగి ఉంది, Z. A, B మోసగించడానికి గాను, 10,000 వరకు సాంకేతికలిపి జతచేస్తుంది, చేస్తుంది మొత్తం 1,00,000 అది Z అలా రాశాడు ఆ B విశ్వాసం కావచ్చు ఉండాలనుకునే లేఖ. ఒక ఫోర్జరీ కట్టుబడింది. (బి) Z యొక్క అధికారం లేకుండా A, ఒక పత్రానికి Z యొక్క ముద్ర affixes తో, Z నుండి ఒక ఒక ఎశ్త్రేట్ ఒక అందచెయ్యటంలతో ఉండాలి purporting B కి ఎశ్త్రేట్ అమ్మకం, తద్వారా యొక్క B నుండి సంపాదించేందుకు యొక్క ఉద్దేశం కొనుగోలు-డబ్బు. ఒక ఫోర్జరీ కట్టుబడింది. (సి) ఒక బ్యాంకర్ ఒక చెక్ అప్ ఒక ఎంచుకుంటారుకు చెల్లించవలసిన, B సంతకం బేరర్, అయితే ఏ మొత్తం లేకుండా చెక్ చేర్చబడ్డ జరిగాయి. ఒక fraudulently పది వేల మొత్తాన్ని ఇన్సర్ట్ ద్వారా చెక్ అప్ నింపుతుంది రూపాయలు. ఒక ఫోర్జరీ చేస్తాడు. (D) B ఒక ఆకులు, తన ఏజెంట్, ఒక బ్యాంకర్ ఒక చెక్, సంతకం A, మొత్తం చెల్లించే, B ఆదేశిస్తాడు ఇన్సర్ట్ లేకుండా పూరించడానికి పది వేల రూపాయలు మించి కాదు మొత్తం ఇన్సర్ట్ ద్వారా చెక్ కొన్ని చెల్లింపులు మేకింగ్ యొక్క ఉద్దేశం. B fraudulently చెక్ అప్ నింపుతుంది ఇరవై వేల రూపాయలు మొత్తం ఇన్సర్ట్ ద్వారా. B ఫోర్జరీ చేస్తాడు. (ఇ) ఒక B పేరులో స్వయంగా న మార్పిడి ఒక బిల్లు తొలగిస్తారు B యొక్క అధికారం లేకుండా, ఒక నిజమైన బిల్లుతో దానిని డిస్కౌంట్ ఉద్దేశించి ఒక బ్యాంకర్, దాని పరిపక్వత న బిల్లు పట్టవచ్చు భావించాడు. ఇక్కడ, ఒక గా అతన్ని నడిపించడం ద్వారా బ్యాంకర్ మోసం ఉద్దేశంతో బిల్లు తొలగిస్తారు అతను B యొక్క భద్రతా అని భావించండి, తద్వారా డిస్కౌంట్ వరకు బిల్, ఒక ఫోర్జరీ దోషి ఉంది. (F) Z యొక్క ఈ పదాలను-"కలిగి ఉంటుంది నేను నా మిగిలిన ఆ ప్రత్యక్ష ఆస్తి సమానంగా A, B, C. "ఎ dishonestly విభజించబడుతుంది అది నమ్మకం కావచ్చు ఉండాలనుకునే B పేరు అవ్ట్ గీతలు, ఆ మొత్తం తనను, C. ఒక కట్టుబడి ఉంది ఫోర్జరీ ఎడమ జరిగినది. (G) ఒక ఒక ప్రభుత్వ ప్రోమిస్సోరీ గమనించండి ప్రచారకర్త, చెల్లించవలసిన చేస్తుంది Z <బిల్లులో రాయడం ద్వారా తన ఆర్డర్ను పదాలు "Z డబ్బు చెల్లించనవసరం తన ఆర్డర్ ", ఎండార్స్మెంట్ సంతకం. B dishonestly erases పదాలు "Z లేదా అతని క్రమానికి పే", తద్వారా ప్రత్యేక ఎండార్స్మెంట్ మారుస్తుంది ఒక ఖాళీ ఎండార్స్మెంట్ లోకి. B ఫోర్జరీ చేస్తాడు. (H) ఒక గాను, ఒక తర్వాత Z. ఒక ఎశ్త్రేట్ విక్రయిస్తుంది, తెలియచేస్తుంది తన ఎశ్త్రేట్ యొక్క Z మోసగించడానికి, ఒకే ఎశ్త్రేట్ ఒక అందచెయ్యటంలతో అమలు B, ఆరు నెలల ముందు Z వరకు అందచెయ్యటంలతో తేదీ కంటే సహజీవనం అది అతను B కి ఎశ్త్రేట్ తెలియజేయబడ్డాయి అని నమ్ముతారు ఉండాలనుకునే అతను Z. దానిని తెలియజేయబడ్డాయి ముందు ఒక ఫోర్జరీ కట్టుబడింది. (I) Z ఒక కావాలని ఒక రాయవచ్చు A. తన ఉంటుంది ఆజ్ఞలను Z ద్వారా పేరు వేర్వేరు legatee, అతను అని Z వరకు ప్రాతినిధ్యం ద్వారా తన సూచనలను ప్రకారం ఉంటుంది సిద్ధం, Z సైన్ ఇన్ ప్రేరేపిస్తుంది ఉంటుంది. ఒక ఫోర్జరీ కట్టుబడింది. (J) ఒక B యొక్క లేకుండా ఒక లేఖ వ్రాస్తూ, B పేరుతో అది చిహ్నాలు అధికారం, ఒక మంచి పాత్ర యొక్క ఒక వ్యక్తి అని ధ్రువీకరించడానికి, లో ద్వారా ఉండాలనుకునే ఊహించలేని దురదృష్టం నుండి దురవస్థలో, Z, ఇతర వ్యక్తుల నుండి alms పొందటానికి వంటి అక్షరం యొక్క అర్థం. ఇక్కడ, గా ఒక A, ఆస్తితో భాగానికి Z ప్రేరేపించడానికి క్రమంలో ఒక తప్పుడు పత్రాన్ని తయారు కట్టుబడి ఫోర్జరీ ఉంది. (K) B యొక్క అధికారం లేకుండా ఒక ఒక లేఖ వ్రాస్తూ, B యొక్క లో చిహ్నాలు పొందటానికి తద్వారా ఉండాలనుకునే ఒక పాత్ర పేరు ధ్రువీకరించడానికి, Z. కింద ఉపాధి ఒక కట్టుబడి ఉంది ఫోర్జరీ inasmuch అతను ఉద్దేశించబడింది గా నకిలీ సర్టిఫికెట్ ద్వారా Z మోసం, తద్వారా Z నమోదు ప్రేరేపించడానికి ఒక ఎక్స్‌ప్రెస్ లేదా సేవకు సూచించినట్లు ఒప్పందం లోకి. 205 వివరణ I.-A తన స్వంత పేరు ఆఫ్ ద మ్యాచ్ యొక్క సంతకం వరకు మొత్తం మే ఫోర్జరీ. దృష్టాంతాలతో (A) ఎ చిహ్నాలు మార్పిడి ఒక బిల్లు తన సొంత పేరు, ఉండాలనుకునే అది బిల్ ఒకే మరొక వ్యక్తి ద్వారా డ్రా అయిన నమ్మారు ఉండవచ్చు పేరు. ఒక ఫోర్జరీ కట్టుబడింది. (బి) ఒక పదం చిహ్నాలు ఇది కాగితం ముక్క మీద "అంగీకరించారు", వ్రాస్తూ Z పేరు తో, ఆ క్రమంలో B తర్వాత కాగితం ఒక న వ్రాయడానికి మే Z మీద B ద్వారా డ్రా అయిన మార్పిడి బిల్లు, బిల్లులు అయితేగా చర్చలు అది Z. ఒక ఫోర్జరీ దోషి ఉంది ద్వారా ఆమోదం లభించినట్లయితే;, B, తెలియకుండా ఉంటే నిజానికి, ఒక యొక్క ఉద్దేశం, B అందుకున్నప్పుడు మాత్రమే కాగితం మీద బిల్లు తొలగిస్తారు కూడా ఫోర్జరీ దోషి ఉంది. (C) యొక్క క్రమానికి చెల్లించవలసిన మార్పిడి ఒక బిల్లును ఒక ఎంచుకుంటారు అదే పేరుతో వివిధ వ్యక్తి. ఒక తన సొంతలో బిల్ ప్రచారకర్త పేరు, అది ఆమోదించిన, అని నమ్ముతారు కారణం ఉద్దేశించి ఇక్కడ ఒక కట్టుబడి ఉంది ఫోర్జరీ; దీని క్రమంలో అది చెల్లించవలసిన జరిగినది వ్యక్తి. ఒక ఉత్తర్వు అమలు కింద అమ్మిన (d) ఒక కొనుగోళ్లు ఒక ఎశ్త్రేట్ B. B వ్యతిరేకంగా, Z కుమ్మకయ్యి ఎశ్త్రేట్ నిర్భందించటం, తరువాత, ఒక నామమాత్రపు అద్దెకు వద్ద, పొడవైన కోసం Z వరకు ఎశ్త్రేట్ ఒక ఇల్లు అమలు కాలం, తో, ముందు నిర్భందించటం వరకు ఇల్లు ఆరు నెలల తేదీలు ఉద్దేశంతో ఒక మోసగించడానికి, అది ఇల్లు అని నమ్ముతారు కారణం నిర్భందించటం ముందు మంజూరు. B, అతను తన సొంతలో అద్దెకు: ఇల్లు అమలు అయితే పేరు, అది antedating ద్వారా ఫోర్జరీ చేస్తాడు. (ఇ) ఒక, ఒక వ్యాపారి, దివాలా రాకని, సంబంధ వసతి గృహాలను నడిపారు ప్రభావాలు ఒక యొక్క లాభం కోసం B తో, అతని రుణదాతలు మోసగించడానికి ఉద్దేశంతో;, లావాదేవీ ఒక రంగు ఇవ్వాలని క్రమంలో, ఒక ప్రోమిస్సోరీ గమనించండి వ్రాస్తూ అందుకుంది విలువ కోసం B ఒక మొత్తం చెల్లించడానికి స్వయంగా బైండింగ్, antedates, అది ఒక ముందు చేయబడ్డాయి నమ్ముతారు గమనించండి ఉండాలనుకునే దివాలా బిందువు న జరిగింది. క్రింద ఒక కట్టుబడి ఉంది ఫోర్జరీ నిర్వచనం యొక్క మొదటి అధిపతి. ఒక పేరు ఒక తప్పుడు పత్రం యొక్క వివరణ 2.-మేకింగ్ అది పత్రం అని నమ్ముతారు ఉండాలనుకునే కల్పిత వ్యక్తి, అది ఉద్దేశంతో, వాస్తవిక వ్యక్తి ద్వారా, లేదా ఒక మరణించిన వ్యక్తి పేరును చేసిన పత్రం అతని వ్యక్తి చేసిన అని నమ్ముతారు జీవితకాలం, ఫోర్జరీ వరకు మొత్తం ఉండవచ్చు. బొమ్మలు ఒక ఒక కల్పిత వ్యక్తి మీద మార్పిడి ఒక బిల్లు ఆకర్షిస్తుంది,, fraudulently వంటి కల్పిత వ్యక్తి యొక్క పేరును బిల్లు అంగీకరిస్తుంది అది సంప్రదించడానికి ఉద్దేశంతో. ఒక ఫోర్జరీ చేస్తాడు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

