భారతీయ శిక్షాస్మృతి – సెక్షన్లు 378 - 462

సెక్షన్ల కింద 448,506,323

ఛాప్టర్ XVII - సెక్షన్లు 378 నుంచి 462 - ఆస్తులకు సంబందించిన నేరాలు

మార్చు

దొంగతనం (సెక్షన్లు 378 నుంచి 382)

మార్చు
ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XVII 378 378. దొంగతనం .-- ఎవరైతే అతడ్ని, dishonestly ఏ కదిలే తీసుకోవాలని ఉండాలనుకునే

ఆ వ్యక్తి యొక్క లేకుండా ఏ వ్యక్తి యొక్క పట్టిన ఆస్తి ఔట్ సమ్మతి, వంటి తీసుకోవడానికి క్రమంలో ఆ ఆస్తి కదులుతుంది, చెబుతారు దొంగతనం పాల్పడుతున్నారు. వివరణ 1.-A అది భూమిపైకి అటాచ్ గా చాలా కాలం విషయం, కదిలే ఆస్తి లేదు, దొంగతనం విషయం కాదు; కానీ వెంటనే అది తీవ్రతరంగా దొంగతనం విషయం ఉండటం సామర్థ్యం కలిగి అవుతుంది భూమి నుండి.


1. Subs, 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ".


187 వివరణ 2.-A కదిలే అదే చట్టం ద్వారా ప్రభావితం ఇది ప్రభావాలు severance ఒక దొంగతనం ఉండవచ్చు. వివరణ 3.-ఒక వ్యక్తి ద్వారా తరలించడానికి ఒక విషయం కారణం చెబుతారు కదిలే నుండి లేదా వేరుచేయడం ద్వారా అది నిరోధించే ఒక అడ్డంకి తొలగించటం అది ఏ ఇతర విషయం నుండి, అలాగే నిజానికి ద్వారా అది కదిలే. ఏ విధంగానైనా ఒక జంతు కారణాలు ఎవరు వివరణ 4.-ఒక వ్యక్తి, తరలించు, ఆ జంతువుల తరలించడానికి, ఇది, ప్రతిదీ తరలించడానికి చెప్పబడింది అలా ఏర్పడిన చలన పరిణామం, ఆ జంతువుల ద్వారా కదులుతుంది. నిర్వచనం చెప్పిన వివరణ 5.-సమ్మతి ఉండవచ్చు ఎక్స్‌ప్రెస్ లేదా సూచించినట్లు,, లో వ్యక్తి ద్వారా గాని ఇచ్చిన ఉండవచ్చు స్వాధీనంలో, లేదా ఆ పనికి అధికారం కోసం కలిగి ఏ వ్యక్తి ద్వారా ఎక్స్‌ప్రెస్ లేక పరోక్ష. దృష్టాంతాలతో (A) యొక్క ఉద్దేశంతో Z యొక్క గ్రౌండ్ ఒక చెట్టు డౌన్ ఒక కత్తిరింపులు, dishonestly Z యొక్క అనుమతి లేకుండా Z యొక్క పట్టిన చెట్టు తీసుకుంటే. ఇక్కడ, వెంటనే ఒక అతను, వంటి తీసుకోవడానికి క్రమంలో చెట్టు తీవ్రతరం చేసింది గా కట్టుబడి దొంగతనం ఉంది. (బి) ఒక తన జేబులో కుక్కలు ఒక ఎర శాంతపరచి, అందువలన Z యొక్క ప్రేరేపిస్తుంది అది అనుసరించడానికి కుక్క. ఇక్కడ, ఒక యొక్క ఉద్దేశం dishonestly ఉంటే తీసుకోవాలని Z యొక్క అనుమతి లేకుండా Z యొక్క పట్టిన అవ్ట్ కుక్క, ఒక దొంగతనం కట్టుబడి ఉంది Z యొక్క కుక్క A. అనుసరించండి ప్రారంభమైంది రాగానే (సి) ఒక నిధి ఒక బాక్స్ వాహక బుల్లాక్కు కలుస్తుంది. అతను డ్రైవులు బుల్లాక్కు ఒక నిర్దిష్ట దిశలో, క్రమంలో అతను dishonestly పట్టవచ్చు ఆ నిధి. వెంటనే బుల్లాక్కు తరలించడానికి ప్రారంభమవుతుంది గా, ఒక కట్టుబడి ఉంది నిధి దొంగతనం. Z యొక్క సంరక్షణతో Z ద్వారా (d) ఒక ఉండటం Z యొక్క servant, అప్పగించారు ప్లేట్, dishonestly Z యొక్క అనుమతి లేకుండా, ప్లేట్ తో దూరంగా పరుగులు. ఒక కట్టుబడి దొంగతనం ఉంది. (ఇ) Z, ఒక ప్రయాణం ఏం జరగబోతోంది,, A వరకు కీపర్ తన ప్లేట్ entrusts ఒక గిడ్డంగి, Z వరకు తిరిగి నిర్ణయించబడతాయి. ఒక ఒక కంసాలికు ప్లేట్ చేరవేస్తుంది , అది విక్రయిస్తుంది. ఇక్కడ ప్లేట్ Z యొక్క స్వాధీనంలో లేదు. అది సాధ్యం కాలేదు అందువలన Z యొక్క పట్టిన అవ్ట్ తీసుకోవాలి, A కట్టుబడి చేయలేదు దొంగతనం, అతను విశ్వాసం యొక్క క్రిమినల్ ఉల్లంఘన కలిగి ఉండవచ్చు. (F) ఒక ఇది Z house ఒక బల్ల మీద Z చెందిన ఒక రింగ్ తెలుసుకుంటాడు ఆక్రమించింది. ఇక్కడ రింగ్ Z యొక్క స్వాధీనంలో, ఒక dishonestly ఉంటే ఇది తొలగిస్తుంది, ఒక దొంగతనం చేస్తాడు. (G) ఒక స్వాధీనంలో, అధిక-రోడ్ లో కాదు అబద్ధం ఒక రింగ్ తెలుసుకుంటాడు ఏ వ్యక్తి యొక్క. అతను పాల్పడే అవకాశం అయితే A, అది తీసుకుని,, ఏ దొంగతనం చేస్తాడు ఆస్తి క్రిమినల్ దుర్వినియోగ. (H) ఒక Z Z యొక్క house ఒక బల్ల మీద అబద్ధం చెందిన ఒక రింగ్ చూస్తుంది. భయపడి వెంటనే రింగ్ misappropriate వరకు venturing కాదు ఇది అత్యంత ఇక్కడ ఒక స్థానంలో శోధన, గుర్తింపును, ఒక దాక్కుంటాడు రింగ్ అది ఎప్పుడైనా ఉద్దేశంతో, Z ద్వారా దొరకలేదు అని అసంభవంగా దాచిపెట్టి స్థలం నుండి రింగ్ తీసుకోవడం, నష్టం ఉన్నప్పుడు దాని అమ్మకం మర్చిపోయారు. ఇక్కడ A, మొదటి రింగ్ కదిలే సమయంలో, చేస్తాడు దొంగతనం. (I) ఒక నియంత్రిత ఉండాలి, Z, ఒక స్వర్ణకారుడు తన వాచ్ అందిస్తుంది. Z తన షాప్ దానిని చేరవేస్తుంది. ఒక, స్వర్ణకారుడు కారణంగా ఏ రుణ ఇది స్వర్ణకారుడు న్యాయబద్ధంగా ఒక భద్రతాగా వాచ్ నిర్భంధించాలని ఉండవచ్చు బహిరంగంగా, Z యొక్క చేతి యొక్క ఔట్ ఫోర్స్ ద్వారా తన వాచ్ పడుతుంది, షాప్ ప్రవేశిస్తుంది దూరంగా అది చేరవేస్తుంది. ఇక్కడ ఒక, అతను కట్టుబడి ఉండవచ్చు అయితే క్రిమినల్ అతిక్రమణ, దాడి, inasmuch అతను ఏమి గా, దొంగతనం కట్టుబడి చేయలేదు dishonestly పూర్తి కాదు. 188 (J) ఒక వాచ్ మరమత్తు కోసం Z డబ్బు రుణపడి, ఉంటే ఉంటే Z వాచ్ రుణం కోసం ఒక భద్రతాగా న్యాయబద్ధంగా నిలుపుకుంది, A పడుతుంది యొక్క Z depriving ఉద్దేశంతో, Z యొక్క పట్టిన వాచ్ అవుట్ తన రుణం కోసం ఒక భద్రతా ఆస్తి, అతను inasmuch అతను, దొంగతనం చేస్తాడు dishonestly అది పడుతుంది. (K) ఎగైన్, A ఉంటే, Z తన వాచ్ pawned కలిగి, అది నిర్వహిస్తారు Z యొక్క అనుమతి లేకుండా Z యొక్క స్వాధీనంలో, అతను స్వీకరించారు ఏమి చెల్లించిన కలిగి లేదు వాచ్ తన సొంత ఆస్తి అయితే వాచ్ న, అతను దొంగతనం చేస్తాడు inasmuch అతను dishonestly అది తీసుకుంటుంది అని. (L) ఒక Z యొక్క పట్టిన అవ్ట్ Z చెందిన ఒక వ్యాసం పడుతుంది Z యొక్క అనుమతి లేకుండా, అతను సేకరిస్తుంది వరకు అది ఉంచడం ఉద్దేశంతో దాని పునరుద్ధరణ కోసం బహుమతిగా Z నుండి డబ్బు. ఇక్కడ ఒక పడుతుంది dishonestly; ఒక therefor కట్టుబడి దొంగతనం ఉంది. (M) A, Z తో స్నేహపూర్వక నిబంధనలు ఉండడం, లో Z యొక్క లైబ్రరీ లోకి వెళ్ళిపోతుంది Z యొక్క లేకపోవడం, కోసం Z యొక్క ఎక్స్‌ప్రెస్ సమ్మతి లేకుండా ఒక పుస్తకం దూరంగా పడుతుంది కేవలం దానిని పఠనం యొక్క, అది తిరిగి ఉద్దేశంతో ప్రయోజనం. ఇక్కడ, అది ఒక అతను Z యొక్క సూచించినట్లు అని పరిగణలోకి ఉండవచ్చు మూడింటిని ఉంది Z యొక్క పుస్తకం ఉపయోగించడానికి సమ్మతి. ఈ A యొక్క ముద్ర, ఒకవేళ ఒక చేయలేదు దొంగతనం పాల్పడ్డారు. (N) ఒక Z భార్య నుండి ఛారిటీ అడుగుతుంది. ఆమె ఒక డబ్బు, ఆహారం, ఇస్తుంది ఒక Z ఆమె భర్త చెందినవి వరకు తెలియదు బట్టలు,. ఇక్కడ అది మూడింటిని ఉంది ఒక Z భార్య alms దూరంగా ఇవ్వాలని అధికారం గర్భం ఉండవచ్చు. ఉంటే ఈ, ఎ కట్టుబడి చేయలేదు దొంగతనం ఒక యొక్క ముద్ర జరిగింది. (O) ఒక Z భార్య యొక్క ఉపపత్ని ఉంది. ఆమె, ఒక విలువైన ఆస్తి ఇస్తుంది ఒక ఆమె భర్త Z చెందినవి వరకు తెలియదు, వంటి ఆస్తి ఉండాలి ఆమె ఇవ్వాలని Z నుండి అధికారం లేదు. ఒక ఆస్తి పడుతుంది ఉంటే dishonestly, అతను దొంగతనం చేస్తాడు. (P) A, మంచి విశ్వాసం లో, నమ్మిన ఆస్తి ఒక యొక్క ఉండాలి Z చెందిన సొంత ఆస్తి, B యొక్క పట్టిన అవ్ట్ ఆ ఆస్తి పడుతుంది. ఇక్కడ, ఒక గా dishonestly తీసుకోదు, అతను దొంగతనం పాల్పడుతున్నారు లేదు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

378. Theft.--Whoever, intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent, moves that property in order to such taking, is said to commit theft. Explanation 1.-A thing so long as it is attached to the earth, not being movable property, is not the subject of theft; but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth.


1. Subs, by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life ".


187 Explanation 2.-A moving effected by the same act which effects the severance may be a theft. Explanation 3.-A person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving or by separating it from any other thing, as well as by actually moving it. Explanation 4.-A person, who by any means causes an animal to move, is said to move that animal, and to move everything which, in consequence of the motion so caused, is moved by that animal. Explanation 5.-The consent mentioned in the definition may be express or implied, and may be given either by the person in possession, or by any person having for that purpose authority either express or implied. Illustrations (a) A cuts down a tree on Z's ground, with the intention of dishonestly taking the tree out of Z's possession without Z's consent. Here, as soon as A has severed the tree in order to such taking, he has committed theft. (b) A puts a bait for dogs in his pocket, and thus induces Z's dog to follow it. Here, if A's intention be dishonestly to take the dog out of Z's possession without Z's consent, A has committed theft as soon as Z's dog has begun to follow A. (c) A meets a bullock carrying a box of treasure. He drives the bullock in a certain direction, in order that he may dishonestly take the treasure. As soon as the bullock begins to move, A has committed theft of the treasure. (d) A being Z's servant, and entrusted by Z with the care of Z's plate, dishonestly runs away with the plate, without Z's consent. A has committed theft. (e) Z, going on a journey, entrusts his plate to A, the keeper of a warehouse, till Z shall return. A carries the plate to a goldsmith and sells it. Here the plate was not in Z's possession. It could not therefore be taken out of Z's possession, and A has not committed theft, though he may have committed criminal breach of trust. (f) A finds a ring belonging to Z on a table in the house which Z occupies. Here the ring is in Z's possession, and if A dishonestly removes it, A commits theft. (g) A finds a ring lying on the high-road, not in the possession of any person. A, by taking it, commits no theft, though he may commit criminal misappropriation of property. (h) A sees a ring belonging to Z lying on a table in Z's house. Not venturing to misappropriate the ring immediately for fear of search and detection, A hides the ring in a place where it is highly improbable that it will ever be found by Z, with the intention of taking the ring from the hiding place and selling it when the loss is forgotten. Here A, at the time of first moving the ring, commits theft. (i) A delivers his watch to Z, a jeweller, to be regulated. Z carries it to his shop. A, not owing to the jeweller any debt for which the jeweller might lawfully detain the watch as a security, enters the shop openly, takes his watch by force out of Z's hand, and carries it away. Here A, though he may have committed criminal trespass and assault, has not committed theft, inasmuch as what he did was not done dishonestly. 188 (j) If A owes money to Z for repairing the watch, and if Z retains the watch lawfully as a security for the debt, and A takes the watch out of Z's possession, with the intention of depriving Z of the property as a security for his debt, he commits theft, inasmuch as he takes it dishonestly. (k) Again, if A, having pawned his watch to Z, takes it out of Z's possession without Z's consent, not having paid what he borrowed on the watch, he commits theft, though the watch is his own property inasmuch as he takes it dishonestly. (l) A takes an article belonging to Z out of Z's possession without Z's consent, with the intention of keeping it until he obtains money from Z as a reward for its restoration. Here A takes dishonestly; A has therefor committed theft. (m) A, being on friendly terms with Z, goes into Z's library in Z's absence, and takes away a book without Z's express consent for the purpose merely of reading it, and with the intention of returning it. Here, it is probable that A may have conceived that he had Z's implied consent to use Z's book. If this was A's impression, A has not committed theft. (n) A asks charity from Z's wife. She gives A money, food and clothes, which A knows to belong to Z her husband. Here it is probable that A may conceive that Z's wife is authorized to give away alms. If this was A's impression, A has not committed theft. (o) A is the paramour of Z's wife. She gives a valuable property, which A knows to belong to her husband Z, and to be such property as she has not authority from Z to give. If A takes the property dishonestly, he commits theft. (p) A, in good faith, believing property belonging to Z to be A's own property, takes that property out of B's possession. Here, as A does not take dishonestly, he does not commit theft.

ఛాప్టర్ XVII 379 379. దొంగతనం .-- దొంగతనం చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని కోసం శిక్ష ఉండాలి

ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

379. Punishment for theft.--Whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVII 380 380. నివాసస్థలం house, మొదలైనవిలో దొంగతనం - ఏలో దొంగతనం చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని

భవనం, డేరా లేదా నౌకను ఒకగా ఉపయోగించే భవనం, డేరా లేదా నౌకను, మానవ నివాసస్థలం, లేదా ఆస్తి అదుపు కోసం ఉపయోగిస్తారు, శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో ఏడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

380. Theft in dwelling house, etc.--Whoever commits theft in any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling, or used for the custody of property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 381 381. Clerk లేదా కలిగి ఆస్తి servant ద్వారా దొంగతనం

మాస్టర్ .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఒక గుమస్తా లేదా servant ఉండటం, లేదా పనిచేస్తున్నరంగం ఉండటం ఒక గుమస్తా లేదా servant, సామర్థ్యాన్ని ఏ సంబంధించి దొంగతనం చేస్తాడు తన మాస్టర్ లేదా యజమాని స్వాధీనంలో ఆస్తి, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

381. Theft by clerk or servant of property in possession of master.--Whoever, being a clerk or servant, or being employed in the capacity of a clerk or servant, commits theft in respect of any property in the possession of his master or employer, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 382 382. లేదా మరణం, హాని కారణమైనందుకు చేసిన తయారీ తరువాత దొంగతనం

దొంగతనం యొక్క పాల్పడిన క్రమంలో నిగ్రహం .-- ఎవరైతే అతడ్ని చేస్తాడు దొంగతనం, మరణం కారణమైనందుకు తయారీ చేసిన, లేదా బాధించి, లేదా కలిగి నిగ్రహం, లేదా మరణం భయం, లేదా ఏ, బాధించి, లేదా నిగ్రహం యొక్క వ్యక్తి, అటువంటి దొంగతనం యొక్క పాల్పడే గాను, లేదా క్రమంలో ఇటువంటి దొంగతనం యొక్క పాల్పడిన తర్వాత లేదా క్రమంలో తన తప్పించుకునేందుకు ప్రభావితం ఇటువంటి దొంగతనం తీసుకున్న ఆస్తి నిలబెట్టుకోవటంలో వరకు, శిక్ష ఉండాలి పది సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం కఠిన కారాగార తో, , కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. దృష్టాంతాలతో (a) ఎ Z యొక్క స్వాధీనంలో ఆస్తి న దొంగతనం చేస్తాడు;, అయితే ఈ దొంగతనం పాల్పడే, అతను, అతని బట్టను కింద ఒక లోడ్ పిస్టల్ ఉంది కేసు Z లో దెబ్బతీయకుండా Z ప్రయోజనం కోసం ఈ తుపాకీ కల్పించింది నిరోధించడానికి ఉండాలి. ఒక ఈ విభాగాన్నిలో నిర్వచించిన నేరాన్ని కట్టుబడింది. 189 (బి) ఒక ఎంచుకుంటారు Z యొక్క పాకెట్, తన సహచరులు అనేక పోస్ట్ కలిగి Z ఏమి అవగతం ఉండాలి ఉంటే అతనిని సమీపంలో, క్రమంలో వారు, Z restrain ఉండవచ్చు పాసింగ్, నిరోధించడానికి ఉండాలి, లేదా A ఉంది A. apprehend ప్రయత్నిస్తాము ఉండాలి ఈ విభాగాన్నిలో నిర్వచించిన నేరాన్ని పాల్పడ్డారు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

382. Theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to the committing of the theft.--Whoever commits theft, having made preparation for causing death, or hurt, or restraint, or fear of death, or of hurt, or of restraint, to any person, in order to the committing of such theft, or in order to the effecting of his escape after the committing of such theft or in order to the retaining of property taken by such theft, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. Illustrations (a) A commits theft on property in Z's possession; and, while committing this theft, he has a loaded pistol under his garment, having provided this pistol for the purpose of hurting Z in case Z should resist. A has committed the offence defined in this section. 189 (b) A picks Z's pocket, having posted several of his companions near him, in order that they may restrain Z, if Z should perceive what is passing and should resist, or should attempt to apprehend A. A has committed the offence defined in this section.

