భారతీయ శిక్షాస్మృతి – సెక్షన్లు 503 – 510

ఛాప్టర్ XXII - సెక్షన్లు 503 నుంచి 510 - క్రిమినల్ ఇంటిమిడేషన్, ఇన్‌సల్ట్ (అవమానించటం), అన్నొయాన్స్

మార్చు
ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XXII 503 503. నేర బెదిరింపులు .-- ఏతో మరొక బెదిరించే ఎవరైతే అతడ్ని

తన వ్యక్తి, ఖ్యాతి లేదా ఆస్తి, లేదా వ్యక్తి లేదా గాయం ఏదైనా ఒక కీర్తి వీరిలోలో వ్యక్తి ఉద్దేశంతో, ఆసక్తి ఉంది ఆ వ్యక్తికి అలారం కారణం, లేదా ఆ వ్యక్తి ఏ చట్టం చేయడానికి కారణం ఇది అతను చట్టబద్ధంగా చేయడానికి వెళ్ళే లేదు, లేదా ఏ చట్టం చేయడానికి తొలగించింది వరకు ఆ వ్యక్తి చట్టబద్ధంగా తొలగించడం యొక్క అర్ధం గా, చేయాలి అనే పేరుతో ఉంది ఇటువంటి బెదిరింపు అమలు, నేర బెదిరింపులు చేస్తాడు. ఏ మరణించిన కీర్తి గాయపరిచే Explanation.-ముప్పు బెదిరించారు వ్యక్తి ఆసక్తి ఉంది వీరిలోలో వ్యక్తి, ఈ లోపల ఉంది విభాగం. బొమ్మలు A, ప్రేరేపిస్తుంది B ప్రయోజనం కోసం ఒక విచారించడం నుండి నిరోధించడానికి పౌర దావా, B యొక్క house బర్న్ బెదిరించాడు. ఒక క్రిమినల్ దోషి ఉంది బెదిరింపులు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

503. Criminal intimidation.--Whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of any one in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person, or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do, as the means of avoiding the execution of such threat, commits criminal intimidation. Explanation.-A threat to injure the reputation of any deceased person in whom the person threatened is interested, is within this section. Illustration A, for the purpose of inducing B to resist from prosecuting a civil suit, threatens to burn B's house. A is guilty of criminal intimidation.

ఛాప్టర్ XXII 504 504. ఉల్లంఘన రేకెత్తిస్తాయి ఉద్దేశంతో ఉద్దేశ్యపూర్వక అవమానాన్ని

శాంతి .-- ఎవరైతే అతడ్ని కావాలని అవమానాలకి, తద్వారా provocation ఇస్తుంది ఏ వ్యక్తికి, ఉండాలనుకునే లేదా అది అవకాశం ఉంటుంది తెలియకుండా ఇటువంటి provocation అతనిని ప్రజా శాంతి విరామం కారణం అవుతుంది, లేదా ఏ కట్టుదిట్టం ఇతర నేరాన్ని, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ, లేదా రెండింటినీ. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

504. Intentional insult with intent to provoke breach of the peace.--Whoever intentionally insults, and thereby gives provocation to any person, intending or knowing it to be likely that such provocation will cause him to break the public peace, or to commit any other offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XXII 505 505. ప్రజా అల్లర్లు conducing ప్రకటనలు.

1 * [505. ప్రజా అల్లర్లు .-- 2 conducing ప్రకటనలు * [ (1) ] చేస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని, ఏ ప్రకటన, పుకారు లేదా ప్రచురిస్తుంది లేదా తిరుగుతూ నివేదిక, - (A) ఉద్దేశంతో ఏదైనా, కారణం, లేదా, ఇది కారణమవుతుంది వరకు అధికారి, సైనికుడు, 3 * [నావికుడు లేదా ఎయిర్మన్] ఆర్మీ లో, 4 * [నేవీ లేదా ఎయిర్ ఫోర్స్] 5 * [భారతదేశం యొక్క] లేకపోతే తిరుగుబాటు లేదా పట్టించుకోకపోవడం లేదా వంటి తన విధిలో విఫలం; లేదా (బి) ఉద్దేశం కారణం, లేదా, ఇది, భయం కారణమవుతుంది తో లేదా ప్రజలకు, లేదా పబ్లిక్ ఏ విభాగానికి అలారం దానిద్వారా ఏ వ్యక్తి రాష్ట్రం వ్యతిరేకంగా ఒక నేరాన్ని కట్టుదిట్టం ప్రేరిత ఉండవచ్చు లేదా పబ్లిక్ ప్రశాంతతను వ్యతిరేకంగా; లేదా (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)


