నాగాలాండ్ తాలూకాలు

పాలనా వ్వవస్థ పరంగా భారతదేశం కొన్ని రాష్ట్రాల సముదాయం (Union of States). ప్రతి రాష్ట్రాన్ని కొన్ని జిల్లాలుగా విభజించారు. (కొన్ని రాష్ట్రాలలో కొన్ని జిల్లాలను కలిపి ఒక రెవెన్యూ డివిజన్‌గా కూడా పరిగణిస్తారు.) ఒక్కొక్క జిల్లాను కొన్ని ఉప విభాగాలుగా చేశారు. ఇలాంటి ఉప విభాగాలను తాలూకా, తహసీలు, మండలం , పరగణా, మహాకుమా వంటి పేర్లతో పిలుస్తారు. అత్యధిక రాష్ట్రాలలో "తాలూకా", "తహసీలు", "మండల్" పేర్లు వాడుకలో ఉన్నాయి.

భారతదేశం పాలనా వ్యవస్థ విభాగాలు

సాధారణంగా జిల్లాలో విభాగాలు ఇలా ఉంటాయి

 • పెద్ద నగరమైతే అది ఒక మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ (మహానగర పాలిక) గా పరిగణింపబడుతుంది.
 • ఒకమాదిరి పట్టణమైతే అది ఒక మునిసిపాలిటీ (నగరపాలిక) గా పరిగణింపబడుతుంది.
 • పెద్ద గ్రామాన్ని "నగర పంచాయితీ"గా పరిగణించడం కొన్ని రాష్ట్రాలలో జరుగుతుంది.
 • తతిమ్మా వాటిలో కొన్ని కొన్ని గ్రామాల సముదాయాన్ని ఒక మండలం లేదా తహసీలు లేదా తాలూకాగా విభజించడం జరుగుతుంది.
 • కొన్ని గ్రామ పంచాయితీల సముదాయాన్ని "బ్లాక్" లేదా "సమితి" అనే విభాగం (తాలూకా కంటే చిన్నది, పంచాయితీ కంటే పెద్దది) కూడా కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఉంది.

రాష్ట్రంలో తాలూకాలు

మార్చు

నాగాలాండ్ రాష్ట్రంలో జిల్లాల వారీగా తాలూకాలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.

మోన్ - Mon

మార్చు
 • నగినిమోరా - Naginimora
 • తిజిత్ - Tizit
 • హుంతా - Hunta
 • షాంగ్యు - Shangyu
 • మోన్ సదర్ - Mon Sadar
 • వాక్‌చింగ్ - Wakching
 • అబోయి - Aboi
 • లాంగ్‌షెన్ - Longshen
 • ఫోమ్‌చింగ్ - Phomching
 • చెన్ - Chen
 • లాంగ్‌చింగ్ - Longching
 • మొపోంగ్ - Mopong
 • తోబు - Tobu
 • మోన్‌యాక్షు - Monyakshu

టుయెన్‌సాంగ్ - Tuensang

మార్చు
 • తమ్లు - Tamlu
 • యోంగ్యా - Yongya
 • లాంగ్‌లెంగ్ - Longleng
 • నోక్‌సెన్ - Noksen
 • చారే - Chare
 • లాంగ్‌ఖిమ్ - Longkhim
 • టుయెన్‌సాంగ్ సదర్ - Tuensang Sadar
 • నొక్‌లాక్ - Noklak
 • పన్సో - Panso
 • షమతోర్ - Shamator
 • త్సురుంగ్‌థో - Tsurungtho
 • ఛెస్సోరే - Chessore
 • సియోచుంగ్ - Seyochung
 • అమహాతోర్ - Amahator
 • కిఫిరే సదర్ - Kiphire Sadar
 • థొనోక్‌న్యు - Thonoknyu
 • కియుసామ్ - Kiusam
 • సితిమి - Sitimi
 • లాంగ్మాత్రా - Longmatra
 • పుంగ్రో - Pungro

మొకోక్‌చుంగ్ - Mokokchung

మార్చు
 • లాంగ్‌చెమ్ - Longchem
 • అలాంగ్‌కిమా - Alongkima
 • Tuli
 • Changtongya
 • Chuchuyimlang
 • Kubolong
 • Mangkolemba
 • Ongpangkong
 • V.K.
 • Akuluto
 • Suruhoto
 • Asuto
 • Aghunato
 • Zunheboto Sadar
 • Atoizu
 • Pughoboto
 • Ghatashi
 • Satakha
 • Satoi
 • Changpang
 • Aitepyong
 • Bhandari/ భండారి
 • Baghty
 • Sungro
 • Sanis
 • Lotsu
 • Ralan/ రాలన్
 • Wozhuro
 • Wokha Sadar
 • Chukitong
 • Niuland
 • Kuhoboto
 • Nihokhu
 • Dimapur Sadar
 • Chumukedima
 • Dhansiripar
 • Medziphema
 • Tseminyu
 • Chiephobozou
 • Kezocha
 • Jakhama
 • Kohima Sadar
 • Sechu
 • Ngwalwa
 • Jalukie
 • Athibung
 • Nsong
 • Tening
 • Peren
 • Sekruzu
 • Phek Sadar
 • Meluri
 • Phokhungri
 • Chazouba
 • Chetheba
 • Sakraba
 • Pfutsero
 • Khezhakeno
 • Chizami

ఇవి కూడా చూడండి

మార్చు

మూలాలు, వనరులు

మార్చు

బయటి లింకులు

మార్చు