204 Illustrations (a) A has a letter of credit upon B for rupees 10,000, written by Z. A, in order to defraud B, adds cipher to the 10,000, and makes the sum 1,00,000 intending that it may be believed by B that Z so wrote the letter. A has committed forgery. (b) A without Z's authority, affixes Z's seal to a document purporting to be a conveyance of an estate from Z to A, with the intention of selling the estate to B and thereby of obtaining from B the purchase-money. A has committed forgery. (c) A picks up a cheque on a banker signed by B, payable to bearer, but without any sum having been inserted in the cheque. A fraudulently fills up the cheque by inserting the sum of ten thousand rupees. A commits forgery. (d) A leaves with B, his agent, a cheque on a banker, signed by A, without inserting the sum payable and authorizes B to fill up the cheque by inserting a sum not exceeding ten thousand rupees for the purpose of making certain payments. B fraudulently fills up the cheque by inserting the sum of twenty thousand rupees. B commits forgery. (e) A draws a bill of exchange on himself in the name of B without B's authority, intending to discount it as a genuine bill with a banker and intending to take up the bill on its maturity. Here, as A draws the bill with intent to deceive the banker by leading him to suppose that he had the security of B, and thereby to discount the bill, A is guilty of forgery. (f) Z's will contains these words-"I direct that all my remaining property be equally divided between A, B and C." A dishonestly scratches out B's name, intending that it may be believed that the whole was left to himself and C. A has committed forgery. (g) A endorses a Government promissory note and makes it payable to Z< for his order by writing on the bill the words "Pay to Z or his order" and signing the endorsement. B dishonestly erases the words "Pay to Z or his order", and thereby converts the special endorsement into a blank endorsement. B commits forgery. (h) A sells and conveys an estate to Z. A afterwards, in order to defraud Z of his estate, executes a conveyance of the same estate to B, dated six months earlier than the date of the conveyance to Z, intending it to be believed that he had conveyed the estate to B before he conveyed it to Z. A has committed forgery. (i) Z dictates his will to A. A intentionally writes down a different legatee named by Z, and by representing to Z that he has prepared the will according to his instructions, induces Z to sign the will. A has committed forgery. (j) A writes a letter and signs it with B's name without B's authority, certifying that A is a man of good character and in distressed circumstances from unforeseen misfortune, intending by means of such letter to obtain alms from Z and other persons. Here, as A made a false document in order to induce Z to part with property, A has committed forgery. (k) A without B's authority writes a letter and signs it in B's name certifying to A's character, intending thereby to obtain employment under Z. A has committed forgery inasmuch as he intended to deceive Z by the forged certificate, and thereby to induce Z to enter into an express or implied contract for service. 205 Explanation I.-A man's signature of his own name may amount to forgery. Illustrations (a) A signs his own name to a bill of exchange, intending that it may be believed that the bill was drawn by another person of the same name. A has committed forgery. (b) A writes the word "accepted" on a piece of paper and signs it with Z's name, in order that B may afterwards write on the paper a bill of exchange drawn by B upon Z, and negotiate the bills as though it had been accepted by Z. A is guilty of forgery; and if B, knowing the fact, draws the bill upon the paper pursuant to A's intention, B is also guilty of forgery. (c) A picks up a bill of exchange payable to the order of a different person of the same name. A endorses the bill in his own name, intending to cause it to be believed that it was endorsed by the person to whose order it was payable; here A has committed forgery. (d) A purchases an estate sold under execution of a decree against B. B, after the seizure of the estate, in collusion with Z, executes a lease of the estate to Z at a nominal rent and for a long period and dates the lease six months prior to the seizure, with intent to defraud A, and to cause it to be believed that the lease was granted before the seizure. B, though he executes the lease in his own name, commits forgery by antedating it. (e) A, a trader, in anticipation of insolvency, lodges effects with B for A's benefit, and with intent to defraud his creditors; and in order to give a colour to the transaction, writes a promissory note binding himself to pay to B a sum for value received, and antedates the note, intending that it may be believed to have been made before A was on the point of insolvency. A has committed forgery under the first head of the definition. Explanation 2.-The making of a false document in the name of a fictious person, intending it to be believed that the document was made by real person, or in the name of a deceased person, intending it to be believed that the document was made by the person in his lifetime, may amount to forgery. Illustration A draws a bill of exchange upon a fictious person, and fraudulently accepts the bill in the name of such fictitious person with intent to negotiate it. A commits forgery.