1. Subs. 1898 యొక్క చట్టం 4, S. 6, అసలు విభాగానికి. 2. 1969 యొక్క చట్టం 35, S. ద్వారా Renumbered 3. 3. Subs. 1927 యొక్క చట్టం 10, S. 2, ఇటువంటి. నేను, కొరకు "లేదా నావికుడు". 4. Subs. S. ద్వారా 2, Sch. i. ఇబిడ్., "లేదా నౌకాదళం" కోసం. 5. Subs. A.O. ద్వారా ఆమె మెజెస్టి యొక్క "కోసం లేదా ఇంపీరియల్ లో 1950, సేవ దళాలు ". పదాలు" లేదా రాయల్ ఇండియన్ మరైన్ లో " పదం "మెజెస్టీ" తర్వాత సంభవించే అన్నాడు ఉన్నాయి. 1934 యొక్క చట్టం 35 ద్వారా. 216 (C) ఉద్దేశంతో, ఏ incite, లేదా ఇది incite ఉంటుంది వరకు ఏ వ్యతిరేకంగా ఏ నేరాన్ని కట్టుదిట్టం వ్యక్తుల తరగతి లేదా కమ్యూనిటీ ఇతర తరగతి లేదా కమ్యూనిటీ, 1 * [మూడు, విస్తరించడానికి ఇవి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ], లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి సంవత్సరాల. 2 * శత్రుత్వం, ద్వేషం లేదా illwill సృష్టించడం లేదా ప్రోత్సహించే [ (2) ప్రకటనలు తరగతులు మధ్య .-- చేస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని ప్రచురిస్తోంది లేదా ఏదైనా తిరుగుతూ ఉద్దేశంతో పుకారు లేదా alarming వార్తలు కలిగి ఉన్న ప్రకటన లేదా నివేదిక సృష్టించడానికి లేదా ప్రోత్సహించడానికి, లేదా ఇది మైదానాల్లో న, సృష్టించడానికి లేదా ప్రోత్సహించడానికి అవకాశం ఉంది మతం యొక్క, జాతి, స్థలం జన్మ, నివాసం, భాష, కుల లేదా కమ్యూనిటీ లేదా ఏ ఇతర గ్రౌండ్, శత్రుత్వం భావాలు, ద్వేషం లేదా చెడు-చేస్తుంది వివిధ మతపరమైన, జాతిపరమైన, భాష లేదా ప్రాంతీయ మధ్య సమూహాలు లేదా కులాల లేదా కమ్యూనిటీలు, ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు కావచ్చు, లేదాతో జరిమానా, లేదా రెండూ కలిసి. ప్రార్థనా స్థలంలో కట్టుబడి ఉప విభాగం (2) కింద (3) Offence, మొదలైన - ఎవరైతే అతడ్ని ఏలో ఉప విభాగం (2) లో పేర్కొన్న ఒక నేరాన్ని చేస్తాడు ప్రార్థనా లేదా యొక్క పనితీరు నిమగ్నమై ఏ అసెంబ్లీలో చోటు మత ప్రార్థనలకు లేదా మతపరమైన వేడుకలను, తో శిక్ష ఉండాలి ఐదు సంవత్సరాల వరకు, ఇవి ఖైదు కూడా బాధ్యులు ఉండాలి జరిమానా వరకు.] Exception.-ఇది అర్థం లోపల, ఒక నేరాన్ని వరకు మొత్తాన్ని లేదు ఈ విభాగం యొక్క, వ్యక్తి చేసేటప్పుడు, ప్రచురణ లేదా ఏదైనా తిరుగుతున్న ఇటువంటి ప్రకటన, పుకారు లేదా నివేదిక, నమ్మిన కోసం సహేతుకమైన మైదానాల్లో ఉంది ఇటువంటి ప్రకటన, పుకారు లేదా నివేదిక నిజమైన, చేస్తుంది, ప్రచురిస్తుంది లేదా ఏ విధమైన ఉద్దేశంతోగా లేకుండా [మంచి విశ్వాసం, లో] 2 తిరుగుతూ aforesaid.] (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