ఎక్స్‌టార్షన్ (సెక్షన్లు 383 నుంచి 389)

మార్చు
ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XVII 383 383. బలవంతపు వసూలు .-- ఎవరైతే అతడ్ని కావాలని భయం ఏ వ్యక్తి ఉంచుతుంది

ఆ వ్యక్తికి, లేదా ఏ ఇతర, తద్వారా dishonestly ఏ గాయం కనుక ఏ ఏ వ్యక్తికి అందించటానికి భయం ప్రవేశపెట్టింది వ్యక్తి ప్రేరేపిస్తుంది ఆస్తి, లేదా విలువైన భద్రతా లేదా ఏదైనా సంతకం లేదా మూసివున్న ఇది మే ఒక విలువైన భద్రతా లోకి మార్చబడతాయి, "బలవంతపు వసూలు" చేస్తాడు. దృష్టాంతాలతో (a) ఎ తప్ప Z సంబంధించిన ఒక ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించే పరువు ప్రచురించడానికి బెదిరించే Z అతన్ని డబ్బు ఇస్తుంది. ఈ విధంగా ఆయన Z అతన్ని డబ్బు ఇవ్వాలని ప్రేరేపిస్తుంది. ఒక ఉంది బలవంతపు వసూలు పాల్పడ్డారు. (బి) ఒక అతను worngful లో Z యొక్క బాల ఉంచేందుకు అని Z బెదిరించే చెర, తప్ప Z సైన్ ఇన్, ఒక ఒక ప్రోమిస్సోరీ గమనించదగ్గ బట్వాడా చేస్తుంది బైండింగ్ Z Z పాడాడు ఒక నిర్దిష్ట సొమ్ములో పే, గమనించండి అందిస్తుందని వరకు. ఒక బలవంతపు వసూలు కట్టుబడింది. (సి) ఒక Z యొక్క ఫీల్డ్ అప్ నాగలికు క్లబ్-పురుషులు పంపడానికి బెదిరించే తప్ప Z అందించటానికి ఒక శిక్ష క్రింద సైన్ ఇన్, B ఒక బంధం బైండింగ్ Z వరకు బట్వాడా చేస్తుంది తద్వారా కొన్ని B వరకు ఉత్పత్తి, సైన్, పంపిణీ చేయడానికి Z ప్రేరేపిస్తుంది బాండ్. ఒక బలవంతపు వసూలు కట్టుబడింది. (d) A, బాధపడుతున్న హాని భయంలో Z పెట్టటం ద్వారా, dishonestly ప్రేరేపిస్తుంది Z సైన్ ఇన్ లేదా Affix తన ముద్ర ఖాళీ కాగితం, A. Z దానిని పంపించటానికి పాడుతుంది అందువలన సంతకం కాగితం ఉండవచ్చు, ఇక్కడ A. కాగితం అందిస్తుందని ఒక కట్టుబడి బలవంతపు వసూలు ఒక విలువైన భద్రతా మారుస్తున్నారు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

383. Extortion.--Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person, or to any other, and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property, or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security, commits "extortion". Illustrations (a) A threatens to publish a defamatory libel concerning Z unless Z gives him money. He thus induces Z to give him money. A has committed extortion. (b) A threatens Z that he will keep Z's child in worngful confinement, unless Z will sign and deliver to A a promissory note binding Z to pay certain monies to A to Z sings and delivers the note. A has committed extortion. (c) A threatens to send club-men to plough up Z's field unless Z will sign and deliver to B a bond binding Z under a penalty to deliver certain produce to B, and thereby induces Z to sign and deliver the bond. A has committed extortion. (d) A, by putting Z in fear of grievous hurt, dishonestly induces Z to sign or affix his seal to a blank paper and deliver it to A. Z sings and delivers the paper to A. Here, as the paper so signed may be converted into a valuable security A has committed extortion.

ఛాప్టర్ XVII 384 384. బలవంతపు వసూలు కోసం శిక్ష .-- బలవంతపు వసూలు కలదు చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని

ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది ఇది మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు లేదా జరిమానా లేదా రెండూ తో. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

384. Punishment for extortion.--Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVII 385 385. పాల్పడుతున్నారు గాను గాయం భయంలో వ్యక్తి పెట్టటం

బలవంతపు వసూలు .-- ఎవరైతే అతడ్ని, క్రమంలో బలవంతపు వసూల యొక్క పాల్పడే వరకు ఏ ఉంచుతుంది భయంలో వ్యక్తి, లేదా ఏ గాయం, భయంలో ఏ వ్యక్తి ఉంచేందుకు ప్రయత్నాలు, ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి, లేదాతో జరిమానా, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

385. Putting person in fear of injury in order to commit extortion.--Whoever, in order to the committing of extortion, puts any person in fear, or attempts to put any person in fear, of any injury, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVII 386 386. * ఒక వ్యక్తిని చావుకు ప్రేరేపించటము, ఏ వ్యక్తి నయినా క్రూరముగా గాయ పరచటము, ఏ వ్యక్తి నయినా క్రూర గాయము ఏర్పడుననే భయాన్ని అతనికి కల్పించటము లేదా కలుగ జేయుడము, అటువంటి భయాలతో భయపెట్టి, భయపడే వారి వద్ద నుండి డబ్బులు అపహరింఛే వారికి, వసూలు చేసే వారికి పదేళ్ళ జైలు శిక్షతో పాటు జరిమానాను కలిపి శిక్షగా విధించబడును.

మరణం లేదా బాధపడుతున్న భయం ఒక వ్యక్తి పెట్టటం ద్వారా బలవంతపు వసూలు హర్ట్ .-- భయం ఏ వ్యక్తి పెట్టటం ద్వారా బలవంతపు వసూలు చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని ఆ వ్యక్తి లేదా ఏ ఇతర మరణం లేదా బాధపడుతున్న హాని యొక్క, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష పది సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

386. * ఒక వ్యక్తిని చావుకు ప్రేరేపించటము, ఏ వ్యక్తి నయినా క్రూరముగా గాయ పరచటము, ఏ వ్యక్తి నయినా క్రూర గాయము ఏర్పడుననే భయాన్ని అతనికి కల్పించటము లేదా కలుగ జేయుడము, అటువంటి భయాలతో భయపెట్టి, భయపడే వారి వద్ద నుండి డబ్బులు అపహరింఛే వారికి, వసూలు చేసే వారికి పదేళ్ళ జైలు శిక్షతో పాటు జరిమానాను కలిపి శిక్షగా విధించబడును. మానవ అనువాదం

386. Extortion by putting a person in fear of death or grievous hurt.--Whoever commits extortion by putting any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 387 387. లో, మరణం లేదా బాధపడుతున్న హాని భయంలో వ్యక్తి పెట్టటం

బలవంతపు వసూలు .-- ఎవరైతే అతడ్ని క్రమంలో యొక్క పాల్పడే కట్టుబడి గాను బలవంతపు వసూలు, ఉంచుతుంది లేదా మరణం లేదా భయం ఏ వ్యక్తి ఉంచేందుకు ప్రయత్నాలు బాధపడుతున్న వ్యక్తి లేదా ఏ ఇతర బాధించి, తో శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు ఏడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి.యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

387. Putting person in fear of death or of grievous hurt, in order to commit extortion.--Whoever in order to the committing of extortion, puts or attempts to put any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 388 388. విధించదగిన ఒక నేరాన్ని యొక్క ఆరోపణల ముప్పు ద్వారా బలవంతపు వసూలు

జీవితం కోసం మరణం లేదా ఖైదు తో, మొదలైనవి - ఎవరైతే అతడ్ని బలవంతపు వసూలు చేస్తాడు లేదా ఆ వ్యక్తి వ్యతిరేకంగా ఒక ఆరోపణల భయం ఏ వ్యక్తి పెట్టటం ద్వారా కట్టుబడి లేదా ఏదైనా నేరాన్ని పాల్పడుతున్నారు ప్రయత్నించారు చోటుకి, ఏ ఇతర మరణంతో శిక్ష విధించేలా, లేదా 1 తో * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా తో పది సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం ఖైదు, లేదా చోటుకి, ఇటువంటి నేరాన్ని పాల్పడుతున్నారు ఏ ఇతర వ్యక్తి ప్రేరేపించడానికి కలదు ప్రయత్నించారు


1. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, ఎస్ 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ".


190 ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఇది పది సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి;, నేరాన్ని ఒకటి ఈ కోడ్ సెక్షన్ 377 కింద శిక్ష విధించేలా ఉంటే, మే 1 * [జీవితం కోసం ఖైదు]తో శిక్ష ఉంటుంది.యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

388. Extortion by threat of accusation of an offence punishable with death or imprisonment for life, etc.--Whoever commits extortion by putting any person in fear of an accusation against that person or any other, of having committed or attempted to commit any offence punishable with death, or with 1*[imprisonment for life], or with imprisonment for a term which may extend to ten years, or of having attempted to induce any other person to commit such offence, shall


1. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life".


190 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine; and, if the offence be one punishable under section 377 of this Code, may be punished with 1*[imprisonment for life].

ఛాప్టర్ XVII 389 389. గాను, నేరాన్ని భయం లేదా ఆరోపణలనులో వ్యక్తి పెట్టటం

పాల్పడుతున్నారు బలవంతపు వసూలు .-- క్రమంలో బలవంతపు వసూల యొక్క పాల్పడే వరకు ఎవరైతే అతడ్ని,, ఉంచుతుంది లేదా ఒక ఆరోపణల భయం ఏ వ్యక్తి ఉంచేందుకు ప్రయత్నాలు, వ్యతిరేకంగా ఆ వ్యక్తి లేదా ఏ ఇతర, కట్టుబడి, లేదా, పాల్పడుతున్నారు ప్రయత్నించారు కలిగి

  • [జీవితం కోసం ఖైదు], మరణం లేదా 1 తో శిక్ష విధించేలా ఒక నేరాన్ని

లేదా పది సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం ఖైదు తో, నిర్ణయించబడతాయి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది ఇది పది సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి;, ఒకవేళ నేరాన్ని, ఈ కోడ్ సెక్షన్ 377 కింద శిక్ష విధించేలా శిక్షించటం ఉండవచ్చు ఉంటుంది 1 తో * [జీవితం కోసం ఖైదు]. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

389. Putting person in fear or accusation of offence, in order to commit extortion.--Whoever, in order to the committing of extortion, puts or attempts to put any person in fear of an accusation, against that person or any other, of having committed, or attempted to commit, an offence punishable with death or with 1*[imprisonment for life], or with imprisonment for a term which may extend to ten years, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine; and, if the offence be punishable under section 377 of this Code, may be punished with 1*[imprisonment for life].

రోబరీ, దోపిడీలు (సెక్షన్లు 390 నుంచి 402)

మార్చు
ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XVII 390 390. దోపిడీ .-- అన్ని దోపిడీలో దొంగతనం లేదా బలవంతపు వసూలు గాని లేదు.

దొంగతనం దోపిడీ ఉన్నప్పుడు. దొంగతనం దోపిడీ ఉన్నప్పుడు .-- తెఫ్ట్ "దోపిడీ" ఉంది క్రమంలో వరకు, ఉంటే దొంగతనం యొక్క పాల్పడే, లేదా దొంగతనం పాల్పడే లో, లేదా మోసుకెళ్ళే లో దూరంగా లేదా దొంగతనం ద్వారా పొందిన ఆస్తిని దూరంగా తీసుకు ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, నిందితుడి, ఆ ముగింపు కోసం, స్వచ్ఛందంగా కారణాలు లేదా ప్రయత్నాలు ఏ కారణం వరకు వ్యక్తి మరణం లేదా హాని లేదా దోషపూరిత నిగ్రహం, లేదా తక్షణ మరణం భయం లేదా తక్షణ హాని యొక్క, లేదా తక్షణ దోషపూరిత నిగ్రహం యొక్క. బలవంతపు వసూలు దోపిడీ ఉన్నప్పుడు. బలవంతపు వసూలు దోపిడీ ఉన్నప్పుడు .-- బలవంతపు వసూలు "దోపిడీ" ఉంటే నిందితుడి, బలవంతపు వసూలు పాల్పడే సమయంలో, ఉనికి ఉంది భయం ప్రవేశపెట్టింది, వ్యక్తి యొక్క బలవంతపు వసూలు ఆ పెట్టటం ద్వారా చేస్తాడు తక్షణ హాని యొక్క, లేదా తక్షణ యొక్క తక్షణ మరణం భయంలో వ్యక్తి, ఆ వ్యక్తి లేదా కొన్ని ఇతర వ్యక్తి,, అందువలన చేత దోషపూరిత నిగ్రహం భయంలో పెట్టటం, వ్యక్తి ప్రేరేపిస్తుంది, కనుక చేసి అక్కడ భయంలో పుట్ విషయం extorted అప్ బట్వాడా. Explanation.-నిందితుడి అతను ఉంటే ప్రస్తుతం చెప్పబడుతుంది తగినంత దగ్గర, తక్షణ మరణం భయం ఇతర వ్యక్తి ఉంచాలి బాధించి, లేదా తక్షణ దోషపూరిత నిగ్రహం యొక్క తక్షణ. దృష్టాంతాలతో (A) ఎ Z డౌన్ ఉంది, fraudulently Z యొక్క డబ్బు, ఆభరణాలు పడుతుంది Z యొక్క అనుమతి లేకుండా, Z యొక్క బట్టల నుండి. ఇక్కడ ఒక దొంగతనం కట్టుబడి ఉంది, , ఆ దొంగతనం యొక్క పాల్పడే గాను, స్వచ్ఛందంగా దారితీసింది Z. ఒక వరకు దోషపూరిత నిగ్రహం అందువలన దోపిడీ కట్టుబడింది. (బి) అధిక రోడ్ లో Z కలుస్తుంది, ఒక పిస్టల్ చూపిస్తుంది, Z యొక్క డిమాండ్ purse. Z, పర్యవసానంగా తన purse లొంగిపోతాడు. ఇక్కడ ఒక extorted ఉంది తక్షణ హాని భయం అతన్ని పెట్టడానికి, వద్ద ద్వారా Z నుండి purse అతని సమక్షంలో బలవంతపు వసూలు పాల్పడే సమయం. ఒక అందువలన ఉంది కట్టుబడి దోపిడీ. (C) అధిక రోడ్ లో Z, Z యొక్క బాల కలుస్తుంది. A, బాల పడుతుంది Z అందిస్తుందని తప్ప, ఒక precipice అది డౌన్ ఫైలింగ్ బెదిరించాడు తన purse. Z, పర్యవసానంగా తన purse అందిస్తుంది. ఇక్కడ ఒక extorted ఉంది Z తక్షణ భయం బాలకు హాని, దీనివల్ల ద్వారా Z నుండి purse, ఎవరు అక్కడ ప్రస్తుతం ఉంది. Z. ఒక అందువలన కట్టుబడి ఉంది దోపిడీ (D) ఒక సామెత-"మీ పిల్లల లో ఉంది ద్వారా Z నుండి ఆస్తి సేకరిస్తుంది మీరు మాకు పది పంపేందుకు తప్ప నా ముఠా చేతిలో, మరణం పురమాయించేవారు ఉంటుంది . వేల రూపాయలు "ఈ బలవంతపు వసూలు, వంటి శిక్ష విధించేలా ఉంది: కానీ ఇది ఉంది కాదు దోపిడీ, Z తన యొక్క తక్షణ మరణం భయం ప్రవేశపెట్టింది తప్ప బాల. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

390. Robbery.--In all robbery there is either theft or extortion. When theft is robbery. When theft is robbery.--Theft is "robbery" if, in order to the committing of the theft, or in committing the theft, or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft, the offender, for that end, voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint, or fear of instant death or of instant hurt, or of instant wrongful restraint. When extortion is robbery. When extortion is robbery.--Extortion is "robbery" if the offender, at the time of committing the extortion, is in the presence of the person put in fear, and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, of instant hurt, or of instant wrongful restraint to that person or to some other person, and, by so putting in fear, induces the person, so put in fear then and there to deliver up the thing extorted. Explanation.-The offender is said to be present if he is sufficiently near to put the other person in fear of instant death, of instant hurt, or of instant wrongful restraint. Illustrations (a) A holds Z down, and fraudulently takes Z's money and jewels from Z's clothes, without Z's consent. Here A has committed theft, and, in order to the committing of that theft, has voluntarily caused wrongful restraint to Z. A has therefore committed robbery. (b) A meets Z on the high road, shows a pistol, and demands Z's purse. Z, in consequence, surrenders his purse. Here A has extorted the purse from Z by putting him in fear of instant hurt, and being at the time of committing the extortion in his presence. A has therefore committed robbery. (c) A meets Z and Z's child on the high road. A takes the child, and threatens to filing it down a precipice, unless Z delivers his purse. Z, in consequence, delivers his purse. Here A has extorted the purse from Z, by causing Z to be in fear of instant hurt to the child who is there present. A has therefore committed robbery on Z. (d) A obtains property from Z by saying-"Your child is in the hands of my gang, and will be put to death unless you send us ten thousand rupees". This is extortion, and punishable as such: but it is not robbery, unless Z is put in fear of the instant death of his child.