ఛాప్టర్ XVIII 465 465. ఫోర్జరీ కోసం శిక్ష .-- చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని ఫోర్జరీ ఉండాలి

ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష రెండు సంవత్సరాల వరకు, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

465. Punishment for forgery.--Whoever commits forgery shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVIII 466 466. కోర్ట్ లేదా పబ్లిక్ నమోదు తదితర రికార్డు యొక్క ఫోర్జరీ -

ఎవరైతే అతడ్ని forges పత్రం, రికార్డు లేదా కొనసాగే ఉండాలి purporting లేదా జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్, లేదా జననం, బాప్టిజం, వివాహం లేదా ఒక నమోదు లో ఖననం లేదా వంటి ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ద్వారా ఉంచిన ఒక నమోదు, లేదా ఒక సర్టిఫికేట్ లేదా ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ద్వారా తయారు చేయడానికి purporting పత్రం తన అధికారిక సామర్థ్యం, లేదా ఒక సూటు ఇన్స్టిట్యూట్ లేదా రక్షించడానికి ఒక అధికారం, లేదా దానిలో ఏ విచారణ తీసుకోవాలని, లేదా తీర్పు అంగీకరిస్తున్నాను, లేదా ఒక శక్తి న్యాయవాది, గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, కూడా దానికి నోకియా బాధ్యత వహించదు ఒక పదం కోసం జరిమానా వరకు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి 206

466. Forgery of record of Court or of public register, etc.-- Whoever forges a document, purporting to be a record or proceeding of or in a Court of Justice, or a register of birth, baptism, marriage or burial, or a register kept by a public servant as such, or a certificate or document purporting to be made by a public servant in his official capacity, or an authority to institute or defend a suit, or to take any proceedings therein, or to confess judgment, or a power of attorney, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine. 206

ఛాప్టర్ XVIII 467 467. విలువైన భద్రత ఫోర్జరీ, విల్, మొదలైనవి - ఎవరైతే అతడ్ని forges ఒక

ఒక విలువైన భద్రత లేదా ఒక ఉంటుంది అని purports ఇది పత్రం, లేదా ఒక అధికారం ఒక కుమారుడు అలవరచుకోవటానికి, లేదా ఏ అధికారం ఇవ్వాలని purports తయారు లేదా బదిలీ ఏ విలువైన భద్రత లేదా స్వీకరించేందుకు వ్యక్తి ప్రిన్సిపాల్, ఆసక్తి లేదా డివిడెండ్ల దానిపై, లేదా ఏ పొందవచ్చు లేదా అందించటానికి డబ్బు, కదిలే ఆస్తి, లేదా విలువైన భద్రత, లేదా ఏ పత్రం చెల్లింపు గుర్తిస్తూ ఒక acquittance లేదా స్వీకరించిన ఉండాలి purporting డబ్బు, లేదా ఏ కదిలే బట్వాడా కోసం ఒక acquittance లేదా రసీదులు ఆస్తి లేదా విలువైన భద్రత, 1 తో శిక్ష ఉండాలి

 • [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా వివరణ యొక్క ఖైదు తో

పది సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, కూడా దానికి నోకియా బాధ్యత వహించదు ఒక పదం కోసం జరిమానా. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

467. Forgery of valuable security, will, etc.--Whoever forges a document which purports to be a valuable security or a will, or an authority to adopt a son, or which purports to give authority to any person to make or transfer any valuable security, or to receive the principal, interest or dividends thereon, or to receive or deliver any money, movable property, or valuable security, or any document purporting to be an acquittance or receipt acknowledging the payment of money, or an acquittance or receipt for the delivery of any movable property or valuable security, shall be punished with 1

 • [imprisonment for life], or with imprisonment of either description

for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVIII 468 468. మోసం యొక్క ఉద్దేశం .-- ఎవరైతే అతడ్ని ఫోర్జరీ చేస్తాడు, కోసం ఫోర్జరీ

నకిలీ పత్రం యొక్క ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగిస్తారు ఉండాలి అని ఉండాలనుకునే మోసం, గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, కూడా దానికి నోకియా బాధ్యత వహించదు ఒక పదం కోసం జరిమానా వరకు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

468. Forgery for purpose of cheating.--Whoever commits forgery, intending that the document forged shall be used for the purpose of cheating, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVIII 469 469. హాని ఖ్యాతి యొక్క ఉద్దేశం .-- చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని కోసం ఫోర్జరీ

పత్రం నకిలీ ఆ ఉండాలనుకునే ఫోర్జరీ, ఖ్యాతి హాని కమిటీ ఏ పార్టీ, లేదా ఆ ఉపయోగించవచ్చు అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిసిన ప్రయోజనం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు, మే ఒక పదం కూడా బాధ్యులు ఉండాలి జరిమానా. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

469. Forgery for purpose of harming reputation.--Whoever commits forgery, intending that the document forged shall harm the reputation of any party, or knowing that it is likely to be used for that purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVIII 470 470. నకిలీ పత్రం .-- ఒక తప్పుడు పత్రం ద్వారా పూర్తిగా లేదా ఒక భాగంగా చేసిన

ఫోర్జరీ "ఒక నకిలీ పత్రం" హోదా ఇవ్వబడింది. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

470. Forged document.--A false document made wholly or in part by forgery is designated "a forged document".

ఛాప్టర్ XVIII 471 471. నిజమైన ఒక నకిలీ పత్రం .-- ఎవరైతే అతడ్ని fraudulently లేదా ఉపయోగించి

dishonestly అతను తెలుసు ఇది నిజమైన ఏ పత్రం ఉపయోగిస్తుంది లేదా కారణం ఉంది ఒక నకిలీ పత్రం నమ్ముతారు వరకు, అదేలో శిక్ష ఉండాలి పద్ధతిలో అతను అలాంటి పత్రం నకిలీ ఉంటే గా. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

471. Using as genuine a forged document.--Whoever fraudulently or dishonestly uses as genuine any document which he knows or has reason to believe to be a forged document, shall be punished in the same manner as if he had forged such document.