505. Statements conducing public mischief. 1*[505. Statements conducing public mischief.--2*[ (1) ] Whoever makes, publishes or circulates any statement, rumour or report, - (a) with intent to cause, or which is likely to cause, any officer, soldier, 3*[sailor or airman] in the Army, 4*[Navy or Air Force] 5*[of India] to mutiny or otherwise disregard or fail in his duty as such; or (b) with intent to cause, or which is likely to cause, fear or alarm to the public, or to any section of the public whereby any person may be induced to commit an offence against the State or against the public tranquility; or


1. Subs. by Act 4 of 1898, s. 6, for the original section. 2. Renumbered by Act 35 of 1969, s. 3. 3. Subs. by Act 10 of 1927, s. 2 and Such. I, for "or sailor". 4. Subs. by s. 2 and Sch. i. ibid., for "or navy". 5. Subs. by the A.O. 1950, for "of Her Majesty or in the Imperial Service Troops". The words "or in the Royal Indian Marine" occurring after the word "Majesty" were rep. by Act 35 of 1934. 216 (c) with intent to incite, or which is likely to incite, any class or community of persons to commit any offence against any other class or community, shall be punished with imprisonment which may extend to 1*[three years], or with fine, or with both. 2*[ (2) Statements creating or promoting enmity, hatred or illwill between classes.--Whoever makes, publishes or circulates any statement or report containing rumour or alarming news with intent to create or promote, or which is likely to create or promote, on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever, feelings of enmity, hatred or ill-will between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities, shall be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both. (3) Offence under sub-section (2) committed in place of worship, etc.--Whoever commits an offence specified in sub-section (2) in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies, shall be punished with imprisonment which may extend to five years and shall also be liable to fine.] Exception.-It does not amount to an offence, within the meaning of this section, when the person making, publishing or circulating any such statement, rumour or report, has reasonable grounds for believing that such statement, rumour or report is true and makes, publishes or circulates it 2[in good faith and] without any such intent as aforesaid.]

ఛాప్టర్ XXII 506 506. నేర బెదిరింపులు .-- చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని కోసం శిక్ష

నేర బెదిరిపోయే నేరాన్ని ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, లేదా ఈ రెండింటి

జరిమానా, లేదా రెండూ తో

ముప్పు మరణం లేదా బాధపడుతున్న బాధించి, మొదలైనవి కారణం ఉంటే ముప్పు మరణం లేదా బాధపడుతున్న బాధించి, మొదలైనవి కారణం ఉంటే -, ఉంటే ముప్పు మరణం లేదా బాధపడుతున్న హాని కారణం లేదా ఉండవచ్చు, లేదా నాశనం కారణం అగ్ని ద్వారా ఏదైనా ఆస్తి, లేదా మరణం ఒక నేరాన్ని శిక్ష విధించేలా కారణం లేదా 3 * [జీవితం కోసం ఖైదు], ఒక పదం కోసం ఖైదుతో ఏ ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, లేదా ఒక మహిళగా unchastity impute వరకు, నిర్ణయించబడతాయి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది ఇది ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి లేదా జరిమానా లేదా రెండూ తో. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

