ఇదొక నిర్వహణ వర్గం. Cite news, Cite web, Cite book, Cite journal వంటి ఉల్లేఖన మూసల్లో పాతవై పోయిన పరామితులను వాడితే సదరు పేజీలు ఈ వర్గం లోకి చేరుతాయి. ఉదాహరణకు deadurl లేదా dead_url అనే పరామితులు; వీటి స్థానంలో ప్రస్తుతం url_status అనే పరామితిని వాడుతున్నారు.

వర్గం "CS1 errors: deprecated parameters" లో వ్యాసాలు

ఈ వర్గంలో కింది 200 పేజీలున్నాయి, మొత్తం 809 పేజీలలో.

(మునుపటి పేజీ) (తరువాతి పేజీ)

(మునుపటి పేజీ) (తరువాతి పేజీ)