ఛాప్టర్ XVIII 472 472. ఉద్దేశంతో, మొదలైనవి, నకిలీ ముద్ర మేకింగ్ లేదా కలిగి

విభాగం 467 కింద ఫోర్జరీ శిక్ష విధించేలా పాల్పడుతున్నారు .-- చేస్తుంది లేదా ఎవరైతే అతడ్ని ఒక మేకింగ్ కోసం ఏ సీల్, ప్లేట్ లేదా ఇతర వాయిద్యం counterfeits, అదే ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగిస్తారు ఉండాలి ఆ ముద్ర ఉండాలనుకునే సెక్షన్ 467 కింద శిక్ష విధించేలా ఉంటుంది ఏ ఫోర్జరీ పాల్పడే ఈ కోడ్, లేదా, వంటి ఉద్దేశంతో, తన స్వాధీనంలో ఏ విధమైన ముద్ర ఉంది ప్లేట్ లేదా ఇతర వాయిద్యం, నకిలీ ఉండాలి అదే తెలియకుండా, నిర్ణయించబడతాయి 1 తో * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఉంటుంది ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, రెండిటి కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

472. Making or possessing counterfeit seal, etc., with intent to commit forgery punishable under section 467.--Whoever makes or counterfeits any seal, plate or other instrument for making an impression, intending that the same shall be used for the purpose of committing any forgery which would be punishable under section 467 of this Code, or, with such intent, has in his possession any such seal, plate or other instrument, knowing the same to be counterfeit, shall be punishable with 1*[imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVIII 473 473. ఉద్దేశంతో, మొదలైనవి, నకిలీ ముద్ర మేకింగ్ లేదా కలిగి

లేకపోతే ఫోర్జరీ శిక్ష విధించేలా పాల్పడుతున్నారు .-- ఎవరైతే అతడ్ని చేస్తుంది లేదా counterfeits ఏ సీల్, ప్లేట్ లేదా ఒక ముద్ర మేకింగ్ ఇతర వాయిద్యం, అదే పాల్పడే ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగిస్తారు ఉండాలి అని ఉండాలనుకునే ఈ యొక్క ఏ విభాగాన్ని కింద శిక్ష విధించేలా ఉంటుంది ఏ ఫోర్జరీ ఇటువంటి ఉద్దేశంతో విభాగంలో 467, లేదా,, కంటే ఇతర అధ్యాయం తనలో ఉంది స్వాధీనంలో ఏ విధమైన ముద్ర, ప్లేట్ లేదా ఇతర వాయిద్యం, అదే తెలుసుకోవడం నకిలీ ఉండాలి, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, కూడా కలదు జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

473. Making or possessing counterfeit seal, etc., with intent to commit forgery punishable otherwise.--Whoever makes or counterfeits any seal, plate or other instrument for making an impression, intending that the same shall be used for the purpose of committing any forgery which would be punishable under any section of this Chapter other than section 467, or, with such intent, has in his possession any such seal, plate or other instrument, knowing the same to be counterfeit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVIII 474 474. లేదా విభాగం 466 లో వివరించిన పత్రం స్వాధీనం కలిగి

467, అది నకిలీ ఉండాలి తెలియకుండా, అది నిజమైన .-- ఎవరైతే అతడ్ని ఉపయోగించడానికి ఉండాలనుకునే నకిలీ ఉండాలి అదే తెలియకుండా,, అతని స్వాధీనంలో ఏ పత్రం ఉంది అదే fraudulently లేదా dishonestly ఉపయోగిస్తారు ఉండాలి అని ఉండాలనుకునే పత్రం వివరణ ఒకటి ఉంటే నిజమైన, లో పేర్కొన్న కమిటీ ఈ కోడ్ సెక్షన్ 466, గాని యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, కూడా కలదు జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు;, పత్రం వివరణ ఒకటి ఉంటే విభాగం 467 లో చెప్పినట్లుగా, 1 * [ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి జీవితం కోసం], లేదా వివరణ యొక్క ఖైదు తో, ఒక పదం కోసం ఇది ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి


1. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా. ఎస్ 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ". యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి 207

474. Having possession of document described in section 466 or 467, knowing it to be forged and intending to use it genuine.--Whoever has in his possession any document, knowing the same to be forged, and intending that the same shall fraudulently or dishonestly be used as genuine, shall, if the document is one of the description mentioned in section 466 of this Code, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine; and if the document is one of the description mentioned in section 467, shall be punished with 1*[imprisonment for life], or with imprisonment of either description, for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.


1. Subs. by Act 26 of 1955. s. 117 and Sch., for "transportation for life". 207

ఛాప్టర్ XVIII 475 475. ప్రమాణీకరించే ఉపయోగిస్తారు నకిలీల పరికరం లేదా మార్క్

పత్రాలు విభాగంలో 467 వివరించిన, లేదా మార్క్ నకిలీ కలిగి పదార్థం .-- మీద, లేదా పదార్థంలో counterfeits ఎవరైతే అతడ్ని, ఏ ప్రమాణీకరించే ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించే సామగ్రి, ఏ పరికరం లేదా మార్క్ ఏ పత్రం ఉద్దేశంతో, ఈ కోడ్ సెక్షన్ 467 లో వివరించిన ఆ అలాంటి సాధనం లేదా మార్క్ ఇవ్వడం కోసం ఉపయోగిస్తారు ఉండాలి ఏ పత్రానికి ప్రామాణికతను రూపాన్ని అప్పుడు నకిలీ లేదా తర్వాత ఇటువంటి అంశంపై నకిలీ, లేదా, వంటి ఉద్దేశంతో, తనలో ఉంది ఉండాలి మీద లేదా వీటిలో పదార్థంలో స్వాధీనంలో ఏ పదార్థం ఏ ఇటువంటి సాధనం లేదా మార్క్ నకిలీ ఉంది, 1 తో శిక్ష ఉండాలి

 • [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా వివరణ యొక్క ఖైదు తో

ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, కూడా దానికి నోకియా బాధ్యత వహించదు ఒక పదం కోసం జరిమానా వరకు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

475. Counterfeiting device or mark used for authenticating documents described in section 467, or possessing counterfeit marked material.--Whoever counterfeits upon, or in the substance of, any material, any device or mark used for the purpose of authenticating any document described in section 467 of this Code, intending that such device or mark shall be used for the purpose of giving the appearance of authenticity to any document then forged or thereafter to be forged on such material, or who, with such intent, has in his possession any material upon or in the substance of which any such device or mark has been counterfeited, shall be punished with 1

 • [imprisonment for life], or with imprisonment of either description

for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVIII 476 476. ప్రమాణీకరించే ఉపయోగిస్తారు నకిలీల పరికరం లేదా మార్క్

విభాగం 467 లో వివరించిన కంటే ఇతర పత్రాలు, లేదా కలిగి నకిలీ మార్క్ పదార్థం .-- మీద, లేదాలో counterfeits ఎవరైతే అతడ్ని యొక్క పదార్థం, ఏ పదార్థాన్ని, ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించే ఏ పరికరం లేదా మార్క్ లో వివరించిన పత్రాల కంటే ఇతర ఏ పత్రాన్ని ప్రమాణీకరించే ఈ కోడ్ సెక్షన్ 467, ఇటువంటి పరికరం ఉండాలనుకునే లేదా మార్క్ ఉండాలి ఏ ప్రామాణికతను రూపాన్ని ఇవ్వడం కోసం ఉపయోగిస్తారు పత్రం అప్పుడు నకిలీ లేదా తర్వాత వంటి అంశంపై నకిలీ ఉండాలి, లేదా ఇటువంటి ఉద్దేశంతో, మీద లేదా ఏ పదార్థం తన స్వాధీనంలో ఎవరు ఉంది ఏ విధమైన పరికరం లేదా మార్క్ నకిలీ ఉంది వీటిలో పదార్థం, ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఇది ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

476. Counterfeiting device or mark used for authenticating documents other than those described in section 467, or possessing counterfeit marked material.--Whoever counterfeits upon, or in the substance of, any material, any device or mark used for the purpose of authenticating any document other than the documents described in section 467 of this Code, intending that such device or mark shall be used for the purpose of giving the appearance of authenticity to any document then forged or thereafter to be forged on such material, or who with such intent, has in his possession any material upon or in the substance of which any such device or mark has been counterfeited, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVIII 477 477. ఉంటుంది యొక్క మోసపూరిత రద్దు, విధ్వంసం, మొదలైనవి,,