ఛాప్టర్ XVII 391 391. Dacoity .-- ఐదు లేదా ఎక్కువ వ్యక్తులు conjointly పాల్పడుతున్నారు లేదా చేసినప్పుడు

ఒక దోపిడీ పాల్పడుతున్నారు ప్రయత్నిస్తాము, లేదా అక్కడ వ్యక్తుల పూర్ణ సంఖ్య conjointly పాల్పడే లేదా ఒక దోపిడీ పాల్పడుతున్నారు ప్రయత్నించినపుడు, వ్యక్తులు ప్రస్తుత, సహాయపడుతుంది వంటి కమిషన్ లేదా ప్రయత్నం, మొత్తం ఐదు లేదా ఎక్కువ, ప్రతి వ్యక్తి కాబట్టి, పాల్పడే ప్రయత్నం లేదా సహాయపడుతుంది, పాల్పడుతున్నారు చెబుతారు "dacoity".


1. Subs, 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం. "


191యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

391. Dacoity.--When five or more persons conjointly commit or attempt to commit a robbery, or where the whole number of persons conjointly committing or attempting to commit a robbery, and persons present and aiding such commission or attempt, amount to five or more, every person so committing, attempting or aiding, is said to commit "dacoity".


1. Subs, by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life."


191

ఛాప్టర్ XVII 392 392. దోపిడీ .-- దొంగతనం చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని కోసం శిక్ష ఉండాలి

పది వరకు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం కఠిన కారాగారతో శిక్ష దోపిడీ ఉంటే,, ; సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి సూర్యాస్తమయం, సూర్యోదయం, ఖైదు మధ్య రహదారిలో కట్టుబడి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వరకు పెంచుకోవచ్చు ఉండవచ్చు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

392. Punishment for robbery.--Whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine; and, if the robbery be committed on the highway between sunset and sunrise, the imprisonment may be extended to fourteen years.

ఛాప్టర్ XVII 393 393. దోపిడీ పాల్పడుతున్నారు ప్రయత్నిస్తాము .-- పాల్పడుతున్నారు ప్రయత్నాలు ఎవరైతే అతడ్ని

దోపిడీ ఒక పదం కోసం కఠిన కారాగారతో శిక్ష ఉండాలి ఇది ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

393. Attempt to commit robbery.--Whoever attempts to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 394 394. స్వచ్ఛందంగా దోపిడీ పాల్పడేలో హాని కలిగించే .-- ఏ ఉంటే

వ్యక్తి, పాల్పడేలో లేదా దోపిడీ పాల్పడుతున్నారు ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు లో, స్వచ్ఛందంగా హర్ట్ కారణాలు, అటువంటి వ్యక్తి, ఉమ్మడిగాలో ఆందోళన ఏ ఇతర వ్యక్తి ఇటువంటి దోపిడీ పాల్పడే లేదా పాల్పడుతున్నారు ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, శిక్ష ఉండాలి 1 తో * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా ఒక కోసం కఠిన కారాగార తో పది సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, ఇవి పదం కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

394. Voluntarily causing hurt in committing robbery.--If any person, in committing or in attempting to commit robbery, voluntarily causes hurt, such person, and any other person jointly concerned in committing or attempting to commit such robbery, shall be punished with 1*[imprisonment for life], or with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 395 395. Dacoity .-- dacoity చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని కోసం శిక్ష ఉండాలి

1 తో శిక్షించటం * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా కఠినమైన తో పది సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం ఖైదు, కూడా కలదు జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

395. Punishment for dacoity.--Whoever commits dacoity shall be punished with 1*[imprisonment for life], or with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 396 396. హత్యతో Dacoity .-- ఉంటే ఐదు లేదా ఎక్కువ వ్యక్తులు ఏదో ఒక,

conjointly dacoity పాల్పడిన వారిని, కనుక పాల్పడేలో హత్య చేస్తాడు dacoity, ఆ వ్యక్తులు ప్రతి ఒకటి మరణశిక్ష, లేదా ఉండాలి ఒక పదం కోసం 1 * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా కఠిన కారాగార ఇది పది సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

396. Dacoity with murder.--If any one of five or more persons, who are conjointly committing dacoity, commits murder in so committing dacoity, every one of those persons shall be punished with death, or 1*[imprisonment for life], or rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 397 397. మరణం లేదా బాధపడుతున్న కారణం ప్రయత్నిస్తాముతో దోపిడీ లేదా dacoity,

హర్ట్ .-- నిందితుడి, దోపిడీ లేదా dacoity పాల్పడే సమయంలో, ఉంటే కాబట్టి, ఏ ఘోరమైన ఆయుధం ఉపయోగిస్తుంది, లేదా ఏ వ్యక్తికి బాధపడుతున్న హాని కారణాలు ఏ వ్యక్తికి మరణం లేదా బాధపడుతున్న హాని కారణం ప్రయత్నాలు, ఇటువంటి నిందితుడికి శిక్ష ఉండాలి ఇదితో ఖైదు సాధ్యం కమిటీ కంటే తక్కువ ఏడు సంవత్సరాలు . యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

397. Robbery or dacoity, with attempt to cause death or grievous hurt.--If, at the time of committing robbery or dacoity, the offender uses any deadly weapon, or causes grievous hurt to any person, so attempts to cause death or grievous hurt to any person, the imprisonment with which such offender shall be punished shall not be less than seven years.

ఛాప్టర్ XVII 398 398. ఘోరమైనతో సాయుధ ఉన్నప్పుడు దోపిడీ లేదా dacoity పాల్పడుతున్నారు ప్రయత్నిస్తాము

ఆయుధం .-- ఉంటే, దోపిడీ లేదా dacoity పాల్పడుతున్నారు ప్రయత్నం సమయంలో, నిందితుడి ఏ ఘోరమైన ఆయుధం, తో ఖైదుతో సాయుధ ఉంది ఇది వంటి నిందితుడికి శిక్ష ఉండాలి ఏడు కంటే తక్కువ కాదు ఉండాలి సంవత్సరాల. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

398. Attempt to commit robbery or dacoity when armed with deadly weapon.--If, at the time of attempting to commit robbery or dacoity, the offender is armed with any deadly weapon, the imprisonment with which such offender shall be punished shall not be less than seven years.

ఛాప్టర్ XVII 399 399. Dacoity .-- ఎవరైతే అతడ్ని ఏ చేస్తుంది కట్టుదిట్టం తయారీ మేకింగ్

dacoity పాల్పడే కోసం తయారీ, కఠినమైనతో శిక్ష ఉండాలి పది సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం ఖైదు, కూడా కలదు జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

399. Making preparation to commit dacoity.--Whoever makes any preparation for committing dacoity, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 400 400. బందిపోట్ల ముఠా చెందిన కోసం శిక్ష .-- ఎవరైతే అతడ్ని, వద్ద

ఈ చట్టం పాసింగ్ తర్వాత ఏ సమయంలో, ఒక ముఠా చెందినవి కమిటీ అలవాటు పాల్పడే dacoity ప్రయోజనం కోసం సంబంధం, 1 తో శిక్ష ఉండాలి * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా కఠినమైన తో పది సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం ఖైదు, కూడా కలదు జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

400. Punishment for belonging to gang of dacoits.--Whoever, at any time after the passing of this Act, shall belong to a gang of persons associated for the purpose of habitually committing dacoity, shall be punished with 1*[imprisonment for life], or with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine

ఛాప్టర్ XVII 401 401. దొంగల ముఠా చెందిన కోసం శిక్ష .-- ఎవరైతే అతడ్ని, వద్ద

ఈ చట్టం పాసింగ్ తర్వాత ఏ సమయంలో, ఏ సంచారం చెందినవి కమిటీ అలవాటు ప్రయోజనం కోసం సంబంధం యొక్క లేదా ఇతర ముఠా దొంగతనం లేదా దోపిడీ పాల్పడే, దుండగులు లేదా బందిపోట్ల ఒక ముఠా లేదు, ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం కఠిన కారాగారతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

401. Punishment for belonging to gang of thieves.--Whoever, at any time after the passing of this Act, shall belong to any wandering or other gang of persons associated for the purpose of habitually committing theft or robbery, and not being a gang of thugs or dacoits, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 402 402. పాల్పడే dacoity ప్రయోజనం కోసం సమాహార .-- ఎవరైతే అతడ్ని, వద్ద

ఈ చట్టం పాసింగ్ తర్వాత ఏ సమయంలో, ఐదు లేదా ఎక్కువ ఒకటి ఉండాలి పాల్పడే dacoity యొక్క ఉద్దేశం కోసం సమావేశమైంది వ్యక్తులు, ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం కఠిన కారాగారతో శిక్ష ఏడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

402. Assembling for purpose of committing dacoity.--Whoever, at any time after the passing of this Act, shall be one of five or more persons assembled for the purpose of committing dacoity, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఆస్తులకు సంబందించిన విషయాలను తారు మారు చేయటం (క్రిమినల్ మిస్‌అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ) (సెక్షన్లు 403 నుంచి 404)

మార్చు
ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XVII 403 403. ఆస్తి కొందరు మోసపూరిత దుర్వినియోగ .-- ఎవరైతే అతడ్ని dishonestly

ఏ కదిలే ఆస్తి దుర్వినియోగం లేదా తన సొంత ఉపయోగించడానికి మారుస్తుంది, నిర్ణయించబడతాయి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది ఇది రెండు సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, లేదా జరిమానా లేదా రెండూ తో.


1. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం. "


192 దృష్టాంతాలతో (A) ఎ Z యొక్క పట్టిన Z అవ్ట్ మంచి చెందిన ఆస్తి పడుతుంది విశ్వాసం,, అతను దానిని తీసుకున్నతర్వాత సమయంలో, నమ్మిన ఆ ఆస్తి తనను చెందినది. ఒక దొంగతనం దోషి కాదు; కానీ ఒక ఉంటే, తర్వాత తన తప్పు కనుగొన్నాడు dishonestly తన ఆస్తి appropriates సొంత ఉపయోగం, అతను ఈ భాగాన్ని కింద ఒక నేరాన్ని దోషి ఉంది. (బి) A, Z తో స్నేహపూర్వక నిబంధనలు ఉండడం, లో Z యొక్క లైబ్రరీ లోకి వెళ్ళిపోతుంది Z యొక్క లేకపోవడం, దూరంగా Z యొక్క ఎక్స్‌ప్రెస్ సమ్మతి లేకుండా ఒక పుస్తకం పడుతుంది. ఇక్కడ, ఒక అతను తీసుకోవాలని Z యొక్క సూచించినట్లు సమ్మతి ఆ ముద్ర కింద ఉంటే అది పఠనం కోసం పుస్తకం, ఒక కట్టుబడి చేయలేదు దొంగతనం. కానీ, ఒక తరువాత తన సొంత లాభం కోసం పుస్తకం విక్రయిస్తుంది ఉంటే, అతను నేరాన్ని ఉంది ఈ విభాగాన్ని కింద ఒక నేరాన్ని యొక్క. (C), ఒక గుర్రం ఉమ్మడి యజమానులు ఉండటం B, A అవ్ట్ గుర్రం పడుతుంది B యొక్క పట్టిన, అది ఉపయోగించడం భావించాడు. ఒక ఉపయోగించడానికి హక్కు కలిగి ఇక్కడ గా గుర్రం, అతను dishonestly అది misappropriate లేదు. కానీ, ఒక విక్రయిస్తుంది ఉంటే గుర్రం, తన సొంత ఉపయోగించడానికి మొత్తం ఆరంభిస్తాడు appropriates, అతను ఉంది ఈ విభాగాన్ని కింద ఒక నేరాన్ని దోషి. ఒక సారి వివరణ 1.-A కొందరు మోసపూరిత దుర్వినియోగ మాత్రమే ఒక ఈ విభాగం యొక్క అర్ధంతో దుర్వినియోగ. బొమ్మలు ఒక ఒక బేరింగ్, Z చెందిన ఒక ప్రభుత్వ ప్రోమిస్సోరీ గమనించండి తెలుసుకుంటాడు ఖాళీ ఎండార్స్మెంట్. A, గమనించండి Z చెందినది అని తెలియకుండా, అది ప్రతిజ్ఞ ఒక భవిష్యత్తు సమయంలో ఉండాలనుకునే ఒక భద్రతా లేదా రుణం ఒక బ్యాంకర్, తో Z. ఒక దానిని పునరుద్ధరించడం ఈ భాగాన్ని కింద ఒక నేరాన్ని కట్టుబడింది. కాదు స్వాధీనంలో ఆస్తి తెలుసుకుంటాడు ఎవరు వివరణ 2.-ఒక వ్యక్తి ఏ ఇతర వ్యక్తి, రక్షించే ఉద్దేశంతో వంటి ఆస్తి దాని కోసం, లేదా, కు యజమాని దానిని పునరుద్ధరిస్తుంది యొక్క, లేదా తీసుకోదు dishonestly అది misappropriate, ఒక నేరాన్ని దోషి కాదు; కాని అతను అతను తన దానిని appropriates ఉంటే, నిర్వచించిన పైన నేరాన్ని దోషి ఉంది సొంత ఉపయోగం, అతను తెలుసు చేసినప్పుడు లేదా యజమాని కనిపెట్టటం యొక్క అర్ధం ఉంది, లేదా అతను కనుగొనడంలో, నోటీసు ఇవ్వాలని సహేతుకమైన అంటే ఉపయోగించిన ముందు యజమాని, ప్రాపర్టీ యజమాని ఎనేబుల్ చెయ్యడానికి ఒక సహేతుకమైన సమయం ఉంచుకుంది అది క్లెయిమ్కు. సహేతుకమైన అంటే ఏమిటి లేదా అటువంటిలో ఒక సహేతుకమైన సమయం అంటే ఏమిటి కేసు వాస్తవానికి ఒక ప్రశ్న ఉంది. ఇది ఫైండర్ ఎవరు యజమాని తెలుసు ఉండాలని అవసరం లేదు ఏదైనా నిర్దిష్ట వ్యక్తి దానిని యొక్క యజమాని ఆస్తి, లేదా ఆ: అది ఇది సరైన సమయంలో, అతను నమ్మకం లేని, ఒకవేళ సరిపోతుంది అది తన సొంత ఆస్తి ఉండాలి, లేదా మంచి విశ్వాసంలో నమ్మకం నిజ యజమాని మాత్రం కనుగొనబడలేదు. దృష్టాంతాలతో (A) ఎ ఎవరికైతే తెలియకుండా, అధిక-రోడ్ లో ఒక రూపాయి తెలుసుకుంటాడు రూపాయి ఒక రూపాయి కథ ప్రారంభమవుతుంది, చెందినవి. ఇక్కడ ఒక కట్టుబడి చేయలేదు నేరాన్ని ఈ విభాగంలో నిర్వచించింది. (బి) ఒక ఒక బ్యాంకు కాగితం కలిగి ఉన్న రోడ్ లో ఒక లేఖ, తెలుసుకుంటాడు. నుండి అక్షరం యొక్క దిశ, సారములు అతను ఎవరికైతే తెలుసుకుంటాడు గమనించండి చెందినది. అతను గమనించండి appropriates. అతను కింద ఒక నేరాన్ని దోషి ఉంది ఈ విభాగాన్ని. (C) బేరర్ ఒక చెక్ చెల్లించవలసిన తెలుసుకుంటాడు. అతను సంఖ్య ప్రతిపాదనను ఏర్పాటు చేయవచ్చు చెక్ కోల్పోయింది చేసిన వ్యక్తికి గా. కానీ వ్యక్తి యొక్క పేరు, చెక్ డ్రా అయిన ఉందో, కనిపిస్తుంది. ఒక ఈ వ్యక్తి నేరుగా చేయవచ్చు తెలుసు, అతనికి వ్యక్తికి దీని అనుకూలంగా చెక్ డ్రా అయిన జరిగింది. ఒక appropriates యజమాని కనుగొనడంలో ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు లేకుండా తనిఖీ చేయండి. అతను దోషి ఉంది ఈ విభాగాన్ని కింద ఒక నేరాన్ని. 193 (D) ఒక Z అది డబ్బుతో తన purse డ్రాప్ చూస్తుంది. ఒక purse తీయటానికి Z దానిని పునరుద్ధరిస్తుంది ఉద్దేశంతో, బు తర్వాత అది appropriates తన సొంత ఉపయోగించడానికి. ఒక ఈ భాగాన్ని కింద ఒక నేరాన్ని కట్టుబడింది. (ఇ) ఒక దానిని చెందినది ఎవరికైతే తెలియకుండా, డబ్బుతో purse తెలుసుకుంటాడు; అతను తరువాత అది Z చెందినది గుర్తిస్తాడు, దానిని appropriates తన సొంత ఉపయోగించండి. ఒక ఈ భాగాన్ని కింద ఒక నేరాన్ని దోషి ఉంది. (F) ఒక దానిని చెందినది ఎవరికైతే తెలియకుండా, ఒక విలువైన రింగ్ తెలుసుకుంటాడు. ఒక యజమాని కనుగొనడంలో ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు లేకుండా వెంటనే అది విక్రయిస్తుంది. ఒక ఉంది ఈ విభాగాన్ని కింద ఒక నేరాన్ని దోషి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

403. Dishonest misappropriation of property.--Whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.


1. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life."