506. Punishment for criminal intimidation.--Whoever commits the offence of criminal intimidation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both; If threat be to cause death or grievous hurt, etc. If threat be to cause death or grievous hurt, etc.--and if the threat be to cause death or grievous hurt, or to cause the destruction of any property by fire, or to cause an offence punishable with death or 3*[imprisonment for life], of with imprisonment for a term which may extend to seven years, or to impute unchastity to a woman, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XXII 507 507. ఒక పేరులేని కమ్యూనికేషన్ ద్వారా క్రిమినల్ బెదిరింపులు .--

ఒక పేరులేని ద్వారా క్రిమినల్ బెదిరిపోయే నేరాన్ని చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని కమ్యూనికేషన్, లేదా పేరు లేదా నివాసం కప్పిపుచ్చడానికి తీసిన ముందుజాగ్రత్త కలిగి ముప్పు వస్తుంది వీరిలో నుండి వ్యక్తి, తో శిక్ష ఉండాలి రెండు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు సంవత్సరాలు, ద్వారా నేరానికి అందించిన శిక్ష అదనంగా గత ముందు విభాగంలో. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

507. Criminal intimidation by an anonymous communication.-- Whoever commits the offence of criminal intimidation by an anonymous communication, or having taken precaution to conceal the name or abode of the person from whom the threat comes, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, in addition to the punishment provided for the offence by the last preceding section.

ఛాప్టర్ XXII 508 అతను అందించబడతాయి విశ్వసించడానికి ప్రేరేపిస్తుంది వ్యక్తి వలన 508.Act ఒక

దైవ అసంతృప్తిని యొక్క వస్తువు. 508. చట్టం అతను ఉంటుంది విశ్వసించడానికి ప్రేరేపిస్తుంది వ్యక్తి వలన దైవ అసంతృప్తిని యొక్క ఒక వస్తువు కనిపిస్తుంది .-- ఎవరైతే అతడ్ని స్వచ్ఛందంగా కారణాలు లేదా ఏ వ్యక్తి ఏదైనా కారణం ప్రయత్నాలు ఆ వ్యక్తి చట్టబద్ధంగా చేయడానికి వెళ్ళే లేదు, లేదా ఏదైనా చేసేందుకు తొలగించింది ఏ అతను చట్టబద్ధంగా ఆ ప్రేరేపిస్తుంది లేదా ప్రేరేపించడానికి ప్రయత్నించటం ద్వారా, చేయాలి అనే పేరుతో ఉంది అతను లేదా ఏ వ్యక్తి వీరిలో అతను ఆసక్తి ఉందని నమ్మే వ్యక్తి చేస్తుంది మారింది లేదా నిందితుడి కొన్ని చట్టం ఒక వస్తువు ద్వారా అందించబడతాయి అతను అది వస్తువు ఇది విషయం చేయదు దైవ అసంతృప్తిని ఉంటే నేరస్థుడి అతనిని చేయడానికి కారణం, లేదా అతను విషయం ఒకవేళ అది నేరస్థుడి వస్తువు, అతనిని తొలగించింది కారణం ఉంది శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో ఒక సంవత్సరం, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి.


--------------------

1. Subs. 1961 యొక్క చట్టం 41, S. ద్వారా 4, "రెండు సంవత్సరాల" కోసం. 2. ఇన్లు. 1969 యొక్క చట్టం 35 ద్వారా, S. 3. 3. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch., "రవాణా" కోసం. 217 దృష్టాంతాలతో (a) ఎ దీనివల్ల ఉద్దేశంతో Z యొక్క తలుపు వద్ద dhurna కూర్చుని అది అలా కూర్చోవడం ద్వారా, తాను Z యొక్క ఒక వస్తువు అందించే, నమ్మకం ఉండాలి దైవ అసంతృప్తిని. ఒక ఈలో నిర్వచించిన నేరాన్ని కట్టుబడి ఉంది విభాగం. (బి) ఒక Z Z ఒక నిర్దిష్ట చట్టం అమలు చేస్తుంది తప్ప, ఆ, A ఉంటుంది బెదిరించే ఇటువంటి పరిస్థితులలో ఒక సొంత పిల్లలు ఒకటి చంపడానికి ఆ చంపడం Z దైవ అసంతృప్తిని యొక్క ఒక వస్తువు మారతాయి నమ్ముతారు ఉంటుంది. ఒక ఈ విభాగాన్నిలో నిర్వచించిన నేరాన్ని కట్టుబడి ఉంది . (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