అధికారం దత్తత, లేదా విలువైన భద్రతకు .-- ఎవరైతే అతడ్ని fraudulently లేదా dishonestly, లేదా పబ్లిక్ లేదా నష్టం లేదా గాయం కారణం ఉద్దేశంతో ఏ వ్యక్తికి, రద్దు, నాశనం లేదా defaces లేదా రద్దు ప్రయత్నాలు, లేదా deface, లేదా secretes లేదా ఏ పత్రం రహస్య ప్రయత్నాలు నాశనం ఇది లేదా ఒక ఉంటుంది, లేదా ఒక కుమారుడు అలవరచుకోవటానికి ఒక అధికారం ఉండాలి purports, లేదా ఏ విలువైన భద్రత, లేదా ఇటువంటి యొక్క గౌరవం అల్లర్లు చేస్తాడు పత్రం, * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదాతో 1 తో శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు ఏడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

477. Fraudulent cancellation, destruction, etc., of will, authority to adopt, or valuable security.--Whoever fraudulently or dishonestly, or with intent to cause damage or injury to the public or to any person, cancels, destroys or defaces, or attempts to cancel, destroy or deface, or secretes or attempts to secrete any document which is or purports to be a will, or an authority to adopt a son, or any valuable security, or commits mischief in respect of such document, shall be punished with 1*[imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

477A. ఖాతాల దోషపూరితమయ్యే. 2 * [477A. ఖాతాల దోషపూరితమయ్యే .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఒక గుమస్తా ఉండటం, అధికారి లేదా servant, లేదా, పనిచేస్తున్నరంగం లేదా ఒక గుమస్తా సామర్ధ్యంలో నటనా అధికారి లేదా servant, willfully,, నాశనం మోసగించడానికి ఉద్దేశంతో, మార్పుచెందింది, రాయడం, విలువైన, mutilates లేదా ఏదైనా పుస్తకం, కాగితం falsifies భద్రతా లేదా చెందినది లేదా అతని కలిగి ఇది ఖాతా యజమాని, అతని తరఫున కోసం లేదా అతన్ని ద్వారా అందింది లేదా యజమాని, లేదా willfully, మోసగించడానికి ఉద్దేశంతో, చేస్తుంది లేదా abets లేదా లేదా, ఏ తప్పుడు ఎంట్రీ యొక్క తొలగించేది మేకింగ్ మార్పుచెందింది లేదా పెట్టడం abets లేదా ఇటువంటి పుస్తకం నుండి లేదా సైన్ ప్రత్యేక ఏ పదార్థం యొక్క మార్పులు, కాగితం, రాయడం, విలువైన భద్రతా లేదా ఖాతా, తో శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు ఏడు సంవత్సరాల, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. Explanation.-ఇది ఈ కింద ఏ ఛార్జ్ లో తగినంత ఉండాలి ఏ నామకరణ లేకుండా మోసగించడానికి ఒక సాధారణ ఉద్దేశం ఆరోపించారు విభాగాన్ని ప్రత్యేక వ్యక్తి defrauded లేదా ఏదైనా తెలుపబడిన ఉద్దేశించబడింది డబ్బు ప్రత్యేక మొత్తం మోసం విషయం అనుకున్నారు, లేదా నేరాన్ని కట్టుబడి ఇది ఏ నిర్దిష్ట రోజు.] 3 * [4 **** ఆస్తి, ఇతర గుర్తులు యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

477A. Falsification of accounts. 2*[477A. Falsification of accounts.--Whoever, being a clerk, officer or servant, or employed or acting in the capacity of a clerk, officer or servant, willfully, and with intent to defraud, destroys, alters, mutilates or falsifies any book, paper, writing, valuable security or account which belongs to or is in the possession of his employer, or has been received by him for or on behalf of his employer, or willfully, and with intent to defraud, makes or abets the making of any false entry in, or omits or alters or abets the omission or alteration of any material particular from or in. any such book, paper, writing, valuable security or account, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both. Explanation.-It shall be sufficient in any charge under this section to allege a general intent to defraud without naming any particular person intended to be defrauded or specifying any particular sum of money intended to be the subject of the fraud, or any particular day on which the offence was committed.] 3*[Of 4****property and other marks

ఆస్తులు (భూములు, ఇళ్ళు), ఇతర హద్దులకు సంబంధించిన నేరాలు (సెక్షన్లు 478 నుంచి 489) మార్చు

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XVIII 478 478.

[రద్దు.] 478. [ట్రేడ్ మార్క్.] ట్రేడ్, వ్యాపార వస్తువులు మార్క్స్ చట్టం ద్వారా రిపబ్లిక్, 1958 (1958 యొక్క 43), S. 135, Sch. (W. E. F. 25-11-1959). యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

 • ఈ చట్టము రద్దు చేయబడింది.

1. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ". 2. 1895 యొక్క చట్టం 3 చేర్చిన, S. 4. 3. Subs. చట్టం ద్వారా. 1889 యొక్క 4, S. 3, అసలు శీర్షిక, SS కోసం. 478 కు 489. 4. 1958 యొక్క చట్టం 43 ద్వారా విస్మరించబడ్డాయి పదం "వాణిజ్యం,", S. 135, Sch. (w.e.f. 25-11-1959). యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి


208

478. [Repealed.] 478. [Trade Mark.] Rep. by the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958, s. 135 and Sch. (w. e. f. 25-11-1959).


1. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life". 2. Added by Act 3 of 1895, s. 4. 3. Subs. by Act. 4 of 1889, s. 3, for the original heading and ss. 478 to 489. 4. The word "trade," omitted by Act 43 of 1958, s. 135 and Sch. (w.e.f. 25-11-1959).


208

ఛాప్టర్ XVIII 479 479. ఆస్తి మార్క్.

1 * 479. ఆస్తి మార్క్ .-- అని కదిలే సూచిస్తుంది కోసం ఉపయోగించే ఒక మార్క్ ఆస్తి ఒక ఆస్తి మార్క్ అంటారు ఒక నిర్దిష్ట వ్యక్తి చెందుతుంది యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

 • ఆస్తి గురుతు:--ఒక చలన లేద కదిలెడి ఆస్తి కేవలము ఆ వ్యక్తికే చెందినదని లేదా సొంతమయినదని తెలియ చెప్పే గురుతు (గుర్తు) ను ఆస్తి గురుతు లేదా ఆస్తి గుర్తు అని అంటారు.

479. Property mark. 1*479. Property mark.--A mark used for denoting that movable property belongs to a particular person is called a property mark.

ఛాప్టర్ XVIII 480 480. [రద్దు.]

480. రిపబ్లిక్ ట్రేడ్ ద్వారా [. ఒక తప్పుడు ట్రేడ్ మార్క్ ఉపయోగించి], వ్యాపార మార్క్స్ చట్టం, 1958 (1958 యొక్క 43), S. 135, Sch. (w.e.f. 25 - 11-1959). యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

 • ఈ చట్టము రద్దు చేయబడింది.

480. [Repealed.] 480. [Using a false trade mark.] Rep. by the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958), s. 135 and Sch. (w.e.f. 25- 11-1959).