192 Illustrations (a) A takes property belonging to Z out of Z's possession in good faith, believing, at the time when he takes it, that the property belongs to himself. A is not guilty of theft; but if A, after discovering his mistake, dishonestly appropriates the property to his own use, he is guilty of an offence under this section. (b) A, being on friendly terms with Z, goes into Z's library in Z's absence and takes away a book without Z's express consent. Here, if A was under the impression that he had Z's implied consent to take the book for the purpose of reading it, A has not committed theft. But, if A afterwards sells the book for his own benefit, he is guilty of an offence under this section. (c) A and B being joint owners of a horse, A takes the horse out of B's possession, intending to use it. Here as A has a right to use the horse, he does not dishonestly misappropriate it. But, if A sells the horse and appropriates the whole proceeds to his own use, he is guilty of an offence under this section. Explanation 1.-A dishonest misappropriation for a time only is a misappropriation with the meaning of this section. Illustration A finds a Government promissory note belonging to Z, bearing a blank endorsement. A, knowing that the note belongs to Z, pledges it with a banker as a security or a loan, intending at a future time to restore it to Z. A has committed an offence under this section. Explanation 2.-A person who finds property not in the possession of any other person, and such property for the purpose of protecting it for, or of restoring it to, the owner, does not take or misappropriate it dishonestly, and is not guilty of an offence; but he is guilty of the offence above defined, if he appropriates it to his own use, when he knows or has the means of discovering the owner, or before he has used reasonable means to discover and give notice to the owner and has kept the property a reasonable time to enable the owner to claim it. What are reasonable means or what is a reasonable time in such a case, is a question of fact. It is not necessary that the finder should know who is the owner of the property, or that any particular person is the owner of it: it is sufficient if, at the time of appropriating it, he does not believe it to be his own property, or in good faith believe that the real owner cannot be found. Illustrations (a) A finds a rupee on the high-road, not knowing to whom the rupee belong, A picks up the rupee. Here A has not committed the offence defined in this section. (b) A finds a letter on the road, containing a bank note. From the direction and contents of the letter he learns to whom the note belongs. He appropriates the note. He is guilty of an offence under this section. (c) A finds a cheque payable to bearer. He can form no conjecture as to the person who has lost the cheque. But the name of the person, who has drawn the cheque, appears. A knows that this person can direct him to the person in whose favour the cheque was drawn. A appropriates the cheque without attempting to discover the owner. He is guilty of an offence under this section. 193 (d) A sees Z drop his purse with money in it. A pick up the purse with the intention of restoring it to Z, bu afterwards appropriates it to his own use. A has committed an offence under this section. (e) A finds a purse with money, not knowing to whom it belongs; he afterwards discovers that it belongs to Z, and appropriates it to his own use. A is guilty of an offence under this section. (f) A finds a valuable ring, not knowing to whom it belongs. A sells it immediately without attempting to discover the owner. A is guilty of an offence under this section.

ఛాప్టర్ XVII 404 404. ఆస్తి కొందరు మోసపూరిత దుర్వినియోగ మరణించిన స్వాధీనంలో

తన death.-ఎవరైతే అతడ్ని dishonestly దుర్వినియోగం సమయంలో వ్యక్తి లేదా తన స్వంత ఉపయోగం ఆస్తి మారుస్తుంది, ఇటువంటి ఆస్తి తెలుసుకోవడంలో జరిగినది ఆ వ్యక్తి యొక్క సమయంలో ఒక మరణించిన వ్యక్తి స్వాధీనం decease, అప్పటి నుండి ఏ వ్యక్తి కలిగి చేయలేదు చట్టబద్ధంగా వంటి కలిగి అనే పేరుతోతో శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు మూడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు, కలదు నిందితుడి వద్ద ఉంటే అటువంటి వ్యక్తి యొక్క decease సమయం ఒక గుమస్తా లేదా అతనిని ద్వారా నియమించారు servant, ఖైదు ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు. బొమ్మలు Z ఫర్నిచర్, డబ్బు స్వాధీనం మరణిస్తాడు. అతని సేవకుడు A, డబ్బు అర్హత ఏ వ్యక్తి స్వాధీనం లోకి వస్తుంది ముందు ఇటువంటి స్వాధీనంలో, dishonestly అది దుర్వినియోగం. ఒక కట్టుబడి ఉంది నేరాన్ని ఈ విభాగంలో నిర్వచించింది. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

404. Dishonest misappropriation of property possessed by deceased person at the time of his death.-Whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use property, knowing that such property was in the possession of a deceased person at the time of that person's decease, and has not since been in the possession of any person legally entitled to such possession, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine, and if the offender at the time of such person's decease was employed by him as a clerk or servant, the imprisonment may extend to seven years. Illustration Z dies in possession of furniture and money. His servant A, before the money comes into the possession of any person entitled to such possession, dishonestly misappropriates it. A has committed the offence defined in this section.

నమ్మకం వమ్ము చేయటం (నమ్మించి మోసం చేయటం) (కిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్) (సెక్షన్లు 405 నుంచి 409)

మార్చు
ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XVII 405 405. ట్రస్ట్ క్రిమినల్ ఉల్లంఘన .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఏ పద్ధతిలో ఉండటం

ఆస్తి తో, లేదా ఆస్తి పై ఏదైనా డొమినియన్ అప్పగిస్తారు, dishonestly, దుర్వినియోగం లేదా తన సొంత ఉపయోగించే ఆస్తి మారుస్తుంది లేదా dishonestly ఉపయోగిస్తుంది లేదా ఏదైనా ఉల్లంఘించి ఆ ఆస్తి వాటిని పరిష్కరిస్తాడు చట్టం యొక్క దిశ మోడ్ సూచించడంలో ఇది ఇటువంటి ట్రస్ట్ ఉంటుంది డిస్చార్జ్, లేదా ఏ చట్టపరమైన ఒప్పందం యొక్క, అతను ఇది ఎక్స్‌ప్రెస్ లేదా సూచించినట్లు, ఇటువంటి నమ్మకమైన ఉత్సర్గ తాకడం చేసిన, లేదా willfully ఏ ఇబ్బంది పడుతుంది అలా ఇతర వ్యక్తి, "ట్రస్ట్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ఉల్లంఘన" చేస్తాడు. 1 * [2 * [వివరణ 1] .- ఒక వ్యక్తి, ఒక యజమాని 3 * [ఒక యొక్క ఉద్యోగుల విభాగంలో 17 కింద మినహాయించింది లేదో స్థాపన ' Provident ఫండ్స్, ఇతరాలు ప్రొవిజన్స్ చట్టం, 1952 (19 1952 యొక్క) లేదా కాదు] వరకు చెల్లించే వేతనాల నుండి ఉద్యోగులు 'సహకారం deducts ఎవరు ఒక Provident ఫండ్ లేదా కుటుంబ పెన్షన్ ఫండ్ క్రెడిట్ కోసం ఉద్యోగి ఫోర్స్ లో ఉండటం సారి ఏ చట్టం ద్వారా ఏర్పాటు, ఇచ్చే ఉండాలి కనుక ద్వారా తగ్గించబడుతూ సహకారం మొత్తాన్ని అప్పగిస్తారు చేయబడ్డాయి అతనిని, అతను అలాంటి సహకారం యొక్క చెల్లింపులో డిఫాల్ట్ చేస్తుంది ఉంటే అన్నాడు చట్టం ఉల్లంఘన ఫండ్ కలిగి ఇచ్చే ఉండాలి అన్నారు dishonestly ఒక ఉల్లంఘన చెప్పారు సహకారం మొత్తాన్ని ఉపయోగిస్తారు aforesaid గా చట్టం యొక్క దిశ.] 4 * [వివరణ 2.-A యజమాని వ్యక్తిపై,, deducts ఎవరు కోసం ఉద్యోగి వరకు చెల్లించే వేతనాల నుండి ఉద్యోగులు సహకారం ఉద్యోగులు 'రాష్ట్రం భీమా ఫండ్ క్రెడిట్ నిర్వహించిన, నిర్వహించబడుతుంది క్రింద స్థాపించబడిన ఉద్యోగులు 'రాష్ట్రం ఇన్సురన్సు కార్పొరేషన్ ఉద్యోగులు 'రాష్ట్రం భీమా చట్టం, 1948 (1948 యొక్క 34), ఇచ్చే ఉండాలి కనుక ద్వారా తగ్గించబడుతూ సహకారం మొత్తాన్ని అప్పగిస్తారు చేయబడ్డాయి అతనిని, అతను అలాంటి సహకారం యొక్క చెల్లింపులో డిఫాల్ట్ చేస్తుంది ఉంటే


1. ఇన్లు. 1973 యొక్క చట్టం 40 ద్వారా, S. 9 (w.e.f. 1-11-1973). 2. 1975 యొక్క చట్టం 38 ద్వారా వివరణ 1 గా renumbered వివరణ, S. 9 (W.e.f. 1-9-1975). 3. ఇన్లు. 1988 యొక్క చట్టం 33 ద్వారా, S. 27 (w.e.f. 1-8-1988). 4. ఇన్లు. 1975 యొక్క చట్టం 38 ద్వారా, S. 9 (w.e.f. 1-9-1975).


194 చట్టం చెప్పారు ఉల్లంఘించి ఫండ్ చెప్పాడు, కలిగి ఇచ్చే ఉండాలి dishonestly ఒక ఉల్లంఘన చెప్పారు సహకారం మొత్తాన్ని ఉపయోగిస్తారు aforesaid గా చట్టం యొక్క దిశ.] దృష్టాంతాలతో (A) ఎ, మరణించిన వ్యక్తుల ఉంటుంది వరకు కార్యనిర్వాహణాధికారి ఉండటం, dishonestly అతనిని ప్రభావాలు విభజించాలనే ఆదేశించడం న్యాయ disobeys ఉంటుంది ప్రకారం, తన సొంత ఉపయోగించడానికి వాటిని appropriates. ఒక ఉంది ట్రస్ట్ క్రిమినల్ ఉల్లంఘన. (బి) ఒక ఒక గిడ్డంగి కీపర్ ఉంది, Z, ఒక ప్రయాణం ఏం జరగబోతోంది, entrusts తన ఒక వరకు ఫర్నీచర్, ఒక ఒప్పందం క్రింద చెల్లింపు న తిరిగి ఉండాలి ఆ ఒక గిడ్డంగి-గది కోసం మొత్తం నిర్దేశించింది. ఒక dishonestly వస్తువులు విక్రయిస్తుంది. ఒక నమ్మకమైన క్రిమినల్ ఉల్లంఘన ఉంది. (C), కలకత్తాలో నివసిస్తున్న, ఢిల్లీ నివసిస్తున్న, Z కోసం ఏజెంట్. A, Z మధ్య ఒక ఎక్స్‌ప్రెస్ లేక పరోక్ష ఒప్పందం, లేదు అని అన్ని మొత్తాలను ఒక Z దర్శకత్వంలో ప్రకారం, ఒక ద్వారా పెట్టుబడి ఉండాలి వరకు Z ద్వారా remitted. Z పెట్టుబడి ఒక ఆదేశాలను తో, ఒక వరకు రూపాయలు లక్షల remits కంపెనీ యొక్క కాగితంలో అదే. ఒక dishonestly ఆదేశాలను disobeys, తన సొంత వ్యాపారంలో డబ్బు ఉద్యోగులున్నారు. ఒక క్రిమినల్ ఉల్లంఘన ఉంది ట్రస్ట్. (D) కానీ ఒక ఉంటే, చివరి ఉదాహరణ, కాదు dishonestly కానీ లో మంచి విశ్వాసం, అది పట్టుకోండి Z యొక్క ప్రయోజనం కోసం మరింత అని నమ్మిన బ్యాంక్ ఆఫ్ బెంగాల్ షేర్లను, Z యొక్క ఆదేశాలు disobeys, కొన్నప్పుడు బ్యాంక్ ఆఫ్ బెంగాల్ లో, Z కోసం, బదులుగా ఇక్కడ, కంపెనీ యొక్క కాగితం కొనుగోలు యొక్క, ఆలోచన Z నష్టం ఎదుర్కోవాల్సిన ఉండాలి, పౌర తేవడం అనే పేరుతో ఉండాలి ఒక వ్యతిరేకంగా చర్య, ఆ నష్టం ఖాతాను న, ఇంకా A, నటించాడు కలిగి లేదు dishonestly, విశ్వాసం యొక్క క్రిమినల్ ఉల్లంఘన చేయలేదు. (ఇ) ఒక, ఒక ఆదాయం-officer, ప్రజా ధనంతో అప్పగించారు, ఉంది గాని చట్టం దర్శకత్వం, లేదా, ఒక ఒప్పందం, ఎక్స్‌ప్రెస్ కట్టుబడి లేదా పరోక్ష ప్రభుత్వం తో, ఒక నిర్దిష్ట ఖజానా అన్ని ప్రజా చెల్లించడానికి అతను కలిగివున్న డబ్బు. ఒక dishonestly డబ్బు appropriates. ఒక ఉంది ట్రస్ట్ క్రిమినల్ ఉల్లంఘన. (F) A, ఒక వాహక, నిర్వహించింది ఉండాలి ఆస్తితో Z ద్వారా అప్పగించారు ఉంది స్థలం ద్వారా లేదా నీటి ద్వారా. ఒక dishonestly ఆస్తి దుర్వినియోగం. ఒక ఉంది ట్రస్ట్ క్రిమినల్ ఉల్లంఘన. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

405. Criminal breach of trust.--Whoever, being in any manner entrusted with property, or with any dominion over property, dishonestly misappropriates or converts to his own use that property, or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged, or of any legal contract, express or implied, which he has made touching the discharge of such trust, or wilfully suffers any other person so to do, commits "criminal breach of trust". 1*[2*[Explanation 1].-A person, being an employer 3*[of an establishment whether exempted under section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) or not] who deducts the employees' contribution from the wages payable to the employee for credit to a Provident Fund or Family Pension Fund established by any law for the time being in force, shall be deemed to have been entrusted with the amount of the contribution so deducted by him and if he makes default in the payment of such contribution to the said Fund in violation of the said law shall be deemed to have dishonestly used the amount of the said contribution in violation of a direction of law as aforesaid.] 4*[Explanation 2.-A person, being an employer, who deducts the employees contribution from the wages payable to the employee for credit to the Employees' State Insurance Fund held and administered by the Employees' State Insurance Corporation established under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), shall be deemed to have been entrusted with the amount of the contribution so deducted by him and if he makes default in the payment of such contribution to the


1. Ins. by Act 40 of 1973, s. 9 (w.e.f. 1-11-1973). 2. Explanation renumbered as Explanation 1 by Act 38 of 1975, s. 9 (w.e.f. 1-9-1975). 3. Ins. by Act 33 of 1988, s. 27 (w.e.f. 1-8-1988). 4. Ins. by Act 38 of 1975, s. 9 (w.e.f. 1-9-1975).


194 said Fund in violation of the said Act, shall be deemed to have dishonestly used the amount of the said contribution in violation of a direction of law as aforesaid.] Illustrations (a) A, being executor to the will of a deceased person, dishonestly disobeys the law which directs him to divide the effects according to the will, and appropriates them to his own use. A has committed criminal breach of trust. (b) A is a warehouse-keeper, Z, going on a journey, entrusts his furniture to A, under a contract that it shall be returned on payment of a stipulated sum for warehouse-room. A dishonestly sells the goods. A has committed criminal breach of trust. (c) A, residing in Calcutta, is agent for Z, residing at Delhi. There is an express or implied contract between A and Z, that all sums remitted by Z to A shall be invested by A, according to Z's direction. Z remits a lakh of rupees to A, with directions to A to invest the same in Company's paper. A dishonestly disobeys the directions and employs the money in his own business. A has committed criminal breach of trust. (d) But if A, in the last illustration, not dishonestly but in good faith, believing that it will be more for Z's advantage to hold shares in the Bank of Bengal, disobeys Z's directions, and buys shares in the Bank of Bengal, for Z, instead of buying Company's paper, here, thought Z should suffer loss, and should be entitled to bring a civil action against A, on account of that loss, yet A, not having acted dishonestly, has not committed criminal breach of trust. (e) A, a revenue-officer, is entrusted with public money and is either directed by law, or bound by a contract, express or implied, with the Government, to pay into a certain treasury all the public money which he holds. A dishonestly appropriates the money. A has committed criminal breach of trust. (f) A, a carrier, is entrusted by Z with property to be carried by land or by water. A dishonestly misappropriates the property. A has committed criminal breach of trust.

ఛాప్టర్ XVII 406 406. ట్రస్ట్ క్రిమినల్ ఉల్లంఘన .-- ఎవరైతే అతడ్ని చేస్తాడు కోసం శిక్ష

ట్రస్ట్ క్రిమినల్ ఉల్లంఘన గాని యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ, లేదా రెండూ తో. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

406. Punishment for criminal breach of trust.--Whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVII 407 407. క్యారియర్, మొదలైనవి ద్వారా ట్రస్ట్ క్రిమినల్ ఉల్లంఘన - ఎవరైతే అతడ్ని, ఉండటం

ఒక క్యారియర్ ఆస్తి అప్పగిస్తారు, wharfinger లేదా గిడ్డంగి కీపర్, ఇటువంటి ఆస్తి సంబంధించి, విశ్వాసం యొక్క క్రిమినల్ ఉల్లంఘన చేస్తాడు, నిర్ణయించబడతాయి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది ఇది ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

407. Criminal breach of trust by carrier, etc.--Whoever, being entrusted with property as a carrier, wharfinger or warehouse-keeper, commits criminal breach of trust, in respect of such property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 408 408. Clerk లేదా servant ద్వారా ట్రస్ట్ క్రిమినల్ ఉల్లంఘన .-- ఎవరైతే అతడ్ని,

ఒక గుమస్తా లేదా servant ఉండటం లేదా ఒక గుమస్తా లేదా సేవకుడిగా పనిచేస్తున్నరంగం, ఉండటం ఆస్తితో వంటి సామర్థ్యంలో అప్పగించారు ఏ పద్ధతిలో, లేదా ఏ తో డొమినియన్ ఆస్తి పైగా, సంబంధించి ట్రస్ట్ క్రిమినల్ ఉల్లంఘన చేస్తాడు ఆ ఆస్తి, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, కూడా కలదు జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

408. Criminal breach of trust by clerk or servant.--Whoever, being a clerk or servant or employed as a clerk or servant, and being in any manner entrusted in such capacity with property, or with any dominion over property, commits criminal breach of trust in respect of that property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 409 409. క్రిమినల్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ద్వారా ట్రస్ట్ ఉల్లంఘన, లేదా బ్యాంకర్ ద్వారా,

వ్యాపారి లేదా agent .-- ఎవరైతే అతడ్ని, అప్పగిస్తారు ఏ పద్ధతిలో ఉండటం ఆస్తి, లేదా ఒక యొక్క అతని సామర్థ్యంతో ఆస్తి పై ఏదైనా డొమినియన్ తో ఒక బ్యాంకర్, వ్యాపారి, గా పబ్లిక్ సర్వెంట్ లేదా అతని వ్యాపార మార్గంలో కారకం, బ్రోకర్, న్యాయవాది లేదా agent, ఉన్న నమ్మకమైన క్రిమినల్ ఉల్లంఘన చేస్తాడు ఆ ఆస్తి గౌరవం, 1 * [ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి జీవితం కోసం], లేదా ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో ఇది పది సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి.


1. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ".


195 యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

409. Criminal breach of trust by public servant, or by banker, merchant or agent.--Whoever, being in any manner entrusted with property, or with any dominion over property in his capacity of a public servant or in the way of his business as a banker, merchant, factor, broker, attorney or agent, commits criminal breach of trust in respect of that property, shall be punished with 1*[imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.


1. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life".


195

దొంగతనం చేసిన సొమ్ముని, వస్తువులను (దొంగసొత్తు), కొనటం, స్వీకరించటం (సెక్షన్లు 410 నుంచి 414)

మార్చు
ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XVII 410 410. ఆస్తి .-- సంపత్తి దోచుకున్న, స్వాధీనంలో whereof ఉంది

దొంగతనం ద్వారా, లేదా బలవంతపు వసూల ద్వారా, లేదా దోపిడీ, ఆస్తి ద్వారా బదిలీ ఇది నేరారోపణపై దుర్వినియోగం లేదా వీటిలో గౌరవం ఉంది ట్రస్ట్ 1 *** క్రిమినల్ ఉల్లంఘన ఉంది, విధముగా "దోచుకున్న ఆస్తి", 2 * [బదిలీ చేసిన పడిందో, లేదో, లేదా దుర్వినియోగ లేదా ట్రస్ట్ ఉల్లంఘన లేదా లోపల, కట్టుబడి ఉంది 3 లేకుండా * భారతదేశం. కానీ, ఒకవేళ అలాంటి ఆస్తి తరువాత లోకి వస్తుంది ఒక వ్యక్తి స్వాధీనం చట్టబద్ధంగా, వాటి కలిగి అనే పేరుతో అది దొంగిలించిన ఆస్తి ఉండదు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

410. Stolen property.--Property, the possession whereof has been transferred by theft, or by extortion, or by robbery, and property which has been criminally misappropriated or in respect of which 1***criminal breach of trust has been committed, is designated as "stolen property", 2*[whether the transfer has been made, or the misappropriation or breach of trust has been committed, within or without 3*India. But, if such property subsequently comes into the possession of a person legally entitled to the possession thereof, it then ceases to be stolen property.

ఛాప్టర్ XVII 411 411. Dishonestly స్వీకరించడం దోచుకున్న ఆస్తి .-- ఎవరైతే అతడ్ని dishonestly

అందుకుంటుంది లేదా ఏదైనా దోచుకున్న ఆస్తి కలిగి, కు కారణం తెలుసుకోవడం లేదా కలిగి దోచుకున్న ఉండాలి అదే ఆస్తి నమ్మకం, తో శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు మూడు సంవత్సరాల, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

411. Dishonestly receiving stolen property.--Whoever dishonestly receives or retains any stolen property, knowing or having reason to believe the same to be stolen property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVII 412 412. ఒక యొక్క కమిషన్ లో దోచుకున్న Dishonestly స్వీకరించడం ఆస్తి

dacoity .-- ఎవరైతే అతడ్ని dishonestly ఏ దోచుకున్న ఆస్తి అందుకుంటుంది లేదా నిలుపుకుంది, స్వాధీనంలో whereof అతను తెలుసు లేదా అయ్యాయని నమ్మడానికి కారణం ఉంది dacoity యొక్క కమిషన్ బదిలీ, లేదా dishonestly నుండి అందుకుంటుంది అతను తెలుసు లేదా వీరిలో ఒక వ్యక్తి, belong లేదా కలిగి నమ్మడానికి కారణం ఉంది బందిపోట్ల, అతను తెలుసు ఉన్న ఆస్తిని ఒక ముఠా చెందిన లేదా కారణం ఉంది దోచుకున్న చేయబడ్డాయి నమ్ముతారు వరకు, తో శిక్ష ఉండాలి 4 * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా ఒక పదం కోసం కఠిన కారాగార తో ఇది పది సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

412. Dishonestly receiving property stolen in the commission of a dacoity.--Whoever dishonestly receives or retains any stolen property, the possession whereof he knows or has reason to believe to have been transferred by the commission of dacoity, or dishonestly receives from a person, whom he knows or has reason to believe to belong or to have belonged to a gang of dacoits, property which he knows or has reason to believe to have been stolen, shall be punished with 4*[imprisonment for life], or with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 413 413. అలవాటు దోచుకున్న ఆస్తిలో చంపివేశారు .-- ఎవరైతే అతడ్ని అలవాటు

అందుకుంటుంది లేదా ఒప్పందాలు అతను తెలుసు ఉన్న ఆస్తిని లేదా నమ్మడానికి కారణం ఉంది ఆస్తి దోచుకున్న ఉండాలి, 4 * [ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ], లేదా అది మే పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో జీవితం పది సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

413. Habitually dealing in stolen property.--Whoever habitually receives or deals in property which he knows or has reason to believe to be stolen property, shall be punished with 4*[imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 414 414. దోచుకున్న ఆస్తి దాగి సహాయం .-- ఎవరైతే అతడ్ని

స్వచ్ఛందంగా దాచడం లేదా పారవేసేందుకు లేదాతో దూరంగా మేకింగ్ లో అసిస్ట్లు అతను తెలుసు లేదా దోచుకున్న నమ్ముతారు వరకు కారణం ఇది ఆస్తి ఆస్తి, గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానా తో, లేదా తో రెండు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

414. Assisting in concealment of stolen property.--Whoever voluntarily assists in concealing or disposing of or making away with property which he knows or has reason to believe to be stolen property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

మోసం చేయటం (సెక్షన్లు 415 నుంచి 420)

మార్చు
ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XVII 415 415. చీటింగ్ .-- fraudulently, ఏ వ్యక్తి మోసగించడం ద్వారా ఎవరైతే అతడ్ని, లేదా

dishonestly కనుక ఏ ఆస్తి పంపిణీ చేయడానికి వంచించుకుంటున్నారు వ్యక్తి ప్రేరేపిస్తుంది ఏ వ్యక్తి, లేదా ఏ వ్యక్తి ఏ ఆస్తి కలిగి ఉండాలి అని సమ్మతి వరకు, లేదా కావాలనే అలా వంచించుకుంటున్నారు వ్యక్తి ప్రేరేపిస్తుంది లేదా చేయడానికి తొలగించింది అతను లేదా అతను అలా మోసం కాదు ఉంటే తొలగించింది కాదు ఇది ఏదైనా,, నష్టం లేదా హాని కారణమవుతుంది ఇది చట్టం లేదా పెట్టడం కారణాలు లేదా శరీరం, మనస్సు, ఖ్యాతి లేదా ఆస్తి ఆ వ్యక్తి, "cheat" చెబుతారు. వాస్తవాలను Explanation.-A కొందరు మోసపూరిత దాగి ఒక మోసాన్ని ఉంది ఈ విభాగం యొక్క అర్ధం లోపల. దృష్టాంతాలతో (A) ఎ, మీ వ్యాఖ్యలు అభ్యంతరకరం కాకపోతే సివిల్ సర్వీస్ లో దాని వలె ద్వారా, కావాలనే Z మోసగించడం, అందువలన dishonestly Z అతనిని తెలియజేయాలని ప్రేరేపిస్తుంది అతను చెల్లించడానికి కాదు ఇది కోసం క్రెడిట్ వస్తువుల మీద ఉన్నాయి. ఒక చీట్స్.


1. అన్నాడు, "యొక్క నేరాన్ని" "ది", పదాలు. 1891 యొక్క చట్టం 12 ద్వారా, S. 2, Sch. నేను, 1882, S. యొక్క చట్టం 8 వరుసగా 9,. 2. ఇన్లు. 1882 s. యొక్క చట్టం 8 ద్వారా 9. 3. Subs. 1951 చట్టం 3, S. ద్వారా 3, Sch., "స్టేట్స్" కోసం. 4. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ".


196 (బి) A, ఒక వ్యాసం ఒక నకిలీ మార్క్ పెట్టటం ద్వారా, ఉద్దేశ ఈ ఆర్టికల్ ఒక నిర్దిష్ట చేసిన ఒక నమ్మకం లోకి Z మోసగించడం తయారీదారు జరుపుకుంటారు, అందువలన dishonestly కొనుగోలు, చెల్లించడానికి Z ప్రేరేపిస్తుంది వ్యాసం కోసం. ఒక చీట్స్. (C) A, Z ఒక తప్పుడు మాదిరి ప్రదర్శించే ఒక కథనం యొక్క కావాలనే వ్యాసం సంబంధించిన నమ్మిన లోకి Z మోసగించడం నమూనా తో, తద్వారా dishonestly Z కోసం కొనుగోలు, చెల్లించడానికి ప్రేరేపిస్తుంది వ్యాసం. ఒక చీట్స్. (D) A, ఒక house పై ఒక వ్యాసం ఒక బిల్లు కోసం చెల్లింపులో దిగాడు ద్వారా ఇది ఒక ఉంచుతుంది డబ్బు, ఇది ఒక బిల్లు అని ఆశించటం dishonored ఉంటుంది, కావాలని తద్వారా dishonestly Z మోసగించడం,, Z అది చెల్లించడానికి కాదు ఉద్దేశంతో, వ్యాసం అందించటానికి ప్రేరేపిస్తుంది. ఒక చీట్స్ (ఇ) ఒక, అతను తెలుసు ఇది డైమండ్ కథనాలుగా ప్రతిజ్ఞలో ద్వారా లేదు వజ్రాలు, కావాలని Z మోసగించడం, తద్వారా dishonestly Z ప్రేరేపిస్తుంది డబ్బు రుణాలు మంజూరు చేసేందుకు. ఒక చీట్స్. (F) ఒక కావాలని ఒక నమ్మకం లోకి Z మోసగించడం ఆ ఒక అర్ధం Z అతనికి రుణాలు ఏవైనా డబ్బు తిరిగి చెల్లించవలసిన, తద్వారా dishonestly ప్రేరేపిస్తుంది Z ఒక దానిని తిరిగి చెల్లించవలసిన ఉండాలనుకునే కాదు, అతనికి డబ్బు రుణాలు మంజూరు చేసేందుకు. ఒక చీట్స్. (G) ఒక కావాలని ఒక నమ్మకం లోకి Z మోసగించడం ఆ ఒక అర్ధం Z వరకు అతను లేని నీలిమందు మొక్క ఒక నిర్దిష్ట పరిమాణంలో పంపిణీ బట్వాడా ఉద్దేశము, తద్వారా dishonestly డబ్బు పురోగమింపజేయడం Z ప్రేరేపిస్తుంది ఇటువంటి డెలివరీ యొక్క విశ్వాసం మీద. ఒక చీట్స్; కానీ ఒక ఉంటే, ఆ సమయంలో యొక్క డబ్బు సంపాదించేందుకు, నీలిమందు మొక్క అందించటానికి అనుకున్నట్లు,, తర్వాత అతని ఒప్పందం విరామాలు, దీన్ని బట్వాడా లేదు, అతను లేదు cheat, కానీ కేవలం ఒప్పంద ఉల్లంఘన కోసం ఒక సివిల్ చర్యకు బాధ్యులు ఉంది. (H) ఒక కావాలని ఒక నటించినది ఒక నమ్మకం లోకి Z మోసగించడం ఒక అతను ప్రదర్శించింది కాదు ఇది Z, తయారు ఒక ఒప్పందం భాగంగా యొక్క,, తద్వారా dishonestly డబ్బు చెల్లించడానికి Z ప్రేరేపిస్తుంది. ఒక చీట్స్. (I) ఒక విక్రయిస్తుంది, A B. ఒక ఎశ్త్రేట్ తెలియచేస్తుంది, ఆ తెలుసుకోవడం ఇటువంటి అమ్మకానికి యొక్క పరిణామం అతను లేదు ఆస్తి హక్కు, విక్రయిస్తుంది లేదా మునుపటి నిజానికి చూపే లేకుండా, Z ఒకే తనఖాల B వరకు అమ్మకానికి, అందచెయ్యటంలతో, కొనుగోలు లేదా తనఖా డబ్బు అందుకుంటుంది Z. నుండి ఒక చీట్స్. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

415. Cheating.--Whoever, by deceiving any person, fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person, or to consent that any person shall retain any property, or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property, is said to "cheat". Explanation.-A dishonest concealment of facts is a deception within the meaning of this section. Illustrations (a) A, by falsely pretending to be in the Civil Service, intentionally deceives Z, and thus dishonestly induces Z to let him have on credit goods for which he does not mean to pay. A cheats.


1. The words "the" and "offence of" rep. by Act 12 of 1891, s. 2 and Sch. I and Act 8 of 1882, s. 9, respectively. 2. Ins. by Act 8 of 1882 s. 9. 3. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the States". 4. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life".


196 (b) A, by putting a counterfeit mark on an article, intentionally deceives Z into a belief that this article was made by a certain celebrated manufacturer, and thus dishonestly induces Z to buy and pay for the article. A cheats. (c) A, by exhibiting to Z a false sample of an article intentionally deceives Z into believing that the article corresponds with the sample, and thereby dishonestly induces Z to buy and pay for the article. A cheats. (d) A, by tendering in payment for an article a bill on a house with which A keeps no money, and by which A expects that the bill will be dishonoured, intentionally deceives Z, and thereby dishonestly induces Z to deliver the article, intending not to pay for it. A cheats (e) A, by pledging as diamond articles which he knows are not diamonds, intentionally deceives Z, and thereby dishonestly induces Z to lend money. A cheats. (f) A Intentionally deceives Z into a belief that A means to repay any money that Z may lend to him and thereby dishonestly induces Z to lend him money, A not intending to repay it. A cheats. (g) A intentionally deceives Z into a belief that A means to deliver to Z a certain quantity of indigo plant which he does not intend to deliver, and thereby dishonestly induces Z to advance money upon the faith of such delivery. A cheats; but if A, at the time of obtaining the money, intends to deliver the indigo plant, and afterwards breaks his contract and does not deliver it, he does not cheat, but is liable only to a civil action for breach of contract. (h) A intentionally deceives Z into a belief that A has performed A's part of a contract made with Z, which he has not performed, and thereby dishonestly induces Z to pay money. A cheats. (i) A sells and conveys an estate to B. A, knowing that in consequence of such sale he has no right to the property, sells or mortgages the same to Z, without disclosing the fact of the previous sale and conveyance to B, and receives the purchase or mortgage money from Z. A cheats.

ఛాప్టర్ XVII 416 416. Personation ద్వారా చీటింగ్ .-- ఒక వ్యక్తి "ద్వారా cheat చెబుతారు

personation "కొన్ని ఇతర వ్యక్తి దాని వలె ద్వారా అతను చీట్స్ ఉంటే, లేదా ద్వారా తెలిసి ఒక వ్యక్తి లేదా మరొక అమర్చేందుకు, లేదా ఆ సూచిస్తున్న అతను లేదా ఏ ఇతర వ్యక్తి అతను లేదా అటువంటి ఇతర వ్యక్తి కంటే ఇతర వ్యక్తి నిజంగా ఉంది. Explanation.-నేరాన్ని కట్టుబడి ఉంది లేదో individual personated నిజమైన లేదా ఊహాత్మక వ్యక్తి. దృష్టాంతాలతో (a) ఎ చీట్స్, ఒక నిర్దిష్ట రిచ్ బ్యాంకర్ దాని వలె ద్వారా అదే పేరు. Personation ద్వారా ఒక చీట్స్. (బి) B, మరణించిన ఒక వ్యక్తి దాని వలె ఒక చీట్స్. ఒక personation ద్వారా చీట్స్. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

416. Cheating by personation.--A person is said to "cheat by personation" if he cheats by pretending to be some other person, or by knowingly substituting one person for or another, or representing that he or any other person is a person other than he or such other person really is. Explanation.-The offence is committed whether the individual personated is a real or imaginary person. Illustrations (a) A cheats, by pretending to be a certain rich banker of the same name. A cheats by personation. (b) A cheats by pretending to be B, a person who is deceased. A cheats by personation.