508.Act caused by inducing person to believe that he will be rendered an object of the Divine displeasure. 508. Act caused by inducing person to believe that he will be rendered an object of the Divine displeasure.--Whoever voluntarily causes or attempts to cause any person to do anything which that person is not legally bound to do, or to omit to do anything which he is legally entitled to do, by inducing or attempting to induce that person to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be rendered by some act of the offender an object of Divine displeasure if he does not do the thing which it is the object of the offender to cause him to do, or if he does the thing which it is the object of the offender to cause him to omit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.


1. Subs. by Act 41 of 1961, s. 4, for "two years". 2. Ins. by Act 35 of 1969, s. 3. 3. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation". 217 Illustrations (a) A sits dhurna at Z's door with the intention of causing it to be believed that, by so sitting, he renders Z an object of Divine displeasure. A has committed the offence defined in this section. (b) A threatens Z that, unless Z performs a certain act, A will kill one of A's own children, under such circumstances that the killing would be believed to render Z an object of Divine displeasure. A has committed the offence defined in this section.

ఛాప్టర్ XXII 509 509.పదం, సంజ్ఞ లేదా చట్టం ఒక మహిళ యొక్క మొడేస్టి అవమానాన్ని ఉద్దేశించబడింది.

509. పదం, సంజ్ఞ లేదా చట్టం ఒక యొక్క మొడేస్టి అవమానాన్ని ఉద్దేశించబడింది మహిళ .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఏ మహిళ మొడేస్టి, utters అవమానాన్ని ఉద్దేశించి ఏ పదం, ఏ శబ్దం లేదా సంజ్ఞ చేస్తుంది, లేదా ఏ వస్తువు ప్రదర్శిస్తుంది అలాంటి పదం లేదా ధ్వని విని, లేదా ఇటువంటి సంజ్ఞ ఉండాలి అని ఉండాలనుకునే లేదా వస్తువు గోప్యతా మీద అలాంటి మహిళ, లేదా intrudes ద్వారా, చూసిన ఉండాలి అలాంటి మహిళ, ఒక పదం కోసం సాధారణ ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఒక సంవత్సరం విస్తరించడానికి ఇవి, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

509.Word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman. 509. Word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman.--Whoever, intending to insult the modesty of any woman, utters any word, makes any sound or gesture, or exhibits any object, intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen, by such woman, or intrudes upon the privacy of such woman, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XXII 510 510. తాగిన వ్యక్తి ద్వారా ప్రజాలో దుష్ప్రవర్తన.

510. తాగిన వ్యక్తి .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఒకలో ద్వారా ప్రజాలో దుష్ప్రవర్తన మత్తు రాష్ట్రంలో, ఏ పబ్లిక్ స్థానంలో, లేదా ఏ స్థానంలో కనిపిస్తుంది అది ఎంటర్ అతన్ని ఒక అతిక్రమణ, తనను తాను అక్కడ నిర్వహిస్తుంది ఏ వ్యక్తికి కోపానికి కారణం వంటి పద్ధతిలో, శిక్ష ఉండాలి ఇరవై నాలుగు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం సాధారణ ఖైదు తో గంటల, లేదా జరిమానాతో ఇది పది రూపాయల వరకు విస్తరించడానికి, లేదా రెండూ కలిసి ఉండవచ్చు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

510. Misconduct in public by a drunken person. 510. Misconduct in public by a drunken person.--Whoever, in a state of intoxication, appears in any public place, or in any place which it is a trespass in him to enter, and there conducts himself in such a manner as to cause annoyance to any person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to twenty-four hours, or with fine which may extend to ten rupees, or with both.

బయటి లింకులు

మార్చు