ఛాప్టర్ XVIII 481 481. ఒక తప్పుడు ఆస్తి మార్క్ ఉపయోగించి .-- ఎవరైతే అతడ్ని ఏ కదిలే గుర్తులు

ఆస్తి లేదా వస్తువులను లేదా ఏ సందర్భంలో, ప్యాకేజీ లేదా కలిగి ఉన్న ఇతర తోరుస్ కదిలే ఆస్తి లేదా వస్తువులను, లేదా ఏ సందర్భంలో, ప్యాకేజీ లేదా ఇతర ఉపయోగిస్తుంది సహేతుక గణించిన ఒక పద్ధతిలో, ఏ మార్క్ దానిపై కలిగి తోరుస్ ఇది ఆస్తి లేదా వస్తువులను కనుక అది గుర్తించింది నమ్ముతారు కారణం, లేదా ఏ వంటి తోరుస్ కలిగి ఉన్న ఏ ఆస్తి లేదా వస్తువులను అలా మార్క్, వారు belong లేదు వరకు వీరిలో ఒక వ్యక్తి చెందినవి, ఒక తప్పుడు ఉపయోగించడానికి చెప్పబడింది ఆస్తి మార్క్. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

481. Using a false property mark.--Whoever marks any movable property or goods or any case, package or other receptacle containing movable property or goods, or uses any case, package or other receptacle having any mark thereon, in a manner reasonably calculated to cause it to be believed that the property or goods so marked, or any property or goods contained in any such receptacle so marked, belong to a person to whom they do not belong, is said to use a false property mark.

ఛాప్టర్ XVIII 482 482. ఒక తప్పుడు ఆస్తి మార్క్ .-- ఉపయోగిస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని ఉపయోగించి కోసం శిక్ష

1 *** ఏ తప్పుడు ఆస్తి మార్క్ కలదు, అతను నటించాడు అని రుజువు తప్ప మోసగించడానికి ఉద్దేశంతో లేకుండా, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది ఒక సంవత్సరం విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ, లేదా రెండింటినీ. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

482. Punishment for using a false property mark.--Whoever uses 1***any false property mark shall, unless he proves that he acted without intent to defraud, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVIII 483 483. మరొక .-- ఉపయోగించే నకిలీల ఒక ఆస్తి మార్క్ ఎవరైతే అతడ్ని

ఏ ఇతర వ్యక్తి చేత ఉపయోగించబడింది ఏ 3 **** ఆస్తి మార్క్ ఉండాలి counterfeits ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష రెండు సంవత్సరాల వరకు, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

483. Counterfeiting a property mark used by another.--Whoever counterfeits any 3****property mark used by any other person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVIII 484 484. ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉపయోగించే నకిలీల ఒక మార్క్ .-- ఎవరైతే అతడ్ని

ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉపయోగించే ఏ ఆస్తి మార్క్, లేదా ఏ మార్క్ counterfeits ఏ ఆస్తి ఉంది ఆ సూచించడానికి ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉపయోగించే ఒక నిర్దిష్ట వ్యక్తి ద్వారా లేదా ఒక నిర్దిష్ట సమయం లేదా స్థలం తయారుచేశారు, లేదా ఆస్తి ఒక నిర్దిష్ట నాణ్యత లేదా ద్వారా జారీ చేసింది ఆ ఒక నిర్దిష్ట ఆఫీసు, లేదా అది ఏ మినహాయింపుకు అనే పేరుతో, లేదా ఉపయోగిస్తుంది ఉంది నిజమైనగా నకిలీ ఉండాలి అదే తెలియకుండా ఇటువంటి మార్క్, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

484. Counterfeiting a mark used by a public servant.--Whoever counterfeits any property mark used by a public servant, or any mark used by a public servant to denote that any property has been manufactured by a particular person or at a particular time or place, or that the property is of a particular quality or has passed through a particular office, or that it is entitled to any exemption, or uses as genuine any such mark knowing the same to be counterfeit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVIII 485 485. మేకింగ్ లేదా నకిలీల ఒక ఆస్తి కోసం ఏదైనా వాయిద్యం స్వాధీనం

మార్క్. 4 * [485. కోసం మేకింగ్ లేదా ఏ వాయిద్యం స్వాధీనం నకిలీల ఒక ఆస్తి మార్క్ .--లో చేస్తుంది లేదా ఉంది ఎవరైతే అతడ్ని తన ప్రయోజనం కోసం స్వాధీనంలో ఏ డై, ప్లేట్ లేదా ఇతర వాయిద్యం తన స్వాధీనంలో నకిలీల సరైన మార్క్, లేదా ఒక ఆస్తి మార్క్ ఏ వస్తువులు ఎవరికైతే ఒక వ్యక్తి చెందిన సూచిస్తుంది ప్రయోజనం కోసం వారు గాని యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి, belong లేదు మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ, లేదా రెండూ తో.] యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

485. Making or possession of any instrument for counterfeiting a property mark. 4*[485. Making or possession of any instrument for counterfeiting a property mark.--Whoever makes or has in his possession any die, plate or other instrument for the purpose of counterfeiting a proper mark, or has in his possession a property mark for the purpose of denoting that any goods belong to a person to whom they do not belong, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.]

ఛాప్టర్ XVIII 486 486. ఒక నకిలీ ఆస్తి మార్క్ ఇలా మార్క్ వస్తువుల అమ్మకం .--

5 * [అమ్మకాలు స్వాధీనంలో విక్రయించడం లేదా బహిర్గతం లేదా ఎవరైతే అతడ్ని, ఏ వస్తువులు లేదా ఒక నకిలీ ఆస్తి మార్క్ తో విషయాలు] పెట్టబడి లేదా ఆకట్టుకున్నాయి లో అదే మీద లేదా లేదా ఏ సందర్భంలో, ప్యాకేజీ లేదా ఇతర తోరుస్ మీద ఇటువంటి వస్తువుల ఉంటాయి, ఇది ఉండాలి, అతను తప్ప రుజువు- యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి


1. SS. 147 కు 489 subs ఉన్నాయి. 1889 యొక్క చట్టం 4, అసలు కోసం విభాగాలు. 2. పదాలు "ఏ తప్పుడు ట్రేడ్ మార్క్ లేదా" 1958 యొక్క చట్టం 43 ద్వారా విస్మరించబడ్డాయి, S. 135, Sch. (w.e.f. 25-11-1959). 3. S. ద్వారా విస్మరించబడ్డాయి పదాలు "ట్రేడ్ మార్క్ లేదా" 135, Sch., ఇబిడ్. (w.e.f. 25-11-1959). 4. Subs. S. ద్వారా 135, Sch., ఇబిడ్., మాజీ సెక్షన్ (WEF కోసం 25-11-1959). 5. Subs. S. ద్వారా . 135, Sch, ఇబిడ్, కొన్ని పదాలను కోసం (WEF 25-11. - 1959). యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి


209

486. Selling goods marked with a counterfeit property mark.-- 5*[Whoever sells, or exposes, or has in possession for sale, any goods or things with a counterfeit property mark] affixed to or impressed upon the same or to or upon any case, package or other receptacle in which such goods are contained, shall, unless he proves-


1. Ss. 147 to 489 were subs. by Act 4 of 1889, for the original sections. 2. The words "any false trade mark or" omitted by Act 43 of 1958, s. 135 and Sch. (w.e.f. 25-11-1959). 3. The words "trade mark or" omitted by s. 135 and Sch., ibid. (w.e.f. 25-11-1959). 4. Subs. by s. 135 and Sch., ibid., for the former section (w.e.f 25-11-1959). 5. Subs. by s. 135 and Sch., ibid., for certain words (w.e.f. 25-11- 1959).