ఛాప్టర్ XVII 417 417. మోసగించినందుకు శిక్ష. ఎవరైతే, మోసం చేస్తారో, వారికి, కొంతకాలం జైలు శిక్ష, ఒక సంవత్సరం వరకూ పెంచ వచ్చును, లేదా అపరాధరుసుము (జరిమానా), లేదా రెండు (జైలు /జరిమానా) శిక్షలు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

417. Punishment for cheating.-Whoever cheats shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both. 197

ఛాప్టర్ XVII 418 418. దోషపూరిత నష్టం సంభవించవచ్చు ఉండవచ్చు జ్ఞానంతో చీటింగ్

దీని ఆసక్తి నిందితుడి రక్షించేందుకు పరిధిలోనే ఉంటుంది వ్యక్తి .-- ఎవరైతే అతడ్ని చీట్స్ అతను అవకాశం ఉందని జ్ఞానంతో తద్వారా దోషపూరిత నష్టం కారణం దీని లావాదేవీ ఆసక్తి ఒక వ్యక్తికి ఇది మోసం సంబంధం, అతను, చట్టపరమైన ఒప్పందం ద్వారా చట్టం ద్వారా గాని వెళ్ళే, లేదా జరిగినది, రక్షించుకోడానికే కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఇది ఒక పదం మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి ఉండవచ్చు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

418. Cheating with knowledge that wrongful loss may ensue to person whose interest offender is bound to protect.--Whoever cheats with the knowledge that he is likely thereby to cause wrongful loss to a person whose interest in the transaction to which the cheating relates, he was bound either by law, or by legal contract, to protect, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVII 419 419 పెర్సొనేషన్ ద్వారా మోసగించినందుకు శిక్ష .</ big> ఎవరైతే, పెర్సొనేషన్ ద్వారా మోసం చేస్తారో, వారికి, కొంతకాలం జైలు శిక్ష, మూడు సంవత్సరాల వరకూ పెంచ వచ్చును, లేదా అపరాధరుసుము (జరిమానా), లేదా రెండు (జైలు / జరిమానా) శిక్షలు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

419. Punishment for cheating by personation.--Whoever cheats by personation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVII 420 420. చీటింగ్, dishonestly ఆస్తి డెలివరీ ప్రేరేపిస్తుంది .--

చీట్స్, తద్వారా dishonestly వరకు వంచించుకుంటున్నారు వ్యక్తి ప్రేరేపిస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని ఏ వ్యక్తి ఏ ఆస్తి బట్వాడా, లేదా, తయారు మార్చే లేదా నాశనం మొత్తం లేదా ఒక విలువైన భద్రతా ఏ భాగాన్ని అయినా, లేదా సంతకం ఇది ఏదైనా లేదా మూసివున్న, ఇది ఒక విలువైన లోకి మార్చబడుతోంది సామర్ధ్యం కలిగి ఉంటుంది భద్రత, గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, కూడా దానికి నోకియా బాధ్యత వహించదు ఒక పదం కోసం జరిమానా వరకు. ఆస్తి మోసపూరిత పనులు, అంగీకరింపదగినవేనా యొక్క యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

420. Cheating and dishonestly inducing delivery of property.-- Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to any person, or to make, alter or destroy the whole or any part of a valuable security, or anything which is signed or sealed, and which is capable of being converted into a valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine. Of fraudulent deeds and dispositions of property

తప్పుడు పనుల (తప్పుడు పత్రాల ) ద్వారా ఆస్తులను అమ్మటం (ఫ్రాడ్యులెంట్ డీడ్స్ అండ్ డిస్పొజిషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ) (సెక్షన్లు 421 నుంచి 424)

మార్చు
ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XVII 421 421. ఆస్తి కొందరు మోసపూరిత లేదా మోసపూరిత తొలగింపు లేదా దాగి

రుణదాతలు మధ్య పంపిణీ నిరోధించడానికి .-- ఎవరైతే అతడ్ని dishonestly లేదా fraudulently, తొలగిస్తుంది తనలో ఇనుమడించుకున్న లేదా ఏ వ్యక్తికి అందిస్తుందని, ​​లేదా బదిలీలు లేదా తగిన లేకుండా, ఏ వ్యక్తికి బదిలీ కారణమౌతుంది పరిశీలనలో, ఏ ఆస్తి, నిరోధించడానికి తద్వారా ఉద్దేశంతో, లేదా తెలుసుకోవడం అది అతను తద్వారా పంపిణీ నిరోధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది తన రుణదాతలకు మధ్య చట్టం లేదా ఏ రుణదాతలు ప్రకారం ఆస్తి ఇతర వ్యక్తి, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ, లేదా రెండింటినీ. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

421. Dishonest or fraudulent removal or concealment of property to prevent distribution among creditors.--Whoever dishonestly or fraudulently removes, conceals or delivers to any person, or transfers or causes to be transferred to any person, without adequate consideration, any property, intending thereby to prevent, or knowing it to be likely that he will thereby prevent the distribution of that property according to law among his creditors or the creditors of any other person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVII 422 422. అందుబాటులో ఉండటం Dishonestly లేదా fraudulently నివారించడం రుణ

రుణదాతలు కోసం .-- ఎవరైతే అతడ్ని dishonestly లేదా fraudulently ఏ రుణ నిరోధిస్తుంది తయారు నుండి తనను తాను లేదా ఏ ఇతర వ్యక్తి కారణంగా లేదా డిమాండ్ అందుబాటులో తన అప్పులు చెల్లింపు లేదా యొక్క అప్పులు కోసం చట్టం ప్రకారం అటువంటి ఇతర వ్యక్తి, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ, లేదా రెండింటినీ. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

422. Dishonestly or fraudulently preventing debt being available for creditors.--Whoever dishonestly or fraudulently prevents any debt or demand due to himself or to any other person from being made available according to law for payment of his debts or the debts of such other person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVII 423 423. బదిలీ కార్య కొందరు మోసపూరిత లేదా మోసపూరిత మరణశిక్ష

పరిశీలనకు తప్పుడు ప్రకటన .-- ఎవరైతే అతడ్ని dishonestly లేదా కలిగి ఉన్న fraudulently చిహ్నాలు, అమలు లేదా ఏ కార్య లేదా ఒక పార్టీ మారుతుంది ఏ బదిలీ లేదా ఏదైనా ఛార్జ్ లోబడి వరకు purports ఇది వాయిద్యం ఆస్తి, లేదా దానిలో ఏ ఆసక్తి, ఏ తప్పుడు కలిగి ఇటువంటి బదిలీ లేదా ఛార్జ్ కోసం పరిగణలోకి సంబంధించిన ప్రకటన, లేదా వీరి ఉపయోగించు లేదా ప్రయోజనం కోసం వ్యక్తి లేదా వ్యక్తులు సంబంధించిన నిజంగా ఆపరేట్ ఉద్దేశించబడింది, యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, లేదాతో గాని జరిమానా, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

423. Dishonest or fraudulent execution of deed of transfer containing false statement of consideration.--Whoever dishonestly or fraudulently signs, executes or becomes a party to any deed or instrument which purports to transfer or subject to any charge any property, or any interest therein, and which contains any false statement relating to the consideration for such transfer or charge, or relating to the person or persons for whose use or benefit it is really intended to operate, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVII 424 424. ఆస్తి కొందరు మోసపూరిత లేదా మోసపూరిత తొలగింపు లేదా దాగి .-

ఎవరైతే అతడ్ని dishonestly లేదా fraudulently తనలో ఇనుమడించుకున్న లేదా ఏదైనా ఆస్తి తొలగిపోతాయి స్వయంగా లేదా ఏ ఇతర వ్యక్తి యొక్క, లేదా dishonestly లేదా fraudulently అసిస్ట్లు దాగి లేదా తొలగింపు వాటి లో, లేదా dishonestly ఏ విడుదలలు డిమాండ్ లేదా ఇది అతను అనే పేరుతో ఉంది చెయ్యటానికి, తో శిక్ష ఉండాలి రెండు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు సంవత్సరాలు, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

424. Dishonest or fraudulent removal or concealment of property.- Whoever dishonestly or fraudulently conceals or removes any property of himself or any other person, or dishonestly or fraudulently assists in the concealment or removal thereof, or dishonestly releases any demand or claim to which he is entitled, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

అల్లర్లు, అల్లరి పనులు చేయటం (సెక్షన్లు 425 నుంచి 440)

మార్చు
ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XVII 425 425. అల్లర్లు .-- ఉద్దేశం కారణం, లేదాతో తెలుసుకోవడం ఎవరైతే అతడ్ని ఆ అతను, ప్రజలకు లేదా ఏ దోషపూరిత నష్టం లేదా దెబ్బతినడానికి కారణం ఉంటుంది

వ్యక్తి, ఏ ఆస్తి విధ్వంసం, లేదా ఏ విధమైన మార్పు కారణాలు పరిస్థితి ఏ ఆస్తి లేదా వాటిగా నాశనం లేదా తగ్గి దాని విలువ లేదా యుటిలిటీ, లేదా injuriously అది ప్రభావితం చేసే, "అల్లర్లు" చేస్తాడు. 198 వివరణ 1.-ఇది అల్లర్ల యొక్క నేరాన్ని అవసరమైన లేదు నిందితుడి యజమానికి నష్టం లేదా దెబ్బతినడానికి కారణం ఉద్దేశము ఉండాలని ఆస్తి గాయపడటం లేదా నాశనం. అతను అనుకున్నట్లు ఉంటే అది సరిపోతుంది, దోషపూరిత నష్టం లేదా దెబ్బతినడానికి కారణం, లేదా అతను కారణమవుతుంది అని తెలుసు వరకు ఆ చెందినది లేదో, ఏ ఆస్తి గాయపడ్డారు ద్వారా ఏ వ్యక్తికి వ్యక్తి లేదా. వివరణ 2.-మిస్చీఫ్ ప్రభావితం ఒక చట్టం ద్వారా కట్టుబడి ఉండవచ్చు చట్టం చేస్తాడు వ్యక్తి చెందిన ఆస్తి, లేదా ఆ వ్యక్తి, ఉమ్మడిగా ఇతరులు. దృష్టాంతాలతో (A) ఎ స్వచ్ఛందంగా Z చెందిన ఒక విలువైన భద్రతా బర్న్స్ Z. ఒక వరకు దోషపూరిత నష్టం కారణం ఉద్దేశించి కట్టుబడి అల్లర్లు ఉంది. (బి) ఒక విధంగా Z చెందిన ఒక మంచు-house కు వాటర్ ప్రవేశిస్తుంది, కట్టుబడి ఉంది Z. ఒక వరకు దోషపూరిత నష్టం ఉద్దేశంతో, మంచు కరగడానికి కారణమౌతుంది అల్లర్లు. (C) స్వచ్ఛందంగా తో, ఒక నది లోకి Z చెందిన ఒక రింగ్ విసుర్లు Z. ఒక వరకు దోషపూరిత నష్టం కలిగించే ద్వారా అక్కడ యొక్క ఉద్దేశం కట్టుబడి ఉంది అల్లర్లు. (D) A, తన ప్రభావాలు తీసుకోవలసిన గురించి అని తెలుసుకోవడం అతని నుండి Z కారణంగా ఒక రుణ సంతృప్తి క్రమంలో మరణశిక్ష, ఆ నాశనం తద్వారా సంపాదించేందుకు నుండి Z నివారించడం ఉద్దేశంతో ప్రభావాలు, అప్పు సంతృప్తి, యొక్క అందువలన Z. నష్టం కలిగించే ఒక ఉంది కట్టుబడి అల్లర్లు. (ఇ) ఒక ఒక ఓడ భీమా కలిగి, స్వచ్ఛందంగా ఉండాలి అదే కారణాలు కింది స్థాయి నష్టం కలిగించే ఉద్దేశంతో, దూరంగా తారాగణం. ఒక అల్లర్లు కట్టుబడింది. (F) ఒక కారణం తద్వారా ఉద్దేశంతో, దూరంగా తారాగణం ఒక ఓడ కారణాలు ఓడ మీద bottomry న డబ్బు లెంట్ ఉందో Z నష్టం. ఒక ఉంది కట్టుబడి అల్లర్లు. (G) ఒక గుర్రంలో Z తో A, కలిగి ఉమ్మడి ఆస్తి,, గుర్రం రెమ్మలు Z. ఒక వరకు దోషపూరిత నష్టం కారణం తద్వారా ఉండాలనుకునే కట్టుబడి ఉంది అల్లర్లు. (H) A, Z చెందిన ఒక field మీద నమోదు పశువులు కారణాలు కారణం ఉద్దేశించి, అతను నష్టం కారణమవుతుంది అని తెలుసుకోవడం Z యొక్క పంట. ఒక అల్లర్లు కట్టుబడింది. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

425. Mischief.--Whoever with intent to cause, or knowing that he is likely to cause, wrongful loss or damage to the public or to any person, causes the destruction of any property, or any such change in any property or in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility, or affects it injuriously, commits "mischief". 198 Explanation 1.-It is not essential to the offence of mischief that the offender should intend to cause loss or damage to the owner of the property injured or destroyed. It is sufficient if he intends to cause, or knows that he is likely to cause, wrongful loss or damage to any person by injuring any property, whether it belongs to that person or not. Explanation 2.-Mischief may be committed by an act affecting property belonging to the person who commits the act, or to that person and others jointly. Illustrations (a) A voluntarily burns a valuable security belonging to Z intending to cause wrongful loss to Z. A has committed mischief. (b) A introduces water in to an ice-house belonging to Z and thus causes the ice to melt, intending wrongful loss to Z. A has committed mischief. (c) A voluntarily throws into a river a ring belonging to Z, with the intention of there by causing wrongful loss to Z. A has committed mischief. (d) A, knowing that his effects are about to be taken in execution in order to satisfy a debt due from him to Z, destroys those effects, with the intention of thereby preventing Z from obtaining satisfaction of the debt, and of thus causing damage to Z. A has committed mischief. (e) A having insured a ship, voluntarily causes the same to be cast away, with the intention of causing damage to the underwriters. A has committed mischief. (f) A causes a ship to be cast away, intending thereby to cause damage to Z who has lent money on bottomry on the ship. A has committed mischief. (g) A, having joint property with Z in a horse, shoots the horse, intending thereby to cause wrongful loss to Z. A has committed mischief. (h) A causes cattle to enter upon a field belonging to Z, intending to cause and knowing that he is likely to cause damage to Z's crop. A has committed mischief.

ఛాప్టర్ XVII 426 426. అల్లర్లు .-- అల్లర్లు చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని కోసం శిక్ష ఉండాలి

ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష మూడు నెలల వరకు, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

426. Punishment for mischief.--Whoever commits mischief shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVII 427 427. యాభై రూపాయల మొత్తాన్ని వరకు అల్లర్లు దీనివల్ల నష్టం .--

ఎవరైతే అతడ్ని అల్లర్లు చేస్తాడు, తద్వారా నష్టం లేదా నష్టం కారణాలు యాభై రూపాయలు లేదా పైకి మొత్తాన్ని, ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, లేదా ఈ రెండింటి జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

427. Mischief causing damage to the amount of fifty rupees.-- Whoever commits mischief and thereby causes loss or damage to the amount of fifty rupees or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVII 428 428. పది విలువ యొక్క జంతువు లేదా చంపడం maiming ద్వారా అల్లర్లు

rupees.-ఎవరైతే అతడ్ని చంపడం, విషం ద్వారా అల్లర్లు చేస్తాడు, maiming లేదా పది రూపాయల విలువ యొక్క ఏ జంతువులు లేదా జంతువు పనికిరాని రెండరింగ్ లేదా పైకి, గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

428. Mischief by killing or maiming animal of the value of ten rupees.-Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless any animals or animal of the value of the ten rupees or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVII 429 429. ఏ విలువ పశువులు, మొదలైనవి చంపడం లేదా maiming ద్వారా అల్లర్లు, లేదా

యాభై రూపాయల విలువ యొక్క ఏ జంతు .-- ద్వారా అల్లర్లు చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని, ఏ ఏనుగు, ఒంటె,, విష చంపడం maiming లేదా పనికిరాని రెండరింగ్, విలువ ఉండవచ్చు కావలసిన గుర్రం, కంచరగాడిదపై, గేదె, బుల్, ఆవు లేదా ఆక్స్, వాటి, యాభై రూపాయలు లేదా పైకి విలువ యొక్క ఏ ఇతర జంతువుల యొక్క, ఒక పదం కోసం ఖైదు లేదా వివరణతో గానీ శిక్ష ఉండాలి ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఇవి, లేదాతో జరిమానా, లేదా రెండూ కలిసి. 199 యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

429. Mischief by killing or maiming cattle, etc., of any value or any animal of the value of fifty rupees.--Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless, any elephant, camel, horse, mule, buffalo, bull, cow or ox, whatever may be the value thereof, of any other animal of the value of fifty rupees or upwards, shall be punished with imprisonment or either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both. 199

ఛాప్టర్ XVII 430 430. నీటిపారుదల రచనలకు గాయం ద్వారా లేదా తప్పుగా ద్వారా అల్లర్లు

మరల్చటం వాటర్ .-- ఏ చట్టం చేయడం ద్వారా అల్లర్లు చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని కారణాలు, లేదా ఇది అతను, ఒక diminution కారణమవుతుంది ఉండాలి తెలుసు వ్యవసాయ ప్రయోజనాల కోసం నీటి సరఫరా, లేదా కోసం ఆహారం లేదా పానీయం కోసం ఆస్తి ఇవి జంతువులు, లేదా శుభ్రత కోసం మానవులు లేదా లేదా ఏ తయారీ న మోసుకెళ్ళే కోసం, ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, లేదా ఈ రెండింటి జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

430. Mischief by injury to works of irrigation or by wrongfully diverting water.--Whoever commits mischief by doing any act which causes, or which he knows to be likely to cause, a diminution of the supply of water for agricultural purposes, or for food or drink for human beings or for animals which are property, or for cleanliness or for carrying on any manufacture, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVII 431 431. ప్రజా రహదారి వరకు గాయం ద్వారా అల్లర్లు, వంతెన, నది లేదా

ఛానల్ .-- అందించే లేదా ఏ చట్టం చేయడం ద్వారా అల్లర్లు చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని అతను ఏ పబ్లిక్ రోడ్, వంతెన, మారతాయి అవకాశం ఉంటుంది తెలియదు పట్టణమైన నది లేదా సహజ లేదా కృత్రిమ పట్టణమైన ఛానల్, impassable లేదా తక్కువ సురక్షితం ఆస్తి ప్రయాణించే లేదా అందిస్తున్నట్లు కోసం, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఐదు సంవత్సరాల వరకు, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

431. Mischief by injury to public road, bridge, river or channel.--Whoever commits mischief by doing any act which renders or which he knows to be likely to render any public road, bridge, navigable river or navigable channel, natural or artificial, impassable or less safe for travelling or conveying property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVII 432 432. ప్రజలకు జలమయం లేదా ఆంత్రావరోధం కలిగించటము ద్వారా అల్లర్లు

పారుదల నష్టంతో హాజరయ్యారు .-- ఏ చేయడం ద్వారా అల్లర్లు చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని ఈ చట్టం కారణాలు లేదా ఇది అతను ఒక జలమయం కారణమవుతుంది ఉండాలి తెలుసు లేదా ఏదైనా ప్రభుత్వ పారుదల ఒక ఆంత్రావరోధం లేదా గాయంతో హాజరయ్యారు నష్టం, కొరకు గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి ఒక పదం. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