209

(a) ఆ, వ్యతిరేకంగా అన్ని సహేతుకమైన జాగ్రత్తలు తీసుకున్న కలిగి ఈ విభాగాన్ని వ్యతిరేకంగా ఒక నేరాన్ని పాల్పడే, అతను సమయంలో వచ్చింది ఆరోపించిన నేరాన్ని యొక్క కమిషన్ అనుమానితుడు ఎటువంటి కారణం మార్క్ genuineness,, (బి) ఆ, ప్రాసిక్యూటర్ తరఫున ద్వారా లేదా చేసిన డిమాండ్ పై, అతను సంబంధించి తన శక్తి అన్ని సమాచారం ఇచ్చింది అతను లేదా, వంటి వస్తువులు లేదా విషయాలు పొందిన వారిలో నుండి వ్యక్తులు (c) లేకపోతే అతను, అమాయకంగా నటించాడు అని ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది ఇది ఒక సంవత్సరం విస్తరించడానికి లేదా జరిమానా లేదా రెండూ తో. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

(a) that, having taken all reasonable precautions against committing an offence against this section, he had at the time of the commission of the alleged offence no reason to suspect the genuineness of the mark, and (b) that, on demand made by or on behalf of the prosecutor, he gave all the information in his power with respect to the persons from whom he obtained such goods or things, or (c) that otherwise he had acted innocently, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVIII 487 487. వస్తువులు ఉన్న ఎలాంటి తోరుస్ మీద ఒక తప్పుడు మార్క్ మేకింగ్ .--

ఏ సందర్భంలో మీద ఏ తప్పుడు మార్క్ చేస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని, ప్యాకేజీ లేదా ఇతర ఒక పద్ధతిలో, వస్తువులు కలిగిన తోరుస్ సహేతుక వరకు లెక్కించిన ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ లేదా ఇటువంటి నమ్మకం ఏ ఇతర వ్యక్తి కారణం తోరుస్ అది కలిగి ఉంటాయి లేదా అది లేదని లేని వస్తువులు కలిగి అది కలిగి లేదు ఇది వస్తువులు కలిగి, లేదా వస్తువులను కలిగి ఉన్న కాదు ఇటువంటి తోరుస్ ఒక స్వభావం లేదా నాణ్యత యొక్క నిజ భిన్నంగా ఉంటాయి ప్రకృతి లేదా నాణ్యత వాటి, కమిటీ, అతను నటించాడు అని రుజువు తప్ప మోసగించడానికి ఉద్దేశంతో లేకుండా, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ, లేదా రెండూ తో. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

487. Making a false mark upon any receptacle containing goods.-- Whoever makes any false mark upon any case, package or other receptacle containing goods, in a manner reasonably calculated to cause any public servant or any other person to believe that such receptacle contains goods which it does not contain or that it does not contain goods which it does contain, or that the goods contained in such receptacle are of a nature or quality different from the real nature or quality thereof, shall, unless he proves that he acted without intent to defraud, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVIII 488 488. ఏ విధమైన తప్పుడు మార్క్ చేయటం కోసం శిక్ష .-- ఎవరైతే అతడ్ని

గత ద్వారా నిషేధించబడింది ఏ పద్ధతిలో ఏ విధమైన తప్పుడు మార్క్ ఉపయోగం foregoing విభాగంలో అతను ఉద్దేశం లేకుండా నటించింది అని రుజువు తప్ప, నిర్ణయించబడతాయి అతను ఆ వ్యతిరేకంగా ఒక నేరాన్ని కట్టుబడి ఉంటేగా మోసగించడానికి వరకు, శిక్ష ఉంటుంది విభాగం. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

488. Punishment for making use of any such false mark.--Whoever makes use of any such false mark in any manner prohibited by the last foregoing section shall, unless he proves that he acted without intent to defraud, be punished as if he had committed an offence against that section.

ఛాప్టర్ XVIII 489 489. గాయం కారణం ఉద్దేశంతో ఆస్తి మార్క్ తో దిద్దుబాటు.

489. గాయం కారణం ఉద్దేశంతో ఆస్తి మార్క్ తో దిద్దుబాటు .-- తొలగిస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని, నాశనం,, defaces లేదా ఏదైనా ఆస్తి గుర్తించడానికి జతచేస్తుంది ఉండాలనుకునే లేదా అది అతను తద్వారా గాయం కారణం కావచ్చు అవకాశం ఉంటుంది తెలుసుకోవడం ఏ వ్యక్తి వరకు, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఒక సంవత్సరం విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ, లేదా రెండింటినీ.] 1 * [కరెన్సీ-NOTES, బ్యాంకు-నివేదిక యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

489. Tampering with property mark with intent to cause injury. 489. Tampering with property mark with intent to cause injury.-- Whoever removes, destroys, defaces or adds to any property mark, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause injury to any person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.] 1*[Of currency-notes and bank-notes

కరెన్సీ నోట్లు, బాంక్ నోట్లు - సంబంధించిన నేరాలు (సెక్షన్లు 489ఎ నుంచి 489ఇ.1958 లో చేర్చారు మార్చు

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XVIII 489 ఎ 489A. నకిలీల కరెన్సీ-NOTES లేదా బ్యాంకు-NOTES.

489A. నకిలీల కరెన్సీ-NOTES లేదా బ్యాంకు-NOTES .-- ఎవరైతే అతడ్ని తెలిసి counterfeits, లేదా ప్రక్రియ యొక్క భాగాన్ని చేస్తుంది నకిలీల, ఏ కరెన్సీ-గమనించండి లేదా బ్యాంకు-గమనిక, తో శిక్ష ఉండాలి 2 * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా ఈ రెండింటి ఖైదు తో పది సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, కూడా కలదు జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

ఈ విభాగం యొక్క, విభాగాల ప్రయోజనాల Explanation.-కోసం

489B, 3 * [489C, 489D, 489E], వ్యక్తీకరణ "బ్యాంకు-note" ఒక అర్ధం న బేరర్ డబ్బు చెల్లింపును ప్రోమిస్సోరీ గమనించండి లేదా నిశ్చితార్థానికి ఏలో బ్యాంకింగ్ వ్యాపారం తీసుకువచ్చే ఏదైనా వ్యక్తి జారీ డిమాండ్ ప్రపంచంలో భాగంగా, లేదా లేదా ద్వారా లేదా ఏ రాష్ట్రం యొక్క అధికారం క్రింద జారీ సార్వభౌమ పవర్, సమానంగా ఉపయోగించడానికి ఉద్దేశించబడింది, లేదా ఒక గా డబ్బు కోసం ప్రత్యామ్నాయం. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

489A. Counterfeiting currency-notes or bank-notes.

489A. Counterfeiting currency-notes or bank-notes.--Whoever counterfeits, or knowingly performs any part of the process of counterfeiting, any currency-note or bank-note, shall be punished with 2*[imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Explanation.-For the purposes of this section and of sections

489B, 3*[489C, 489D and 489E], the expression "bank-note" means a promissory note or engagement for the payment of money to bearer on demand issued by any person carrying on the business of banking in any part of the world, or issued by or under the authority of any State or Sovereign Power, and intended to be used as equivalent to, or as a substitute for money.

ఛాప్టర్ XVIII 489 బి 489B. లేదా, వాస్తవమైన నకిలీ లేదా నకిలీ కరెన్సీ-NOTES గా ఉపయోగించి

బ్యాంకు-NOTES.

489B. లేదా, వాస్తవమైన నకిలీ లేదా నకిలీ కరెన్సీ-NOTES గా ఉపయోగించి బ్యాంకు-NOTES, ఏ ఇతర విక్రయించడం లేదా కొన్నప్పుడు లేదా నుండి అందుకుంటుంది .-- ఎవరైతే అతడ్ని లేదా వ్యక్తి, లేదా traffics లేదా వాస్తవమైన, ఏ నకిలీ ఉపయోగిస్తుందికి నకిలీ కరెన్సీ-గమనించండి లేదా బ్యాంకు-గమనిక, తెలుసుకోవడం లేదా కలిగి కారణం నకిలీ ఉండాలి అదే లేదా నకిలీ నమ్మకం, 2 తో శిక్ష ఉండాలి

 • [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా వివరణ యొక్క ఖైదు తో

పది సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, కూడా దానికి నోకియా బాధ్యత వహించదు ఒక పదం కోసం జరిమానా. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి


1. SS. 489A వరకు 489D ఇన్లు ఉన్నాయి. 1899 యొక్క చట్టం 12 ద్వారా, S. 2 2. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ". 3. Subs. 1950 యొక్క చట్టం 35, S. ద్వారా 3, Sch., II, "489C, 489D" కోసం. 210 యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

489B. Using as genuine, forged or counterfeit currency-notes or bank-notes.

489B. Using as genuine, forged or counterfeit currency-notes or bank-notes.--Whoever sells to, or buys or receives from, any other person, or otherwise traffics in or uses as genuine, any forged or counterfeit currency-note or bank-note, knowing or having reason to believe the same to be forged or counterfeit, shall be punished with 2

 • [imprisonment for life], or with imprisonment of either description

for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.


1. Ss. 489A to 489D were ins. by Act 12 of 1899, s. 2 2. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life". 3. Subs. by Act 35 of 1950, s. 3 and Sch., II, for "489C and 489D". 210

ఛాప్టర్ XVIII 489 సి 489C. నకిలీ లేదా నకిలీ కరెన్సీ-NOTES లేదా బ్యాంకు కాగితాలు స్వాధీనం .-

489C. నకిలీ లేదా నకిలీ కరెన్సీ-NOTES లేదా బ్యాంకు కాగితాలు స్వాధీనం .- తన స్వాధీనంలో ఎవరైతే అతడ్ని ఉంది ఏ నకిలీ లేదా నకిలీ కరెన్సీ-గమనించండి లేదా బ్యాంకు-గమనిక, తెలుసుకోవడం లేదా నమ్మడానికి కారణం కలిగి నకిలీ ఉండాలి అదే లేదా నకిలీ, అదే ఉపయోగించడానికి ఉండాలనుకునే నిజమైన లేదా అది నిజమైనగా ఉపయోగించే, తో శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు ఏడు సంవత్సరాల, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

489C. Possession of forged or counterfeit currency-notes or banknotes.-

489C. Possession of forged or counterfeit currency-notes or banknotes.- Whoever has in his possession any forged or counterfeit currency-note or bank-note, knowing or having reason to believe the same to be forged or counterfeit and intending to use the same as genuine or that it may be used as genuine, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVIII 489 డి 489D. అనుకరించారు కోసం సాధన లేదా పదార్థాలు మేకింగ్ లేదా కలిగి

లేదా నకిలీల కరెన్సీ నోట్లు లేదా బ్యాంకు-NOTES

489D. అనుకరించారు కోసం సాధన లేదా పదార్థాలు మేకింగ్ లేదా కలిగి లేదా నకిలీల కరెన్సీ నోట్లు లేదా బ్యాంకు-NOTES .-- చేస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని, లేదా తయారీ విధానం యొక్క భాగాన్ని చేస్తుంది, లేదా లేదా విక్రయిస్తుంది యొక్క కొన్నప్పుడు వాటిని పరిష్కరిస్తాడు, లేదా తన స్వాధీనంలో ఉంది, ఏ యంత్రాలు, వాయిద్యం వాడుతున్నారు ప్రయోజనం కోసం మెటీరియల్, లేదా కారణం తెలుసుకోవడం లేదా కలిగి అది అనుకరించారు లేదా నకిలీల కోసం, ఉపయోగించడానికి ఉద్దేశించబడింది నమ్ముతారు ఏ కరెన్సీ-గమనించండి లేదా బ్యాంకు-గమనిక, 1 తో శిక్ష ఉండాలి

 • [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా వివరణ యొక్క ఖైదు తో

పది సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, కూడా దానికి నోకియా బాధ్యత వహించదు ఒక పదం కోసం జరిమానా.] యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

489D. Making or possessing instruments or materials for forging or counterfeiting currency notes or bank-notes

489D. Making or possessing instruments or materials for forging or counterfeiting currency notes or bank-notes.--Whoever makes, or performs any part of the process of making, or buys of sells or disposes of, or has in his possession, any machinery, instrument of material for the purpose of being used, or knowing or having reason to believe that it is intended to be used, for forging or counterfeiting any currency-note or bank-note, shall be punished with 1

 • [imprisonment for life], or with imprisonment of either description

for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.]

ఛాప్టర్ XVIII 489 ఇ 489E. మేకింగ్ లేదా కరెన్సీ-NOTES లేదా బ్యాంకు-NOTES పోలిన పత్రాలను ఉపయోగించి.

2 * [489E. కరెన్సీ-NOTES పోలిన మేకింగ్ లేదా ఉపయోగించి పత్రాలు లేదా బ్యాంకు-NOTES .-- (1) చేస్తుంది, లేదా తయారు చేస్తుంది, లేదా కోసం ఉపయోగిస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని ఏ ప్రయోజనం, లేదా, ఏ వ్యక్తి ఏ పత్రం అందిస్తుందని అని purporting, లేదా ఏ విధంగా పోలిన, లేదా అలా దాదాపుగా పోలిన మోసం చేసేందుకు లెక్కించబడతాయి, ఏ కరెన్సీ-గమనించండి లేదా బ్యాంకు-గమనించండి ఉండాలి వంద రూపాయల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి జరిమానాతో శిక్ష. (2) దీని పేరు ఏ వ్యక్తి, ఒక పత్రం యొక్క తయారు చేయడానికి కనిపిస్తే ఇది చట్టపరమైన లేకుండా, తిరస్కరిస్తాడు, ఉప విభాగం (1) కింద ఒక నేరాన్ని ఉంది అలా పేరు అవసరం ఉండటం ఒక పోలీసు-officer బహిర్గతం చేయడానికి, అవసరం లేదు , అది ముద్రించిన లేదా చేశారు వీరిలో ద్వారా వ్యక్తి చిరునామా, అతను రెండు వందల రూపాయల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి జరిమానాతో శిక్ష ఉండాలి. (3) ఏ వ్యక్తి యొక్క పేరును ఏ పత్రంలో కనిపిస్తుంది ఎక్కడ గౌరవం ఇది ఏ వ్యక్తి సబ్సెక్షన్ కింద ఒక నేరాన్నితో ఛార్జ్ (1) లేదా కనెక్షన్ను ఉపయోగించే లేదా పంపిణీ ఏ ఇతర పత్రంలో ఆ పత్రంతో అది, విరుద్ధంగా నిరూపించాడు వరకు, ఊహించిన ఉండవచ్చు ఆ వ్యక్తి కారణమగు పత్రం ఉంటుంది.] యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

489E. Making or using documents resembling currency-notes or bank-notes.

2*[489E. Making or using documents resembling currency-notes or bank-notes.-- (1) Whoever makes, or causes to be made, or uses for any purpose whatsoever, or delivers to any person, any document purporting to be, or in any way resembling, or so nearly resembling as to be calculated to deceive, any currency-note or bank-note shall be punished with fine which may extend to one hundred rupees. (2) If any person, whose name appears on a document the making of which is an offence under sub-section (1), refuses, without lawful excuse, to disclose to a police-officer on being so required the name and address of the person by whom it was printed or otherwise made, he shall be punished with fine which may extend to two hundred rupees. (3) Where the name of any person appears on any document in respect of which any person is charged with an offence under subsection (1) or on any other document used or distributed in connection with that document it may, until the contrary is proved, be presumed that that person caused the document to be made.]

చూడు : భారతీయ శిక్షాస్మృతి మార్చు

బయటి లింకులు మార్చు