432. Mischief by causing inundation or obstruction to public drainage attended with damage.--Whoever commits mischief by doing any act which causes or which he knows to be likely to cause an inundation or an obstruction to any public drainage attended with injury or damage, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVII 433 433., నాశనం కదిలే లేదా తక్కువ ఉపయోగకరమైన ఒక రెండరింగ్ ద్వారా అల్లర్లు

కాంతి-house లేదా సముద్ర-మార్క్ .-- లేదా నాశనం ద్వారా అల్లర్లు చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని ఒక సముద్ర-మార్క్ ఉపయోగిస్తారు ఏ కాంతి-house లేదా ఇతర కాంతి, లేదా ఏ seamark కదిలే లేదా buoy లేదా navigators ఒక మార్గదర్శకంగా ఉంచుతారు ఇతర విషయం, లేదా ద్వారా ఏ వంటి కాంతి-house, సముద్ర-మార్క్, buoy లేదా ఇతర అందించే ఏ చట్టం navigators ఒక మార్గదర్శకంగా aforesaid వంటి విషయం తక్కువ ఉపయోగకరమైన, నిర్ణయించబడతాయి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది ఇది ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి లేదా జరిమానా లేదా రెండూ తో. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

433. Mischief by destroying, moving or rendering less useful a light-house or sea-mark.--Whoever commits mischief by destroying or moving any light-house or other light used as a sea-mark, or any seamark or buoy or other thing placed as a guide for navigators, or by any act which renders any such light-house, sea-mark, buoy or other such thing as aforesaid less useful as a guide for navigators, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVII 434 434. నాశనం లేదా పంపటం ద్వారా అల్లర్లు, తదితర, ఒక భూ-మార్క్ ద్వారా స్థిర

ప్రజా అధికారం .-- నాశనం లేదా పంపటం ద్వారా అల్లర్లు చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని ఏ స్థలం-మార్క్ ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ యొక్క అధికారం ద్వారా స్థిర, లేదా ఏ ద్వారా ఇటువంటి వంటి స్థలం-మార్క్ తక్కువ ఉపయోగకరమైన అందించే ఇది చట్టం, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఒక సంవత్సరం విస్తరించడానికి, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

434. Mischief by destroying or moving, etc., a land-mark fixed by public authority.--Whoever commits mischief by destroying or moving any land-mark fixed by the authority of a public servant, or by any act which renders such land-mark less useful as such, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVII 435 435. అగ్ని లేదా కారణం ఉద్దేశంతో పేలుడు పదార్థం ద్వారా అల్లర్లు

వంద మొత్తాన్ని లేదా (వ్యవసాయ ఉత్పత్తి సందర్భంలో) నష్టం పది రూపాయల .-- అగ్ని ద్వారా అల్లర్లు లేదా ఏదైనా పేలుడు చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని పదార్థం కారణం ఉద్దేశించి, లేదా ఆ అతను ఉంటుంది అవకాశం ఉంటుంది తెలుసుకోవడం తద్వారా వంద మొత్తాన్ని ఏ ఆస్తి నష్టం, కారణం రూపాయలు లేదా పైకి 1 * [లేదా (ఆస్తి వ్యవసాయ ఎక్కడ ) ఉత్పత్తి పది రూపాయలు లేదా పైకి], ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

435. Mischief by fire or explosive substance with intent to cause damage to amount of one hundred or (in case of agricultural produce) ten rupees.--Whoever commits mischief by fire or any explosive substance intending to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, damage to any property to the amount of one hundred rupees or upwards 1*[or (where the property is agricultural produce) ten rupees or upwards], shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 436 436. అగ్ని లేదా ఉద్దేశంతో పేలుడు పదార్థం ద్వారా అల్లర్లు

house, మొదలైనవి నాశనం - అగ్ని ద్వారా అల్లర్లు చేస్తాడు లేదా ఏదైనా పేలుడు ఎవరైతే అతడ్ని పదార్థం, కారణం ఉద్దేశించి, లేదా ఆ అతను ఉంటుంది అవకాశం ఉంటుంది తెలుసుకోవడం తద్వారా కారణం. సామాన్యముగా ఇది ఏ భవనం నాశనం ప్రార్థనా స్థలం లేదా మానవ నివాసస్థలం లేదా చోటు ఉపయోగిస్తారు ఆస్తి నిర్బంధంలో, 2 * [ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ], లేదా అది మే పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో జీవితం పది సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

436. Mischief by fire or explosive substance with intent to destroy house, etc.--Whoever commits mischief by fire or any explosive substance, intending to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause. the destruction of any building which is ordinarily used as a place of worship or as a human dwelling or as a place for the custody of property, shall be punished with 2*[imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 437 437. నాశనం లేదా సురక్షితం కాని ఒక decked చేయడానికి ఉద్దేశంతో అల్లర్లు

పాత్రల ద్వారా లేదా ఇరవై టన్నుల ఒకటి భారం .-- ఏ అల్లర్లు చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని పాత్రల ద్వారా లేదా ఇరవై టన్నుల లేదా పైకి ఒక భారం ఏ నౌకను decked, నాశనం లేదా సురక్షితం కాని మారతాయి ఉద్దేశించి, లేదా అది అవకాశం ఉంటుంది తెలియకుండా ఆ అతను తద్వారా నాశనం లేదా సురక్షితం కాని మారతాయి ఉంటుంది, ఆ నౌకను, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష పది సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి.


1. ఇన్లు. 1882 యొక్క చట్టం 8 ద్వారా, S. 10 2. Subs, 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. కోసం రవాణా "కోసం 117, Sch, జీవితం ".


200 యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

437. Mischief with intent to destroy or make unsafe a decked vessel or one of twenty tons burden.--Whoever commits mischief to any decked vessel or any vessel of a burden of twenty tons or upwards, intending to destroy or render unsafe, or knowing it to be likely that he will thereby destroy or render unsafe, that vessel, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.


1. Ins. by Act 8 of 1882, s. 10 2. Subs, by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch, for "transportation for life".


200

60ఏళ్లు లోబడిన మహిళలు ఘోరమైన నేరానికి పాల్పడకపోతే నేర శిక్షా స్మృతిలోని 437వ సెక్షన్ కింద బెయిల్ మంజూరు చేయటానికి వీలున్నందున, కనిమోళికి బెయిల్ మంజూరు చేయాలని ఆమె తరఫు న్యాయవాదులు వాదించారు. అయితే ఇటు రాజకీయంగానూ అటు టీవీ చానల్ నిర్వహణలో ఆమెకున్న పలుకుబడిని దృష్టిలో పెట్టుకుని బెయిల్ ఇస్తే సాక్ష్యాలను తారుమారు చేసే ప్రమాదం ఉందని సిబిఐ తరుఫు న్యాయవాదులు వాదించారు. కనిమోళి అవినీతికి పాల్పడినట్టు వాదించిన సిబిఐ, ఆమెను అవినీతి నిరోధక చట్టం కింద విచారిస్తున్నట్టు తెలియచేసింది.

ఛాప్టర్ XVII 438 438. విభాగం 437 లో వివరించిన అల్లర్లు కోసం శిక్ష

అగ్ని లేదా పేలుడు పదార్థం ద్వారా కట్టుబడి .-- ఎవరైతే అతడ్ని చేస్తాడు, లేదా అగ్ని లేదా ఏదైనా పేలుడు పదార్థం, వంటి అల్లర్ల ద్వారా, పాల్పడుతున్నారు ప్రయత్నాలు గా గత ముందు విభాగంలో వివరించబడింది.తో శిక్ష ఉండాలి 1 * [జీవితం కోసం ఖైదు]. లేదా యొక్క ఖైదు తో పది సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, కూడా కలదు జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

438. Punishment for the mischief described in section 437 committed by fire or explosive substance.--Whoever commits, or attempts to commit, by fire or any explosive substance, such mischief as is described in the last preceding section. shall be punished with 1*[imprisonment for life]. or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 439 439. కావాలనే నౌకను aground నడుస్తున్న లేదా కోసం శిక్ష

కావాలనే పరుగులు ఎవరైతే అతడ్ని - ashore దొంగతనం, మొదలైనవి పాల్పడుతున్నారు ఉద్దేశంతో ఏ దొంగతనం పాల్పడుతున్నారు ఉద్దేశించి ashore ఏ నౌకను aground లేదా, ఆస్తి దానిలో ఉన్న లేదా dishonestly ఏ వంటి misappropriate వరకు ఆస్తి, లేదా ఉద్దేశంతో ఆ అలాంటి దొంగతనం లేదా దుర్వినియోగ ఆస్తి కట్టుబడి ఉండవచ్చు, యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి పది సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, కలదు గాని కూడా జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

439. Punishment for intentionally running vessel aground or ashore with intent to commit theft, etc.--Whoever intentionally runs any vessel aground or ashore, intending to commit theft of any property contained therein or to dishonestly misappropriate any such property, or with intent that such theft or misappropriation of property may be committed, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine

ఛాప్టర్ XVII 440 440. తయారీ తరువాత కట్టుబడి అల్లర్లు మరణం కారణమైనందుకు చేసిన

లేదా హాని .-- అల్లర్లు చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని, సన్నాహాల్లో అయ్యేటట్టు ఏ వ్యక్తి మరణం, లేదా బాధించి, లేదా దోషపూరిత నిగ్రహం, లేదా భయం, దీనివల్ల మరణించిన, లేదా బాధించి, లేదా దోషపూరిత నిగ్రహం యొక్క, తో శిక్ష ఉండాలి ఐదు వరకు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు సంవత్సరాలు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

440. Mischief committed after preparation made for causing death or hurt.-- Whoever commits mischief, having made preparation for causing to any person death, or hurt, or wrongful restraint, or fear of death, or hurt, or of wrongful restraint, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, and shall also be liable to fine.

హక్కు (అనుమతి) లేకుండా, ఇతరుల ఇళ్ళలోకి, భూములలోకి ప్రవేశించటం (సెక్షన్లు 441 నుంచి 462)

మార్చు
ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XVII 441 441. క్రిమినల్ అతిక్రమణ .-- ఎవరైతే అతడ్నిలో లోకి లేదా ఆస్తి మీద ప్రవేశిస్తుంది

ఉద్దేశంతో మరొక స్వాధీనం ఒక నేరాన్ని పాల్పడుతున్నారు లేదా వరకు, బెదిరించడం అవమానాన్ని లేదా ఆస్తి కలిగి ఏ వ్యక్తి విసిగించరాదు, లేదా న్యాయబద్ధంగా చట్టవిరుద్ధమైన, వంటి ఆస్తి లోకి లేదా మీద ఎంటర్ కలిగి, బెదిరించడం అవమానాన్ని లేదా ఏ విసిగించరాదు వరకు తద్వారా ఉద్దేశంతో అక్కడ ఉంది అలాంటి వ్యక్తి, లేదా ఒక నేరాన్ని పాల్పడుతున్నారు ఉద్దేశంతో, "నేర అతిక్రమణ" పాల్పడుతున్నారు చెబుతారు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

441. Criminal trespass.--Whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to commit an offence or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property, or having lawfully entered into or upon such property, unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult or annoy any such person, or with intent to commit an offence, is said to commit "criminal trespass".

ఛాప్టర్ XVII 442 442. House-అతిక్రమణ .-- ద్వారా క్రిమినల్ అతిక్రమణ చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని

ప్రవేశించడం లేదా ఏ భవనంలో మిగిలిన, డేరా లేదా నౌకను ఒక ఉపయోగిస్తారు మానవ నివాసస్థలం లేదా ఆరాధన చోటు ఉపయోగిస్తారు ఏ భవనం, లేదా ఒక గా ఆస్తి అదుపు కోసం స్థలం, "house-అతిక్రమణ" పాల్పడుతున్నారు చెబుతారు. నేర ఏదైనా భాగం యొక్క Explanation.-పరిచయం trespasser యొక్క శరీరం house-అతిక్రమణ ఉన్నారు సరిపోతుంది ఎంటర్ ఉంది. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

442. House-trespass.--Whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent or vessel used as a human dwelling or any building used as a place for worship, or as a place for the custody of property, is said to commit "house-trespass". Explanation.-The introduction of any part of the criminal trespasser's body is entering sufficient to constitute house-trespass.

ఛాప్టర్ XVII 443 443. House-అతిక్రమణ .-- house-అతిక్రమణ చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని ప్రచ్ఛన్న

కొన్ని నుండి వంటి house-అతిక్రమణ కప్పిపుచ్చడానికి జాగ్రత్తలు తీసుకున్న కలిగి నుండి trespasser మినహాయించబడిన లేదా తీసే హక్కు ఉంది వ్యక్తి భవనం, డేరా లేదా అతిక్రమణ విషయం ఇది నౌకను, చెప్పబడింది కట్టుదిట్టం "house-అతిక్రమణ ప్రచ్ఛన్న". యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

443. Lurking house-trespass.--Whoever commits house-trespass having taken precautions to conceal such house-trespass from some person who has a right to exclude or eject the trespasser from the building, tent or vessel which is the subject of the trespass, is said to commit "lurking house-trespass".

ఛాప్టర్ XVII 444 444. రాత్రి ద్వారా house-అతిక్రమణ ప్రచ్ఛన్న .-- చేస్తాడు ప్రచ్ఛన్న ఎవరైతే అతడ్ని

house-అతిక్రమణ సూర్యాస్తమయం తరువాత, సూర్యోదయానికి ముందు, పాల్పడుతున్నారు చెబుతారు "రాత్రి ద్వారా house-అతిక్రమణ ప్రచ్ఛన్న". యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

444. Lurking house-trespass by night.--Whoever commits lurking house-trespass after sunset and before sunrise, is said to commit "lurking house-trespass by night".

ఛాప్టర్ XVII 445 445. House-బద్దలు .-- ఒక వ్యక్తి "house-బద్దలు" పాల్పడుతున్నారు చెబుతారు

అతను house లోకి ప్రవేశిస్తున్న ప్రభావాలు ఉంటే ఎవరు house-అతిక్రమణ చేస్తాడు లేదా ఇప్పటినుండి వివరించిన ఆరు మార్గాల్లో దాని ఏదైనా భాగం; లేదా ఉంటే, ఒక పాల్పడే ప్రయోజనం కోసం house లేదా దాని ఏదైనా భాగంలో ఉండటం నేరాన్ని, లేదా దానిలో ఒక నేరాన్ని కట్టుబడి కలిగి, అతను house లేదా వదిలేసి చెప్పటానికి అని వంటి ఆరు మార్గాల్లో అది ఏలో ఏ భాగాన్ని అయినా, : - అతను ప్రవేశించి లేదా స్వయంగా చేసిన ఒక ప్రకరణము ద్వారా వదిలేసి First.-ఉంటే, లేదా house-అతిక్రమణ ఏ abettor ద్వారా, క్రమంలో యొక్క పాల్పడే వరకు house-అతిక్రమణ.


1. Subs. చట్టం ద్వారా. 1955 యొక్క 26, S. 117, Sch., "రవాణా కొరకు "జీవితం కోసం.


201

యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

Secondly.-ఉంటే అతను ఉద్దేశించింది కాదు ఏ ప్రకరణము ద్వారా ప్రవేశిస్తుంది లేదా వదిలేసి తనను తాను కంటే ఇతర ఏ వ్యక్తి, లేదా పోరాట ఒక abettor ద్వారా కోసం మానవ ప్రవేశం; లేదా ఏదైనా ప్రకరణము ద్వారా ఇది అతను యాక్సెస్ పొందే వరకు స్కేలింగ్ లేదా ఏ గోడ లేదా భవనం పైగా ఎక్కే ద్వారా. Thirdly.-ఉంటే అతను ఏ ప్రకరణము ద్వారా ప్రవేశిస్తుంది లేదా వదిలేసి ఇది అతను లేదా house-అతిక్రమణ ఏ abettor క్రమంలో వరకు, తెరిచారు ఏ విధంగానైనా house-అతిక్రమణ యొక్క పాల్పడే ఇది ఆ ప్రకరణము తెరవబడిందని ఇంటి occupier ద్వారా ఉద్దేశించింది కాదు జరిగింది. Fourthly.-ఉంటే అతను చేయడానికి ఏ లాక్ తెరవడం ద్వారా ప్రవేశిస్తుంది లేదా వదిలేసి యొక్క దురభిప్రాయాలు, లేదా క్రమంలో house-అతిక్రమణ యొక్క పాల్పడే ఒక house-అతిక్రమణ తరువాత house. Fifthly.-ఉంటే అతను ఉపయోగించి తన ప్రవేశం లేదా నిష్క్రమణ ప్రభావాలు నేర శక్తి లేదా ఒక దాడి పాల్పడే, లేదా ఏ వ్యక్తి బెదిరించడం ద్వారా దౌర్జన్యం. Sixthly.-ఉంటే అతనుకు తెలుసు ఏ ప్రకరణము ద్వారా ప్రవేశిస్తుంది లేదా వదిలేసి ఇటువంటి ప్రవేశం లేదా నిష్క్రమణ వ్యతిరేకంగా fastened చేయబడ్డాయి, కలిగి స్వయంగా లేదా house-అతిక్రమణ ఒక abettor ద్వారా unfastened చెయ్యబడింది. Explanation.-ఏదైనా అవ్ట్-house లేదా భవనం ఒక house తో ఆక్రమిత,, ఒక తక్షణ అంతర్గత ఉంది ఇది, house మధ్య కమ్యూనికేషన్, ఈ యొక్క అర్థం లోపల house భాగం విభాగం. దృష్టాంతాలతో (A) ఒక గోడను ఒక రంధ్రం చేయడం ద్వారా house-అతిక్రమణ చేస్తాడు Z యొక్క house, ద్వారం ద్వారా తన చేతి నిలిపివేసింది. ఈ housebreaking ఉంది. (బి) ఒక ఒక porthole వద్ద ఒక ఓడ లోకి పాకే ద్వారా house-అతిక్రమణ చేస్తాడు decks మధ్య. ఈ house-బద్దలు ఉంది. (C) ఒక ద్వారా Z యొక్క house ప్రవేశించడం ద్వారా house-అతిక్రమణ చేస్తాడు విండో. ఈ house-బద్దలు ఉంది. (D) ఒక ద్వారా Z యొక్క house ప్రవేశించడం ద్వారా house-అతిక్రమణ చేస్తాడు తలుపు, fastened ఇది ఒక తలుపు తెరిచింది కలిగి. ఈ house-బద్దలు ఉంది. (ఇ) ఒక ద్వారా Z యొక్క house ప్రవేశించడం ద్వారా house-అతిక్రమణ చేస్తాడు తలుపు, ఒక రంధ్రం ద్వారా ఒక వైర్ పెట్టటం ద్వారా ఒక latch ఎత్తివేసింది కలిగి తలుపు. ఈ house-బద్దలు ఉంది. (F) ఒక Z కోల్పోయాడు Z యొక్క house తలుపు, యొక్కకీ కనుగొంటాడు,, తలుపు తెరిచింది కలిగి, Z యొక్క house ప్రవేశించడం ద్వారా house అతిక్రమణ చేస్తాడు ఆకీ తో. ఈ house-బద్దలు ఉంది. (G) Z తన తలుపులో నిలబడి ఉంది. ఒక కొట్టడం ద్వారా ఒక ప్రకరణము దళాలు Z డౌన్, house ప్రవేశించడం ద్వారా house-అతిక్రమణ చేస్తాడు. ఈ ఉంది house-బద్దలు. (H) Z Telugu, Y యొక్క తలుపు కీపర్, Y యొక్క తలుపులో నిలబడి ఉంది. ఒక house ప్రవేశించడం ద్వారా house-అతిక్రమణ చేస్తాడు, నుండి Z deterred కలిగి అతనికి ఓడించింది బెదిరించడం ద్వారా అతనిని ప్రత్యర్థి. ఈ house-బద్దలు ఉంది. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

445. House-breaking.--A person is said to commit "house-breaking" who commits house-trespass if he effects his entrance into the house or any part of it in any of the six ways hereinafter described; or if, being in the house or any part of it for the purpose of committing an offence, or having committed an offence therein, he quits the house or any part of it in any of it in such six ways, that is to say :- First.-If he enters or quits through a passage made by himself, or by any abettor of the house-trespass, in order to the committing of the house-trespass.


1. Subs. by act. 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life".


201 Secondly.-If he enters or quits through any passage not intended by any person, other than himself or an abettor of the offence, for human entrance; or through any passage to which he has obtained access by scaling or climbing over any wall or building. Thirdly.-If he enters or quits through any passage which he or any abettor of the house-trespass has opened, in order to the committing of the house-trespass by any means by which that passage was not intended by the occupier of the house to be opened. Fourthly.-If he enters or quits by opening any lock in order to the committing of the house-trespass, or in order to the quitting of the house after a house-trespass. Fifthly.-If he effects his entrance or departure by using criminal force or committing an assault, or by threatening any person with assault. Sixthly.-If he enters or quits by any passage which he knows to have been fastened against such entrance or departure, and to have been unfastened by himself or by an abettor of the house-trespass. Explanation.-Any out-house or building occupied with a house, and between which and such house there is an immediate internal communication, is part of the house within the meaning of this section. Illustrations (a) A commits house-trespass by making a hole through the wall of Z's house, and putting his hand through the aperture. This is housebreaking. (b) A commits house-trespass by creeping into a ship at a porthole between decks. This is house-breaking. (c) A commits house-trespass by entering Z's house through a window. This is house-breaking. (d) A commits house-trespass by entering Z's house through the door, having opened a door which was fastened. This is house-breaking. (e) A commits house-trespass by entering Z's house through the door, having lifted a latch by putting a wire through a hole in the door. This is house-breaking. (f) A finds the key of Z's house door, which Z had lost, and commits house trespass by entering Z's house, having opened the door with that key. This is house-breaking. (g) Z is standing in his doorway. A forces a passage by knocking Z down, and commits house-trespass by entering the house. This is house-breaking. (h) Z, the door-keeper of Y, is standing in Y's doorway. A commits house-trespass by entering the house, having deterred Z from opposing him by threatening to beat him. This is house-breaking.

ఛాప్టర్ XVII 446 446. రాత్రి ద్వారా house-బద్దలు .-- house-బద్దలు చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని

సూర్యాస్తమయం తరువాత, సూర్యోదయానికి ముందు, ద్వారా "house-బద్దలు పాల్పడుతున్నారు చెబుతారు రాత్రి ". యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

446. House-breaking by night.--Whoever commits house-breaking after sunset and before sunrise, is said to commit "house-breaking by night".

ఛాప్టర్ XVII 447 447. నేర అతిక్రమణ .-- క్రిమినల్ చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని కోసం శిక్ష

అతిక్రమణ కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు నెలల వరకు ఉండవచ్చు ఒక పదం లేదా విస్తరించడానికి ఇవి జరిమానా తో ఐదు వందల రూపాయల వరకు, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

447. Punishment for criminal trespass.--Whoever commits criminal trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XVII 448 448. House-అతిక్రమణ .-- housetrespass చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని కోసం శిక్ష

కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఒక సంవత్సరం విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం, లేదా విస్తరించడానికి ఇవి జరిమానా తో ఒక వేల రూపాయలు, లేదా రెండూ కలిసి. 202 యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

448. Punishment for house-trespass.--Whoever commits housetrespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both. 202

ఛాప్టర్ XVII 449 449.తో శిక్ష విధించేలా నేరాన్ని కట్టుదిట్టం house-అతిక్రమణ క్రమంలో

మరణం .-- యొక్క పాల్పడిన క్రమంలో house-అతిక్రమణ చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని మరణంతో శిక్ష విధించేలా ఏ నేరాన్ని, తో శిక్ష ఉండాలి 1 * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా ఒక పదం కోసం కఠిన కారాగార తో పది సంవత్సరాల మించి, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి కాదు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

449. House-trespass in order to commit offence punishable with death.--Whoever commits house-trespass in order to the committing of any offence punishable with death, shall be punished with 1*[imprisonment for life], or with rigorous imprisonment for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 450 450.తో శిక్ష విధించేలా నేరాన్ని కట్టుదిట్టం house-అతిక్రమణ క్రమంలో

జీవితం కోసం ఖైదు .-- గాను house-అతిక్రమణ చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని 1 * [ఖైదు కోసంతో శిక్ష విధించేలా ఏ నేరాన్ని యొక్క పాల్పడే జీవితం], ఒక కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి పదం పది సంవత్సరాల మించి, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి కాదు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

450. House-trespass in order to commit offence punishable with imprisonment for life.--Whoever commits house-trespass in order to the committing of any offence punishable with 1*[imprisonment for life], shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 451 451.తో శిక్ష విధించేలా నేరాన్ని కట్టుదిట్టం house-అతిక్రమణ క్రమంలో

ఖైదు .-- గాను house-అతిక్రమణ చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఏ నేరాన్ని యొక్క పాల్పడే, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష రెండు సంవత్సరాల వరకు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి;, ఉంటే కట్టుబడి ఉద్దేశించబడింది నేరాన్ని దొంగతనం, యొక్క పదం ఖైదు ఏడు సంవత్సరాల వరకు పెంచుకోవచ్చు ఉండవచ్చు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

451. House-trespass in order to commit offence punishable with imprisonment.--Whoever commits house-trespass in order to the committing of any offence punishable with imprisonment, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, and shall also be liable to fine; and if the offence intended to be committed is theft, the term of the imprisonment may be extended to seven years.

ఛాప్టర్ XVII 452 452. House-అతిక్రమణ మార్చే బాధించి, దౌర్జన్యం కోసం తయారీ లేదా

దోషపూరిత నిగ్రహం .-- house-అతిక్రమణ చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని, అయ్యేటట్టు ఏ వ్యక్తికి హాని కారణమైనందుకు లేదా ఏదైనా దౌర్జన్యం కోసం తయారీ వ్యక్తి, లేదా తప్పుగా ఏ వ్యక్తి రెస్ట్రైనింగ్ కోసం, లేదా పెట్టటం, కోసం హర్ట్ భయంలో వ్యక్తి, లేదా దౌర్జన్యం యొక్క, లేదా దోషపూరిత నిగ్రహం యొక్క, నిర్ణయించబడతాయి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది ఇది ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

452. House-trespass alter preparation for hurt, assault or wrongful restraint.--Whoever commits house-trespass, having made preparation for causing hurt to any person or for assaulting any person, or for wrongfully restraining any person, or for putting and person in fear of hurt, or of assault, or of wrongful restraint, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 453 453. House-అతిక్రమణ లేదా house-బద్దలు ప్రచ్ఛన్న కోసం శిక్ష .--

ఎవరైతే అతడ్ని చేస్తాడు house-అతిక్రమణ లేదా house-బద్దలు, ప్రచ్ఛన్న ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష రెండు సంవత్సరాల వరకు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

453. Punishment for lurking house-trespass or house-breaking.-- Whoever commits lurking house-trespass or house-breaking, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 454 454. పాల్పడుతున్నారు గాను house-అతిక్రమణ లేదా house-బద్దలు ప్రచ్ఛన్న

ఖైదు .-- housetrespass ప్రచ్ఛన్న చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్నితో శిక్ష విధించేలా నేరాన్ని క్రమంలో ఏ నేరాన్ని యొక్క పాల్పడే లేదా house-బద్దలు, ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా, యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం వివరణ, గాని కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి;, నేరాన్ని ఉద్దేశించబడింది ఉంటే దొంగతనం ఉంది కట్టుబడి, ఖైదు యొక్క పదం విస్తరించింది ఉండవచ్చు పది సంవత్సరాల. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

454. Lurking house-trespass or house-breaking in order to commit offence punishable with imprisonment.--Whoever commits lurking housetrespass or house-breaking, in order to the committing of any offence punishable with imprisonment, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine; and if the offence intended to be committed is theft, the term of the imprisonment may be extended to ten years.

ఛాప్టర్ XVII 455 455. తయారీ తరువాత house-అతిక్రమణ లేదా house-బద్దలు ప్రచ్ఛన్న

బాధించి, దౌర్జన్యం లేదా దోషపూరిత నిగ్రహం కోసం .-- ఎవరైతే అతడ్ని ప్రచ్ఛన్న చేస్తాడు house-అతిక్రమణ, లేదా house-బద్దలు, కారణమైనందుకు తయారీ అయ్యేటట్టు ఏ వ్యక్తికి బాధించి, లేదా ఏ వ్యక్తి దౌర్జన్యం కోసం, లేదా తప్పుగా కోసం ఏ వ్యక్తి రెస్ట్రైనింగ్, లేదా లేదా హాని భయం ఏ వ్యక్తి పెట్టటం కోసం దాడి యొక్క లేదా దోషపూరిత నిగ్రహం యొక్క, తో శిక్ష ఉండాలి వివరణ లేదా పది వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదాన్ని గాని యొక్క ఖైదు సంవత్సరాలు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

455. Lurking house-trespass or house-breaking after preparation for hurt, assault or wrongful restraint.--Whoever commits lurking house-trespass, or house-breaking, having made preparation for causing hurt to any person, or for assaulting any person, or for wrongfully restraining any person, or for putting any person in fear of hurt or of assault or of wrongful restraint, shall be punished with imprisonment of either description or a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 456 456. ద్వారా house-అతిక్రమణ లేదా house-బద్దలు ప్రచ్ఛన్న కోసం శిక్ష

రాత్రి .-- రాత్రి ద్వారా house-అతిక్రమణ ప్రచ్ఛన్న చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని, లేదా housebreaking రాత్రి ద్వారా, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం వివరణ, కూడా కలదు జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

456. Punishment for lurking house-trespass or house-breaking by night.--Whoever commits lurking house-trespass by night, or housebreaking by night, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 457 457. క్రమంలో రాత్రి ద్వారా house-అతిక్రమణ లేదా house-బద్దలు ప్రచ్ఛన్న

ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా నేరాన్ని .-- చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని కట్టుదిట్టం క్రమంలో రాత్రి ద్వారా రాత్రి, లేదా house-బద్దలు house-అతిక్రమణ ప్రచ్ఛన్న ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఏ నేరాన్ని యొక్క పాల్పడే వరకు, నిర్ణయించబడతాయి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది ఇది ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి;, ఒకవేళ కట్టుబడి ఉద్దేశించబడింది నేరాన్ని దొంగతనం, యొక్క పదం ఖైదు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వరకు పెంచుకోవచ్చు ఉండవచ్చు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

457. Lurking house-trespass or house-breaking by night in order to commit offence punishable with imprisonment.--Whoever commits lurking house-trespass by night, or house-breaking by night in order to the committing of any offence punishable with imprisonment, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, and shall also be liable to fine; and, if the offence intended to be committed is theft, the term of the imprisonment may be extended to fourteen years.

ఛాప్టర్ XVII 458 458. తరువాత రాత్రి ద్వారా house-అతిక్రమణ లేదా house-బద్దలు ప్రచ్ఛన్న

బాధించి, దౌర్జన్యం, లేదా దోషపూరిత నిగ్రహం .-- చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని కోసం తయారీ కలిగి, రాత్రి ద్వారా రాత్రి, లేదా house-బద్దలు house-అతిక్రమణ ప్రచ్ఛన్న ఏ వ్యక్తికి హాని కారణమైనందుకు లేదా ఏదైనా దౌర్జన్యం చేసిన తయారీ వ్యక్తి, లేదా తప్పుగా ఏ వ్యక్తి రెస్ట్రైనింగ్ కోసం, లేదా ఏ పెట్టటం కోసం హర్ట్ భయంలో వ్యక్తి, లేదా దౌర్జన్యం యొక్క, లేదా దోషపూరిత నిగ్రహం యొక్క, నిర్ణయించబడతాయి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది ఇది పద్నాలుగు సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి.


1. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ".


203 యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

458. Lurking house-trespass or house-breaking by night after preparation for hurt, assault, or wrongful restraint.--Whoever commits lurking house-trespass by night, or house-breaking by night, having made preparation for causing hurt to any person or for assaulting any person, or for wrongfully restraining any person, or for putting any person in fear of hurt, or of assault, or of wrongful restraint, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to fourteen years, and shall also be liable to fine.


1. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life".


203

ఛాప్టర్ XVII 459 459. ప్రచ్ఛన్న housetrespass పాల్పడే సమయంలో సంభవించే బాధపడుతున్న హాని

లేదా house-బద్దలు .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ప్రచ్ఛన్న housetrespass పాల్పడే సమయంలో లేదా house-బద్దలు, ఏ వ్యక్తి లేదా బాధపడుతున్న హాని కారణాలు ఏ వ్యక్తికి మరణం లేదా బాధపడుతున్న హాని కారణం ప్రయత్నాలు, ఉండాలి 1 తో శిక్షించటం * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా ఈ రెండింటి ఖైదు పది సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, కూడా కలదు జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

459. Grievous hurt caused whilst committing lurking housetrespass or house-breaking.--Whoever, whilst committing lurking housetrespass or house-breaking, causes grievous hurt to any person or attempts to cause death or grievous hurt to any person, shall be punished with 1*[imprisonment for life], or imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 460 460. ఉమ్మడిగా లేదా house-అతిక్రమణ ప్రచ్ఛన్నలో ఆందోళన అన్ని వ్యక్తులు

మరణం లేదా బాధపడుతున్న హాని కలుగుతుంది అక్కడ శిక్ష విధించేలా రాత్రి ద్వారా house-బద్దలు వాటిలో ఒకటి .-- ఉంటే housetrespass ప్రచ్ఛన్న యొక్క పాల్పడే సమయంలో ద్వారా రాత్రి ద్వారా రాత్రి లేదా house-బద్దలు, దోషి ఏ వ్యక్తి ఇటువంటి నేరాన్ని స్వచ్ఛందంగా కారణం లేదా లేదా మరణానికి కారణం ప్రయత్నిస్తాము కమిటీ బాధపడుతున్న ఏ వ్యక్తికి బాధించి, ప్రతి వ్యక్తి సంయుక్తంగాలో ఆందోళన ద్వారా రాత్రి లేదా house-బద్దలు వంటి lurkking house-అతిక్రమణ పాల్పడే రాత్రి, * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదాతో 1 తో శిక్ష ఉండాలి పది వరకు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు సంవత్సరాలు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

460. All persons jointly concerned in lurking house-trespass or house-breaking by night punishable where death or grievous hurt caused by one of them.--If at the time of the committing of lurking housetrespass by night or house-breaking by night, any person guilty of such offence shall voluntarily cause or attempt to cause death or grievous hurt to any person, every person jointly concerned in committing such lurkking house-trespass by night or house-breaking by night, shall be punished with 1*[imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVII 461 461. Dishonestly ఆస్తి కలిగి ఉన్న ఓపెన్ తోరుస్ బద్దలు .--

ఎవరైతే అతడ్ని dishonestly లేదా అల్లర్లు పాల్పడుతున్నారు ఉద్దేశంతో, లేదా ఓపెన్ విరామాలు లేదా అతను నమ్మకం ప్రకారం ఇది కలిగి ఉన్న ఏదైనా మూసివేయబడింది తోరుస్ unfastens ఆస్తి కలిగి, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ, లేదా రెండింటినీ. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

461. Dishonestly breaking open receptacle containing property.-- Whoever dishonestly or with intent to commit mischief, breaks open or unfastens any closed receptacle which contains or which he believes to contain property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVII 462 462. వ్యక్తి ద్వారా కట్టుబడి ఉన్నప్పుడు అదే నేరానికి శిక్ష

అదుపు అప్పగిస్తారు .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఏ మూసివేయబడింది అప్పగిస్తారు ఉండటం అతను ఆస్తి కలిగి నమ్మకం ప్రకారం ఇది ఇది కలిగి లేక తోరుస్ అదే ఓపెన్ అధికారం చేయకుండా, dishonestly, లేదా ఉద్దేశంతో అల్లర్లు కట్టుదిట్టం, ఓపెన్ విరామాలు లేక తోరుస్, ఉండాలి అని unfastens ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

462. Punishment for same offence when committed by person entrusted with custody.--Whoever, being entrusted with any closed receptacle which contains or which he believes to contain property without having authority to open the same, dishonestly, or with intent to commit mischief, breaks open or unfastens that receptacle, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

బయటి లింకులు

మార్చు